Aankondiging vertrek Twan Beckers

NJBB Twan BeckersTwan Beckers heeft het bondsbestuur vorige week geïnformeerd dat hij na een dienstverband van 14 jaar, waarvan de laatste 8,5 jaar als directeur, de NJBB per 15 januari 2022 verlaat. 

Sinds januari 2008 is Twan werkzaam voor de NJBB. In 2012 was hij verantwoordelijk voor het project Toekomst NJBB waar de basis is gelegd voor het later vastgestelde meerjarenbeleidsplan. Vanaf  juli 2013 heeft Twan als directeur NJBB leiding gegeven aan het team en samen uitvoering  gegeven aan de projecten die zijn benoemd onder het meerjarenbeleidsplan.

Twan Beckers verwoordt: “Met een prachtige ervaring in mijn rugzak, verlaat ik deze fantastische organisatie. Een sport die ik aanvankelijk kende van de camping en het setje gekleurde plastic boules in huis. De afgelopen jaren heb ik van dichtbij mogen ervaren hoeveel potentie deze sport heeft en dat er veel meer achter zit dan een ‘balletje’ gooien. De technische, tactische en mentale aspecten blijven vaak onderbelicht maar zijn van wezenlijk belang om een goed resultaat te halen. Dat geldt evenzeer voor het sociale karakter als voor de sportieve uitdagingen, die deze sport met zich meebrengt. Hoewel het een lastige beslissing was om voor het jubileumjaar en voor het naderende EK te vertrekken, kwam er voor mij een kans voorbij die ik niet wilde laten lopen.
Ik wil alle bondsraadleden, bondbestuursleden, verenigingsbestuurders, districtsteamleden, landelijke- en regionale functionarissen, vrijwilligers, zakelijke partners en collega’s van sportbonden bedanken voor de prachtige samenwerkingen in de afgelopen jaren. Een speciale dank gaat uit naar de collega’s op kantoor met wie ik de afgelopen 14 jaar dag in, dag uit intensief heb samengewerkt.” 

Het bondsbestuur en de organisatie van de NJBB zijn Twan veel dank verschuldigd en verwoorden dit als volgt: “Wij zullen zijn kennis, kunde en tomeloze inzet zeer gaan missen. We gunnen Twan van harte deze mooie uitdaging en wensen hem alle geluk en succes bij deze volgende stap in zijn loopbaan.”

Het bondsbestuur gaat zich de komende tijd beraden hoe deze ontstane vacature wordt ingevuld.