Aan- en afmelden voor collectiviteitsregelingen 2021 vóór 1 december

Als een sportvereniging muziek ten gehore brengt of tv-programma’s wil vertonen, is hiervoor toestemming en een licentie nodig van de desbetreffende rechthebbenden. Dit is wettelijk geregeld in de Auteurswet (BUMA) of de Wet op de naburige rechten (SENA). Voor lidverenigingen heeft de NJBB al een tijdje collectiviteitsafspraken lopen met BUMA-STEMRA en SENA. 

De NJBB heeft, in samenwerking met NOC*NSF, voor petanqueverenigingen collectieve overeenkomsten afgesloten met deze rechtenorganisaties. Het merendeel van de verenigingen neemt al deel aan de collectieve regeling van de BUMA en SENA. 

BUMA/STEMRA
De belangen van de bedenkers van muziek (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers) worden behartigd door de BUMA/STEMRA. De factuur van de BUMA/STEMRA ontvangt de vereniging rechtstreeks. De NJBB heeft sinds 2016 een collectieve regeling gesloten met de BUMA/STEMRA. BUMA/STEMRA verleent direct een korting op de licentievergoeding. Tevens wordt op basis van de collectieve regeling met de NJBB nog een maximale vergoeding van 15% verleend.

SENA
De SENA regelt de rechten namens de muzikanten en producenten. De SENA houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten (platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek. Als verenigingen muziek draaien in de accommodatie dan wordt hiervoor een vast tarief per jaar in rekening gebracht. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
In samenwerking met enkele andere sportbonden, biedt de NJBB een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aan. Doordat de sportbonden gezamenlijk optrekken, wordt geprofiteerd van een collectiviteitsvoordeel. Inmiddels zijn ongeveer 90 petanque verenigingen tegen een gunstig tarief verzekerd.

De BAV beschermt het privévermogen van verenigingsbestuurders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade van derden dat wordt veroorzaakt door fouten, verzuimen of nalaten bij het uitoefenen van hun functie als verenigingsbestuurder.

Verenigingen die meer informatie willen over de bovenstaande collectieve regelingen kunnen contact opnemen met het bondsbureau. 

Let op: Aan- en afmeldingen voor deze collectieve regelingen voor 2021 moet vóór 1 december a.s. door het bondsbureau ontvangen zijn.