Bondsraad

De leden van de bondsraad worden gekozen door de NJBB verenigingen door middel van een landelijke verkiezing, maar nemen zonder last of ruggespraak zitting in de raad en besluiten op basis van eigen inzicht en overtuiging. De verenigingen leveren door middel van de ledenraadpleging en het strategisch beraad een directe invloed op de ontwikkeling van beleidsplannen. De feitelijk besluitvorming vindt plaats door, de door verenigingen gekozen, bondsraadsleden in de bondsraad.

De leden van de bondsraad komen tweemaal per jaar bij elkaar:

  • In de voorjaarsvergadering (meestal mei) wordt teruggekeken op voorgaand jaar, jaarverslag en jaarrekening worden afgestemd en algemene zaken, zoals wijzgingen in reglementen, komen aan bod.
  • De najaarsvergadering (meestal november) staat in het teken van komend jaar. Begroting en jaarplan worden vastgesteld en beleidsinhoudelijke onderwerpen komen aan bod.

 

Leden bondsraad

Ad Wagenaars – Wagenaars.bondsraad@njbb.nl

Arthur Meertens – Meertens.bondsraad@njbb.nl

Cees Kalis – Kalis.bondsraad@njbb.nl

Frank Versluis – versluis.bondsraad@njbb.nl

Josefien Koogje – Koogje.bondsraad@njbb.nl

Rien van Kinderen – vankinderen.bondsraad@njbb.nl

Rob Hulst – Hulst.bondsraad@njbb.nl

Tjibbe Steneker – Steneker.bondsraad@njbb.nl

Willy van Kilsdonk – vankilsdonk.bondsraad@njbb.nl

Natascha Dorenbos – Dorenbos.bondsraad@njbb.nl

Lieke Vogels – Vogels.bondsraad@njbb.nl

Wim Kornmann – Kornmann.bondsraad@njbb.nl

Karel Los – Los.bondsraad@njbb.nl

Dennis Mul – Mul.bondsraad@njbb.nl

Herman de Roo – deroo.bondsraad@njbb.nl

Peter van Wermeskerken – vanwermeskerken.bondsraad@njbb.nl

 

De bondsraadsleden werden in de bondsraad van 3 juni 2023 geïnstalleerd voor een periode van 3 jaar.

Kandidaatstelling en verkiezing

Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de bondsraad. De kandidaatprofielen worden beoordeeld door een onafhankelijke verkiezingscommissie. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst. Verenigingen krijgen vervolgens de mogelijkheid op een stem (maximaal 3 per vereniging) uit te brengen op een gewenste kandidaat. Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. Vervolgens worden achtereenvolgens de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard, net zolang tot dat het aantal zetels van de bondsraad bezet is.

aantal zetels bondsraad

Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan tien procent van het aantal verenigingen dat bij de NJBB is aangesloten. Het aantal zetels van de bondsraad wordt naar boven wordt afgerond, zodat er sprake is van een oneven aantal.

benoemingsperiode

De bondsraadleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Door de benoeming voor een langere periode wordt de kwaliteit, de continuïteit en efficiëntie van de besluitvorming bevorderd.

uitgangspunten
  • Continuïteit in besluitvorming
  • Kwaliteit van besluitvorming
  • Efficiëntie in besluitvorming
taken en verantwoordelijkheden
  • Vaststellen en goedkeuren van de koers
  • Bewaken van de ingezette koers

De bondsraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

NJBB Infographic_Besluitvorming-V4