Aangepaste protocol en nieuwe handleiding crowdmanagement vind je hier

Aangepaste protocol en nieuwe handleiding crowdmanagement vind je hier

Aangepaste protocol en nieuwe handleiding crowdmanagement vind je hier

Door het NOC*NSF is weer een aangepast protocol verantwoord sporten uitgebracht. Dat protocol is door de NJBB overgenomen. Een kleine samenvatting van de aanpassingen/wijzigingen lees je hieronder. Daarna kan je doorklikken naar het volledige aangepaste protocol.

Het woord registeren is aangepast naar reserveren. Dit is verplicht wanneer je 100 en 250 toeschouwers verwacht op de sportaccommodatie. Het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden. In de aangepaste handreiking crowdmanagement is dit nog verder uitgelegd op pagina 9-12.

Ook is het protocol verantwoord sporten aangepast op het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder was hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar. Dit is in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

Update 6 juli: Sportspecifiek protocol Petanque

Update 6 juli: Sportspecifiek protocol Petanque

Update 6 juli: Sportspecifiek protocol Petanque

Het nieuwste sportprotocol is per 1 juli 2020 in werking getreden. Over de laatste versie van dit protocol zijn inmiddels door veel verenigingen in verschillende takken van sport vragen gesteld met betrekking tot de 1,5 meter maatregel. In de laatste persconferentie van het Kabinet, gaf premier Rutte zelf aan dat op het speelveld de 1,5 meter niet gehandhaafd hoeft te worden. Het bondsbureau heeft over deze maatregel de afgelopen dagen diverse malen contact gehad met het NOC*NSF. Bij nader inzien neemt het NOC*NSF toch een voorzichtigere houding aan en adviseert zij de NJBB om zoveel mogelijk de 1,5 meter op het speelveld toe te passen waar dit kan. Het blijft uiteraard een advies, maar gezien het risicoprofiel van onze leeftijdsgroep is het van belang om hier extra zorgvuldig mee om te gaan.

In dit sportspecifieke protocol hebben wij dit inmiddels aangepast, waarbij ook het advies wordt gegeven om tussen de banen één baan vrij te houden. De komende periode wordt bekeken welke consequenties dit bijvoorbeeld heeft voor de NPC en in hoeverre met deze 1,5 meter maatregel, tijdens de NPC, rekening kan worden gehouden. De verschillende oplossingsrichtingen worden de komende weken uitgewerkt en getoetst bij enkele verenigingen.

Checklist ‘Crowdmanagement’ sportverenigingen 
Het Protocol Verantwoord Sporten is leidend voor de bepalingen over de 1,5 meter afstand, de maximumbezoekers aantallen per accommodatie en de stromen van toeschouwers en publiek. Voor verenigingen kan dit leiden tot vragen hoe daarmee om te gaan op hun accommodatie. 

Om de verenigingen daarin te ondersteunen, is een checklist opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips daarvoor. Klik HIER om die checklist te bekijken

Versoepeling sportmaatregelen sport deels vervroegd naar 1 juli

Versoepeling sportmaatregelen sport deels vervroegd naar 1 juli

Versoepeling sportmaatregelen sport deels vervroegd naar 1 juli

Zoals in de extra editie van het Nieuwsbouletin eind mei viel te lezen, was het waarschijnlijk dat opening sportkantines vervroegd zou worden. Inmiddels is dit bevestigd.

NOC*NSF is blij dat de datum voor de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard Dielessen: “We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties net als eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het RIVM open zullen stellen.”

Dielessen noemt het eerder openen van de sportkantines essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. “Het is goed voor de ledenbinding, het sociaal contact en voor het verkrijgen van de eerste inkomsten sinds het begin van de corona-crisis.”

De komende week wordt het huidige protocol aangepast. Zodra dit is goedgekeurd door RIVM en VWS gaat de NJBB dit uiteraard delen.

Reserveringssysteem banen via AllUnited en Boulesbaas

Reserveringssysteem banen via AllUnited en Boulesbaas

Reserveringssysteem banen via AllUnited en Boulesbaas

Sinds maandag 11 mei mogen petanqueverenigingen haar buitenbanen weer openen om leden onze geliefde sport te laten beoefenen. Hierbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met de maatregelen die in het algemene sportprotocol zijn opgenomen. Om de onverwachte toestroom van leden richting de speellocatie te bewaken, wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met speelmomenten te werken. De afgelopen dagen heeft het bondsbureau contact gehad met AllUnited om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een baanreserveringssysteem. AllUnited heeft een dergelijk systeem al ontwikkeld voor tennisverenigingen die dit momenteel volop gebruiken. Voor onze petanqueverenigingen hebben we een scherp aanbod kunnen realiseren.

Voor € 100,00 (excl. btw) kan een vereniging gebruik maken van een planningsmodule (voor baanreserveringen) t/m 31 december 2020.

Dit bedrag is opgebouwd uit eenmalige implementatiekosten van € 80,00 en abonnementskosten van € 20,00 voor de rest van het jaar. Normaliter bedragen de abonnementskosten € 50,00 per jaar en de implementatiekosten eenmalig € 250,00.

Mocht je deze functionaliteit alleen dit jaar willen gebruiken dan kun je deze dienst met inachtneming van 1 maand opzegtermijn voor volgend jaar vóór 1 december opzeggen.

Je kunt dan de rest van het jaar voor een relatief klein bedrag gebruik maken van een mooie baanreserveringstool. Mocht je ook na 31 december gebruik willen blijven maken van deze functionaliteit dan betaal je alleen nog de jaarlijkse abonnementskosten van € 50,00 (excl. btw).

Mocht je interesse hebben, kun je rechtstreeks contact opnemen met AllUnited.

‘Binnenkort ook: gratis reserveringssysteem via Boulesbaas
Ook via de Boulesbaas app zal binnenkort een reserveringssysteem beschikbaar zijn waar onze verenigingen gratis gebruik van kunnen maken. Hiermee willen wij het voor onze verenigingen nog makkelijker maken om hun (buiten)banen beschikbaar te stellen voor reserveringen, zodat jij straks makkelijk en snel een baan kan boeken via de Boulesbaas app. Zo willen we het mogelijk maken om ook de komende tijd in beweging te blijven, maar wel onder de juiste en veilige omstandigheden. Zodra het reserveringssysteem via de Boulesbaas app gereed is voor gebruik, zullen we hierover communiceren via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Heb je namens jouw vereniging vragen over het reserveringssysteem via de Boulesbaas app? Neem dan even contact op via bazen@boulesbaas.club.

Protocol verantwoord sporten petanque

Protocol verantwoord sporten petanque

Protocol verantwoord sporten petanque

Vanaf maandag 11 mei mogen petanque verenigingen weer leden boven de 18 jaar verwelkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn bij het openen van de toegangspoorten.

NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op de website van het NOC*NSF is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol opgesteld dat specifiek geldt voor petanque. In het sportspecifieke protocol worden nog enkele aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Om het sportspecifieke protocol te bekijken klik je hier.

Vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) boulen

Vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) boulen

Vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) boulen

Het kabinet heeft woensdag 6 mei een routekaart met versoepelende maatregelen aangekondigd. Het goede nieuws voor verenigingen is dat vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) mag worden gebould.

Donderdag 7 en vrijdag 8 mei wordt gewerkt aan een update van het sportgenerieke protocol. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een sportspecifiek protocol waarin een aantal petanque specifieke zaken wordt opgenomen. We hopen dit zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de verenigingen te kunnen brengen.