Aanvraag Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

In de afgelopen maanden heeft NOC*NSF met partners én sportbonden, waaronder de NJBB, aandacht gevraagd voor de problemen die sportclubs hebben als gevolg van de stijging in energielasten. Inmiddels is de aanvraagprocedure voor de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten-regeling) geopend.

 

 

Opening TEK

Zijn uw energiekosten als mkb-onderneming minimaal 7% van uw totale omzet? Dan komt u misschien in aanmerking voor TEK. Vraag TEK aan vanaf nu tot en met 2 oktober 17:00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. U heeft dus de tijd om rustig alle informatie te verzamelen.

Voorschotpercentage verlaagd naar 35%

Het voorschotpercentage voor de TEK is verlaagd naar 35%. Hiermee wil de overheid voorkomen dat als de energieprijzen sterk dalen u straks een te hoog voorschot ontvangt en u dan veel geld moet terugbetalen. Het Centraal Planbureau heeft schattingen van de energieprijzen voor 2023 gemaakt en verwacht dalende energieprijzen. Het gekozen percentage sluit daar op aan en lijkt voor nu het meest passend. Niemand kan voorspellen wat de energieprijzen de komende periode gaan doen. Dit blijft een onzekere factor. Dit kan betekenen dat, afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen, het gekozen percentage achteraf te hoog of te laag zal blijken te zijn.

Beoordelen van de aanvragen

Het beoordelen van een aanvraag duurt ongeveer 3 weken. Een computermodel beoordeelt aanvragen voor een deel automatisch en dat heeft de eerste weken real-time data nodig. Daarna gaat het verwerken en beoordelen van aanvragen een stuk sneller.

Goedkeuring Europese Commissie

Vooruitlopend op goedkeuring van de Europese Commissie worden aanvragen al wel in behandeling genomen. Zonder goedkeuring kan er nog niet worden uitbetaald. De verwachting is dat de goedkeuring op korte termijn verschijnt.

Klik hier voor de aanvraag van de TEK-regeling

Heeft u vragen over de TEK-regeling? Neem dan contact op met het bondsbureau.