Alle ledenbijeenkomsten van dit jaar hebben nu plaatsgevonden

De laatste ledenbijeenkomst van dit jaar heeft op woensdag 20 oktober plaatsgevonden in Breda (district Zuidwest).

De afgelopen weken is met vele verenigingsbestuurders gesproken over de huidige en gewenste identiteit van de vereniging.

We danken alle aanwezigen voor hun input en aanwezigheid. De resultaten van de ledenbijeenkomsten worden eind dit jaar gedeeld met de verenigingen. De volgende serie ledenbijeenkomsten vindt plaats in het voorjaar van 2022. De komende weken worden data en locaties geprikt en daarna worden de verenigingen hierover geïnformeerd.