Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Er is een fout geconstateerd bij de recente verkiezing voor leden van de bondsraad; op het stembiljet 3 ontbrak de naam van één van de kandidaten.

De oorzaak van deze fout ligt bij de voor deze verkiezing ingehuurde organisatie WebElect.

De verkiezingscommissie heeft besloten om de uitslag van de verkiezing ongeldig te verklaren. Daarom wordt de verkiezing opnieuw gehouden; de procedure ten aanzien van de kandidaatstelling behoeft niet opnieuw plaats te hebben.

Het tijdpad voor deze nieuwe verkiezing is als volgt:

  • De stemprocedure start op maandag 11 maart om 9.00 uur
  • De stemming sluit op vrijdag 22 maart om 17.00 uur
  • De uitslag van de verkiezing wordt in week 13 bekend gemaakt.

De verkiezingscommissie betreurt deze gang van zaken en biedt hiervoor haar welgemeende excuses aan.

Per separate post zijn de kandidaten, de bondsraad en het bondsbestuur in dezen geïnformeerd.

Voorafgaand aan de opening van de stembus krijgen alle verenigingen via de secretarissen per e-mail weer een bericht met daarin de link om te stemmen.

 

De verkiezingscommissie

Ledenbijeenkomsten 2024

Ledenbijeenkomsten 2024

Ledenbijeenkomsten 2024

Jaarlijks wordt er in ieder district een ledenbijeenkomst georganiseerd voor verenigingsbestuurders. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenbijeenkomsten worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

DE KENMERKEN VAN DE LEDENBIJEENKOMSTEN OP EEN RIJ:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, bondsbestuurders, bondsraadsleden

LEDENBIJEENKOMSTEN 2024

Inloop vanaf 19:00 uur – Start bijeenkomst om 19:30 uur

De ledenbijeenkomsten zijn toegankelijk voor verenigingsbestuurders, leden van het districtsteam en bondsraadsleden. Alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om bestuursleden aan te melden voor deze vergadering.

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad

A.s. vrijdag 23 februari om 17.00 uur sluit het digitale stembureau mbt verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad.

Momenteel heeft 47 % van alle verenigingen gestemd. Verenigingen die nog niet hebben gestemd, hebben van WebElect (digitaal verkiezingsplatform) via het e-mailadres van de secretaris een herinnering ontvangen om namens de vereniging alsnog hun stem uit te brengen.

Let op! Er kan niet individueel gestemd worden, alleen als vereniging. Stem goed af binnen de vereniging wie de link naar de stembiljetten gaat gebruiken en daadwerkelijk stemt, deze link kan namelijk maar één keer gebruikt worden.

Vragen? Mail naar verkiezingscommissie@njbb.nl

 

Uitgebreide profielschets kandidaten tussentijdse verkiezingen bondsraad

Uitgebreide profielschets kandidaten tussentijdse verkiezingen bondsraad

Uitgebreide profielschets kandidaten tussentijdse verkiezingen bondsraad

Sinds vanochtend 9.00 uur is de stembus geopend voor de stemming van de kandidaten om de huidige bondsraad aan te vullen. De secretarissen van alle verenigingen hebben per e-mail communicatie ontvangen over de kandidaten en de procedure. De stembus sluit op vrijdag 23 februari om 17.00 uur. Hier zijn alle kandidaten:

District Oost

Karel Los

District Midden

Meep Poel

Lieke Vogels

Herman de Roo

Peter van Wermeskerken

District Noord-West

Wim Kornmann

Natascha Dorenbos

District Noord

Joost Vis

District Zuid-Oost

Hans Bouman

Dennis Mul

*Klik op de naam van de kandidaat om een profielschets te zien. 

 

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Stembus verkiezingen bondsraad open

Stembus verkiezingen bondsraad open

Stembus verkiezingen bondsraad open vanaf maandag 12 februari 2024

Zoals in de mail van WebElect, die uw vereniging heeft ontvangen over de bekendmaking van de kandidaten voor de bondsraad, was aangegeven dat a.s. maandag 12 februari 2024 de stembus open zal gaan. De stembus is geopend van 12 februari 2024 om 09.00 uur tot 23 februari 2024 om 17.00 uur.

WebElect stuurt a.s. maandag 12 februari om 9.00 uur naar alle verenigingen via het e-mailadres van de secretarissen de mail met meer informatie over hoe de vereniging kan stemmen.

Vragen? Mail naar verkiezingscommissie@njbb.nl