Bespaarbelasting.com

Adv_BespaarBelasting-728x90Sportverenigingen krijgen de laatste jaren te maken met stijgende kosten en teruglopende inkomsten. Huren en onderhoudskosten van accommodaties blijven stijgen. Inkomsten uit contributies, subsidies en sponsoring lopen terug. Sportverenigingen proberen dan ook te besparen. Merkwaardig is dat gemeente-en waterschapsbelastingen als een van de belangrijkste kostenposten weinig aandacht krijgt. Sportverenigingen zijn soms eigenaar, maar meestal huurder (gebruiker) van de sportaccommodatie.

Onjuiste hoge aanslagen
Jaarlijks krijgen verenigingen van gemeenten en waterschappen hoge aanslagen. Met name de aanslag onroerendzaakbelastingen (OZB) en vormt een aanzienlijke kostenpost. Deze aanslag is gebaseerd op de waarde van de accommodatie. Deze waarde wordt vastgesteld in de jaarlijkse woz-beschikking. De aanslag bedraagt al snel duizenden euro’s. Toch dient minder dan 1% van de verenigingen een bezwaarschrift in. Dat is jammer.

Hoge aanslagen verlagen
De waarde van de sportaccommodaties blijkt namelijk regelmatig te hoog te zijn vastgesteld. Gemeente zijn regelmatig niet op de hoogte van de exacte situatie op de accommodatie (verschillende huurders) of onvoldoende rekening is gehouden met de omstandigheid dat de accommodatie is verouderd (achterstallig onderhoud). Nog verrassender is dat bijna geen enkele club bezwaar maakt tegen aanslagen van het waterschap. Bijvoorbeeld de zuiveringsheffing en de waterschapsheffing die is gebaseerd op de WOZ-waarde. Ook daar zijn mogelijkheden om in bezwaar en beroep te gaan en deze vaak hoge aanslagen te verlagen.

Kosteloos belasting besparen
Bespaarbelasting.com biedt vanuit haar uitgebreide ervaring met bezwaar-en beroeps-procedures tegen gemeenten en waterschappen haar diensten aan. Als enige in Nederland maken wij niet alleen bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw sportaccommodatie, maar ook tegen de waterschapsbelastingen. Wij werken met taxateurs samen om de waarde van een accommodatie te bepalen en maken vervolgens bezwaar en beroep. Gratis. Bespaarbelasting.com heeft haar dienstverlening volledig gedigitaliseerd en beperkt zo haar kosten. Bovendien krijgt u na een succesvol bezwaar en/of beroep een vergoeding van de gemeente omdat u ons heeft ingeschakeld. Als tegenprestatie (omdat uw belasting door ons werk is verlaagd) betaalt u die vergoeding aan ons. Indien het bezwaar wordt afgewezen betaalt u niets.

Snel en gemakkelijk belasting besparen
Via het invullen van een aanmeldingsformulier met een aantal vragen geeft u ons informatie over uw accommodatie. Daarna bevestigt u via een volmacht dat wij namens u bezwaar en beroep kunnen indienen. Alles volledig digitaal. Het kost u slechts een paar minuten. U heeft er verder geen omkijken naar. Wij hebben al aanzienlijke besparingen voor verenigingen gerealiseerd. Bezwaar maken kan tot 6 weken na de aanslag. Aanslagen van de waterschappen komen soms enkele weken na de aanslagen van de gemeente.