Bondsbestuur

Het bondsbestuur is het enige bestuurlijke bondsorgaan binnen de bond en formuleert en bewaakt de beleidskaders op hoofdlijnen. Het bondsbestuur neemt alle besluiten die niet door de bondsraad worden genomen en legt verantwoording af aan de bondsraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het bondsbestuur met de bondsraad over toekomstig beleid. Het bondsbestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. Het huidige bondsbestuur kent zeven portefeuilles: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid bondsorganisatie, bestuurslid competitie, bestuurslid promotie en bestuurslid verenigingsondersteuning. De functie vicevoorzitter wordt toebedeeld aan één van de bestuursleden (met uitzondering van de voorzitter).

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • ‘Het bestuur bestuurt’
 • Formuleert beleidskader op hoofdlijnen
 • Bewaakt het lange termijn beleid
 • Zorg voor goed werkgeverschap
 • Verantwoordt beleid aan bondsraad
 • Representeert de bond
KLIK HIER VOOR DE BESTUURSPROFIELEN

 

Contact

Heeft u vragen aan het bestuur? Neem dan contact op met het bondsbureau. Het bondsbureau is het centrale punt voor alle communicatie binnen de bond. Zij zorgen ervoor dat de juist informatie op de juiste plek terecht komt. Op deze manier wordt uw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Het bondsbureau is van dinsdag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 bereikbaar, telefonisch (030 – 20 20 145) of per e-mail (info@njbb.nl).

Frans Walvis

Frans Walvis

Voorzitter

 • Personeel en organisatie
 • Externe betrekkingen (o.a. NOC*NSF, CEF, FIPJIP)
 • Media en Pers
Michiel Stoop

Michiel Stoop

Secretaris

 • Interne communicatie
 • Reglementen
 • Tuchtrecht
Koen Breedveld

Koen Breedveld

Penningmeester

 • Financiën
Charles Gelijn

Charles Gelijn

Algemeen bestuurslid

 • Verenigingsondersteuning
 • Districtsteams
Jan Paashuis

Jan Paashuis

Algemeen bestuurslid

 • Wedstrijdsport Nationaal
 • Wedstrijdsport Internationaal
 • Arbitragebeleid

Aanvulling:

Nog nader te verdelen aandachtspunten:

 • Opleidingen
 • Promotie
 • Marketing
 • Sponsoring

Dit bestuur zal samen met het bondsbureau en de bondsraad hard aan de slag gaan om bestuurlijke zaken verder op te pakken. Een van de speerpunten is om te zorgen dat de bondsraad uitbreiding gaat krijgen en daarvoor gemotiveerde kandidaten gezocht gaan worden.

Samen bouwen aan de NJBB, vol vertrouwen in elkaar en met elkaar naar de toekomst.z

*Klik hier voor de nevenfuncties van onze bestuursleden