Terugblik bestuurderscongres

Op de schitterende locatie van het Huis van de Stad in ’s-Hertogenbosch is onder grote belangstelling van ruim 80 verenigingsbestuurders het bestuurderscongres van de NJBB gehouden.

Na een welkomstwoord door Jan de Wit namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch en door onze voorzitter Lieke Vogels is het eerste officiële exemplaar van het Jubileumboek 50 jaar NJBB overhandigd aan de eerste voorzitter en ere-voorzitter van de NJBB Stan Polman. De samenstellers Henk Rademaker, Guillaume Spiering en Jac Verheul zijn natuurlijk ook in het zonnetje gezet.

Aan alle verenigingen wordt een exemplaar aangeboden. Als je dit nog niet hebt opgehaald bij het NJBB paviljoen bij het EK Petanque, dan wordt dit per post aan de secretaris verzonden.

Directeur van het Mulier Instituut Hugo van der Poel, directeur van (de 100-jarige!) Handboog Nederland en van de Nederlandse Curlingbond Arnoud Strijbis en onze bondsdirecteur Olaf Melsen werden daarna door dagvoorzitter Huibert Brands bevraagd over de maatschappelijke ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen die daardoor ontstaan voor de jeu de boules sport.

Het advies van Arnoud aan onze sport is om vooral niet te klein te denken. Jeu de Boules is een grote sport en daar mogen we best wat (meer) trots over uit stralen. Hugo benadrukte dat het ook heel waardevol is als mensen recreatief jeu de boulen. Prestatiesport is mooi, maar de maatschappelijke relevantie ligt zeker zo zeer bij het elkaar ontmoeten op recreatief niveau. Olaf merkt op dat bij het EK de mix daaraan in uitstekend is. De sport wordt gepromoot en krijgt maximaal media aandacht in deze week. Een goed moment om ook lokaal liefhebbers te verwelkomen bij de club!

De uitdaging om vrijwilligers te vinden en te behouden werd ook besproken. Met name voor bestuursfuncties blijkt dit lastig. De sprekers waren het er over eens dat taken behapbaar moeten worden gehouden door functies zoveel mogelijk op te knippen. Het samenwerken met andere verenigingen biedt kansen, maar maakt taken vaak juist ook weer wat groter. Binnen één accommodaties zijn wel goed verschillende sporten en ook andere sociale activiteiten te combineren. De regeldruk vanuit de overheid moet volgens Arnoud aangepakt worden.

Hugo benoemde nog dat het bedrijfsleven, dat financieel het meest profiteert van gezonde werknemers en minder ziekteverzuim, niet of nauwelijks meebetaalt aan het creëren van sportvoorzieningen.

Carlijn Mol van NOC*NSF nam vervolgens de bestuurders mee in de ambitie van Nederland om in 2032 het sportiefste land ter wereld te zijn. Voor de NJBB is het met name relevant dat 12 miljoen mensen minimaal 3x per week gaan bewegen, en dat mensen kunnen sporten in een sociaal veilige, gezonde inclusieve, laagdrempelig toegankelijke omgeving. Veel onderzoek en landelijke inspanningen zijn hiervoor nodig. Het blijkt dat vooral 45 plussers geënthousiasmeerd moeten worden. Op lokaal niveau is het leerzaam te weten dat daaronder de “probleemdenkers’” zich met name individueel aangesproken willen voelen.

De jeu de boulessport is in het bijzonder zowel toegankelijk als uitdagend en zelfs verslavend voor 45 plussers en sluit daarom naadloos aan bij de genoemde ambities. De vereniging moet zich wel verplaatsen in het perspectief van de sporter, en dat betekent soms minder denken vanuit de vereniging. De sporter staat centraal.

Lokale sportakkoorden zijn mooie startpunten om op gemeentelijke niveau de samenwerking te zoeken zodat de (sport)bestuurders zich kunnen focussen op de sport.

Slotconclusie is dat Vergrijzing voor de NJBB verenigingen een kans is!

Hierna zochten de deelnemers hun weg naar één van de workshops, onderweg nog getuige zijnde van een trouwerij die in het prachtige stadhuis plaatsvond.

Ed Roelofs (voorzitter ETJBV de Teerling in Tiel) nam ons mee in de ervaringen van de Teerling bij de realisatie van hun Boulodrome. Doorzettingsvermogen is een belangrijke sleutel voor het succes. Talloze subsidieaanvragen zijn afgewezen, maar uiteindelijk zijn de juiste ook toegewezen. Netwerken is belangrijk. Zorg dat je de gemeenteraadsleden kent, en zorg dat je uitstraalt dat je zélf gelooft in je plan. Zorg voor publiciteit. Kijk welke fondsen voor eenmalige bijdragen er in jouw omgeving zijn. Obligaties vormden een laatste belangrijke bron van middelen. Klik hier voor de presentatie van Ed

AllUnited verzorgde in de persoon van Wilco Plasmeijer een workshop om jouw vereniging te helpen bij het optimaal gebruik van ons ledenadminstratiepakket. Haal jij eruit wat er in zit? AllUnited gaf een uitleg, en beantwoordde vragen. Daar waar veel verenigingen nog werken met bijvoorbeeld facturen in Excel of Word zorgt AllUnited voor een integrale koppeling met de administratie. Ook AVG regels worden geborgd als je met AllUnited je ledenadministratie goed inricht. Je kunt de leden zelfs hun eigen gegevens laten muteren en daarmee de ledenadministratie ontlasten. Het is goed om je af te vragen of AllUnited afdoende benut voor de continuïteit van de vereniging. Natuurlijk is computerangst een factor, maar bijvoorbeeld bij de verschuiving van contante betaling naar pin is dat ook gelukt, dus….?

Wil je meer weten: check https://www.mijnallunited.nl/index.php?page=Jeudeboules&sid=1

Er kan nog veel meer!

Jan van Bilzem, hoofd Opleiding van PV Gouda deelde met ons hoe deze vereniging met succes een groei realiseerde van het ledental. Ze zijn van 80 naar 200 leden gegroeid! Belangrijk is dat ze structureel in een meerdaagse kennismaking mensen naar zich toetrekken. Proeflidmaatschappen – kennismakingscursussen enz. leverden een ‘conversie’ van bijna 30 procent bij het de laatste ronde. Voor meer informatie klik hier.

De vernieuwde code Goed Sportbestuur van NOC*NSF is een praktisch hulpmiddel voor clubs om de vereniging beter te laten functioneren en toekomstbestendig te maken. Onder leiding van Huibert Brands zagen we hoe je deze handige tool kan inzetten om de basis te versterken met als doel een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt. De principes hoe de vereniging democratisch wordt georganiseerd, hoe je maatschappelijk relevant bent, hoe je verantwoording aflegt aan je eigen vereniging, en hoe je transparant bent naar je leden. De code Goed Sportbestuur moet worden gezien als een kapstok, waarmee je verenigingen kunt aanbrengen in je eigen vereniging. Een belangrijk punt is dat je als bestuur moet realiseren dat je steeds positie kiest tussen verschillende belangen en dat je deze transparant afweegt en een keuze maakt.

De tool Goed Sportbestuur vind je hier: : Code Goed Sportbestuur – NOCNSF

Verder is er een e-learning beschikbaar: https://nocnsf.flowsparks.com/?CourseEventCode=CODEGOEDSPORTBESTUUR

Wil je een bestuurssessie Code Goed Sportbestuur aanvragen? Hierbij komt een docent naar de club om samen te kijken welke handvatten van de Code Goed Sportbestuur goed ingezet kunnen worden bij het specifieke bestuur en ondersteunt de docent bij bestuurlijke vragen die de club heeft. Deze sessies staan ook op de servicelijst van het Sportakkoord dus kunnen via de Adviseur Lokale Sport in je eigen gemeente door de clubs aangevraagd worden.

Uiteraard bedankte Huibert alle sprekers en kregen ze allemaal een bloemetje en een attentie als dank voor hun inzet. Daarna werd het congres afgesloten en na een gastvrije lunch aangeboden door de gemeente ’s-Hertogenbosch verplaatsten de bestuurders zich naar de Parade.

Hieronder zijn de andere Powerpoints te vinden.

Bestuurderscongres NJBB algemeen