Bestuursbesluit NK Tripletten

Voor het aankomende NK Tripletten op 8 en 9 juni heeft het bondsbestuur besloten op één punt af te wijken van bijlage 2 (Reglement NK Tripletten) van het Toernooireglement Petanque (TRP). Bij 16 tot 32 equipes deelnemende equipes aan het NK Tripletten zullen zich 8 equipes plaatsen voor de finaleronde. Naar mening van het bondsbestuur zijn er zwaarwegende redenen om hiervoor te kiezen, voornamelijk omdat dit leidt tot een eerlijker spelsysteem (ten minste alle equipes met 4 uit 5 winstpartijen zullen zich hierdoor plaatsen voor de finaleronde). Daarnaast is het ook organisatorisch mogelijk om deze extra speelronde te spelen.

Bondsbestuur NJBB