UPDATE: Aangepaste protocol en nieuwe handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden vind je hier

Door het NOC*NSF is weer een aangepast protocol verantwoord sporten uitgebracht. Dat protocol is door de NJBB overgenomen. Een kleine samenvatting van de aanpassingen/wijzigingen lees je hieronder. Daarna kan je doorklikken naar het volledige aangepaste protocol.

Het woord registeren is aangepast naar reserveren. Dit is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. In de aangepaste handreiking crowdmanagement is dit nog verder uitgelegd op pagina 9-12.

Ook is het protocol verantwoord sporten aangepast op het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder was hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar. Dit is in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

Update 26 augustus

In de afgelopen twee weken is duidelijk geworden hoe we de maatregelen van deze zomer inclusief de laatste aangekondigde maatregelen van 10 augustus dienen te interpreteren.
Grof gezegd kom je op (en in) iedere sportaccommodatie nu drie te onderscheiden situaties tegen, met per situatie specifieke regels en uitzonderingen:
1. sportveld/vloer waarop gesport wordt;
2. op/in de sportaccommodatie zijn zonder aan de sport deel te nemen;
3. verblijven in eet- en drinkgelegenheden op sportaccommodaties zoals sportkantines, clubhuizen en terrassen.

We hebben het nieuwe Protocol Verantwoord Sporten én de verbeterende Handreiking Toeschouwers bij sportwedstrijden op de nieuwste inzichten aangepast .
Dat betekent bijvoorbeeld dat de verscherpte horecaregels helder voor de sportkantines en terrassen zijn opgenomen. Ook hebben we nu opgenomen dat als je bijvoorbeeld toeschouwers moet placeren, dat dan betekent dat zij per persoon een zitplaats moeten krijgen toegewezen. Placeren door aanwijzen van locatie is alléén goed voor de deelnemers aan de sportactiviteit.

Ook de veel gestelde vragen (FAQ coronavirus en sport) zijn vernieuwd! Bij de FAQ was het in eerste instantie heel logisch dat ze werden ingedeeld op doelgroepen (sporter, sportclub etc.). In de tussentijd is er een hoop veranderd. Voor alle doelgroepen is sporten weer mogelijk en daarom hebben we ervoor gekozen de FAQ opnieuw in te richten, namelijk op thema. Met name bij de thema’s “vervoer en publiek” en “eventuele besmetting” zijn een hoop nieuwe vragen toegevoegd.