Besluitvormingsproces

Via de ledenraadplegingen hebben verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over betreffende onderwerpen. De ledenraadplegingen worden eenmaal per jaar per district gehouden, in april / maart. Naderhand wordt alle input verzameld. Het bondsbureau en bondsbestuur maken mede op basis van deze input een concept beleidsvoorstel.

Tijdens het strategisch beraad in september wordt dit voorstel besproken. In voorbereiding op de bondsraadsvergadering van november worden de stukken met uitkomst van het strategisch beraad definitief gemaakt.

De bondsraad stemt uiteindelijk of het nieuwe voorstel wordt aangenomen, aangepast moet worden of verworpen wordt.

NJBB Infographic_Besluitvorming-V4