Aangepaste Bereikbaarheid Bondsbureau

In november 2017 is het bondsbureau verhuisd naar een nieuw kantoorpand. Ten opzichte van het oude Huis van de Sport zijn er een aantal zaken gewijzigd. Zo beschikt het nieuwe kantoorpand bijvoorbeeld niet meer over een receptie die telefoontjes aanneemt als medewerkers in gesprek zijn, afspraken buiten de deur hebben of in overleg zitten.

Op dagen dat er geen volledige bezetting is, kan het voorkomen dat het langer, dan dat jullie van ons gewend zijn, duurt voordat de telefoon wordt aangenomen. Aangezien er alleen op maandag en donderdag volledige bezetting is, is dit ook het moment om zaken met elkaar intern af te stemmen. De maandagochtend wordt standaard gebruikt om met het team (6 personen) zaken met elkaar door te spreken en af te stemmen. Aangezien alle medewerkers betrokken zijn bij dit overleg, is er voor gekozen om op maandag de telefonische bereikbaarheid aan te passen.

Vanaf heden zijn wij telefonisch bereikbaar op:
maandag van 12:30 tot 17:00 
overige werkdagen van 08:30 tot 17:00

Vanwege een training is het bondsbureau op maandag 13 januari en maandag 20 januari de gehele dag telefonisch niet bereikbaar.

Het is te allen tijde mogelijk om een e-mail te sturen naar info@njbb.nl

Intern wordt met de collega sportbonden bekeken hoe wij gezamenlijk deze dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren. Tot die tijd zal de aangepaste telefonische bereikbaarheid via de website en via een telefonische mededeling worden gecommuniceerd.       

Wij hopen op jullie begrip in deze situatie.