Bespaarbelasting.com helpt verenigingen kosten besparen

Sportverenigingen krijgen de laatste jaren te maken met stijgende kosten en teruglopende inkomsten.. Sportverenigingen proberen dan ook te besparen.Helaas dient slechts 1 % van de sportverenigingen als eigenaar en/of huurder van een accommodatie bezwaar en beroep in tegen vaak veel te hoge jaarlijkse aanslagen van de gemeente (WOZ) en/of waterschappen (watersysteemheffing Gebouwd en Zuiveringsheffing).      

Onjuiste hoge aanslagen           
Deze aanslagen zijn vaak gebaseerd op de waarde van de accommodatie. De aanslag bedraagt al snel duizenden euro’s. De waarde van de sportaccommodaties blijkt namelijk regelmatig veel te hoog te zijn vastgesteld. Gemeente zijn regelmatig niet op de hoogte van de exacte situatie op de accommodatie (verschillende huurders en sporten) of onvoldoende rekening is gehouden met de omstandigheid dat de accommodatie is verouderd (achterstallig onderhoud). Een waardeverlaging kan al snel aanzienlijke besparingen opleveren. Bovendien wordt bij een hoge waardeverlaging de waarde ook voor de 5 voorgaande jaren verlaagd.

Bespaarbelasting.com       
Bespaarbelasting.com biedt vanuit haar uitgebreide ervaring met bezwaar-en beroeps-procedures tegen gemeenten en waterschappen haar diensten ook aan sportverenigingen aan. Als enige in Nederland maken wij niet alleen bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw sportaccommodatie, maar ook tegen de waterschapsbelastingen. Bespaarbelasting.com heeft haar dienstverlening volledig gedigitaliseerd en kan zo haar diensten aanbieden tegen een lage vergoeding. Via het invullen van een aanmeldingsformulier met een aantal vragen geeft u ons informatie over uw accommodatie. Het kost u slechts een paar minuten. U heeft er verder geen omkijken naar. Wij hebben al aanzienlijke besparingen (waarde met enkele tonnen omlaag)  voor ledenverenigingen van de NJBB  gerealiseerd. Aanslagen 2021 komen meestal eind januari/februari. Bezwaar maken kan binnen 6 weken.