Adil Tariki benoemd tot voorzitter Tuchtcollege

De bondsraad op 24 februari 2024 heeft de heer Adil Tariki, op voorstel van het Bondsbestuur, bij acclamatie benoemd tot voorzitter van het Tuchtcollege. Adil was al lid van het Tuchtcollege. Het Bondsbestuur wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter. Na zijn benoeming bedankte Adil de Bondsraad en het Bondsbestuur voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij zal zich blijven inzetten voor een zuivere en onafhankelijke rechtsgang, als er tuchtzaken aan het Tuchtcollege voorgelegd worden.

Adil volgt in deze functie mevrouw Nicole van Dorsselaer-Spapen op. Zij had haar maximale zittingstermijn als voorzitter Tuchtcollege bereikt. Het Bondsbestuur heeft haar – met bloemen – bedankt voor haar inzet en betrokkenheid