Bondsbestuur

Het bondsbestuur is het enige bestuurlijke bondsorgaan binnen de bond en formuleert en bewaakt de beleidskaders op hoofdlijnen. Het bondsbestuur neemt alle besluiten die niet door de bondsraad worden genomen en legt verantwoording af aan de bondsraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het bondsbestuur met de bondsraad over toekomstig beleid. Het bondsbestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. Het huidige bondsbestuur kent zeven portefeuilles: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid bondsorganisatie, bestuurslid competitie, bestuurslid promotie en bestuurslid verenigingsondersteuning. De functie vicevoorzitter wordt toebedeeld aan één van de bestuursleden (met uitzondering van de voorzitter).

 

Taken en verantwoordelijkheden

  • ‘Het bestuur bestuurt’
  • Formuleert beleidskader op hoofdlijnen
  • Bewaakt het lange termijn beleid
  • Zorg voor goed werkgeverschap
  • Verantwoordt beleid aan bondsraad
  • Representeert de bond
KLIK HIER VOOR DE BESTUURSPROFIELEN

 

Contact

Heeft u vragen aan het bestuur? Neem dan contact op met het bondsbureau. Het bondsbureau is het centrale punt voor alle communicatie binnen de bond. Zij zorgen ervoor dat de juist informatie op de juiste plek terecht komt. Op deze manier wordt uw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Het bondsbureau is van dinsdag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 bereikbaar, telefonisch (030 – 20 20 145) of per e-mail (info@njbb.nl).

Leden bondsbestuur

VACANT

VACANT

Voorzitter bondsbestuur

Vacant

Vacant

Secretaris

VACANT

VACANT

Penningmeester

Jan Paashuis

Jan Paashuis

Algemeen bestuurslid