Bericht van de voorzitter, mei 2020

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van de NJBB, 

Wat waren we in de week van 11 mei verheugd dat de jeu de boules-sport weer een aanvang mocht nemen. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden, die voor onze sport ook goed uitvoerbaar zijn. Wij hebben gehoord dat de meeste verenigingen aan een nieuwe start ook gehoor hebben gegeven en hiermee erg blij zijn. Vanaf deze plaats wil ik iedereen danken voor zijn/haar geduld en het zo goed mogelijk omgaan met de afgekondigde maatregelen tot nu toe. Tevens ben ik u erkentelijk dat u solidair aan de vereniging blijft, er zijn geen opzeggingen binnen gekomen vanwege Corona. Dat is belangrijk om straks weer sterk verder te kunnen gaan en met behoud van een gezonde financiële basis de sport(activiteiten) te ontwikkelen.

Het coronavirus hield ons weken in de ban en had veel impact op ons leven, zowel zakelijk, privé, maatschappelijk als sportief. Helaas is dit nog niet voorbij, voorzichtigheid is geboden, juist met de versoepeling van de maatregelen. Ik verzoek u dan ook met klem om de richtlijnen hierover goed te volgen. Enerzijds voor uw eigen gezondheid en dat van uw dierbaren, maar vooral ook om nieuwe uitbraken te voorkomen.

Het is niet voor niets dat de CEP, de Europese federatie, helaas het besluit genomen heeft alle internationale wedstrijden voor 2020 te cancelen.

Onze contacten met NOC*NSF zijn intensiever dan ooit. Zij hebben ons goed op de hoogte gehouden van hun contacten met het ministerie, en informatie en adviezen gegeven. Afgelopen week hadden we wederom een digitaal overleg, waarin een update werd gegeven. Dit geldt natuurlijk voor alle 78 sportbonden onder de koepel. Het is aan ons om dat zo goed mogelijk te vertalen naar onze eigen leden. Een ding wil ik u hier graag vermelden en dat is dat het bedrag dat wij van NOC*NSF ontvangen met betrekking tot de basisvoet voorlopig niet wordt afgebouwd.

Ondanks de ‘lockdown’ en het feit dat velen van ons wekenlang in quarantaine doorbrachten, heeft het bondsbestuur en bondsbureau niet stilgezeten en de reguliere activiteiten doorgezet. Jammer dat we de ledenraadplegingen na twee bijeenkomsten moesten staken, maar hiervoor in de plaats is een schriftelijke enquête naar jullie toegestuurd. Ook zijn we druk geweest met het afsluiten van 2019 en de bijbehorende jaarrekening en jaarverslag af te ronden en het jaarplan van 2020 verder uit te voeren. Op 6 juni is er een bondsraadvergadering gepland, die waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis digitaal zal plaatsvinden. We zullen dan overigens in een nieuwe samenstelling van de bondsraad zijn, omdat er in het voorjaar verkiezingen hebben plaats gevonden.

Een paar weken geleden hielden we een webinar (digitale informatie bijeenkomst), waar we de bondsraadsleden informeerden over ons voornemen om de EK 2022, naar Nederland te halen en ons plan van aanpak zowel financieel als organisatorisch te presenteren. We vernamen enthousiaste geluiden. De bondsraad neemt hierover op 6 juni een formeel besluit.

We hebben onze voordracht bij de CEP, de internationale federatie al kenbaar gemaakt en hebben nu nog concurrentie van Spanje. Het wordt spannend! De CEP zal de toekenning van het organiserende land mogelijk medio juli bekend maken.

Ik wens u de komende tijd veel plezier met onze mooie petanquesport. Lekker buiten zijn, het weer zit gelukkig mee! Laten we het maar beschouwen als een tussenjaar om straks weer sterker terug te komen en de voorbereidingen voor 2021 extra goed in te zetten, gevolgd door mooie activiteiten in ons jubileumjaar 2022.

 

Lieke Vogels

Voorzitter