Update naar aanleiding van de persconferentie van 20 januari

Update naar aanleiding van de persconferentie van 20 januari

Update naar aanleiding van de persconferentie van 20 januari

De NJBB heeft op woensdag 20 januari kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij openende met: We moeten ons nóg een keer schrap zetten en onze uiterste best doen om een derde golf voor te blijven en de huidige golf zo klein mogelijk te houden”.

Daarom heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd zoals een mogelijke avondklok (na debat in kamer donderdagochtend 21 januari), een aanscherping van thuisbezoek (van twee personen naar één persoon), een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika en een verdere beperking op de samenkomst bij begrafenissen.

Op dit moment blijven de maatregelen van 12 januari 2021 van kracht. Het is nog niet duidelijk of de aanscherping van het thuisbezoek mogelijk wordt doorgetrokken naar de beperkte samenkomsten (van twee personen) in verenigingsverband en/of voor de jeugd. Deze week hoopt de NJBB daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van verschillende scenario’s met betrekking tot ’de Road to 2022’ (voor het Europees Kampioenschap in Den Bosch), Masters 2021, NK’s 2021 en het afronden van de NPC 2020/2021 en Masters 2020. Uiterlijk 15 februari 2021 worden de verenigingen hierover geïnformeerd. Dit wordt tevens via het Nieuwsbouletin en de website gecommuniceerd.

Update na persconferentie op 12 januari; lockdown verlengd

Update na persconferentie op 12 januari; lockdown verlengd

Update na persconferentie op 12 januari; lockdown verlengd

persconferentie-rutte-petanqueDe NJBB heeft op dinsdag 12 januari kennisgenomen van de toespraak van minister-president Mark Rutte waarin hij openende met: “Ik denk dat ik u vanavond niet ga verrassen. De cijfers dalen niet snel genoeg en we hebben te maken met een dreiging van de Britse coronavariant, hetgeen alarmerend is en dat is nog zwak uitgedrukt.” Om die reden wordt de lockdown verlengd tot dinsdag 9 februari. 

Dit houdt in dat alle maatregelen die sinds dinsdag 15 december 2020 gelden,  tot minimaal 9 februari 2021 van kracht blijven.

Dit betekent:

 • Binnenruimtes (boulodromes), sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten t/m maandag 8 februari;
 • In de buitenlucht mag gesport worden, met een maximale groepsgrootte van 2 personen in de leeftijdscategorie boven de 18 jaar. Echter is dit alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 2 personen, waarbij  spelers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden;
 • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging is niet toegestaan;
 • Het is alleen mogelijk om in tête-à-tête tegen dezelfde tegenstander te spelen om wisselingen te voorkomen;
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoefden na de vorige persconferentie tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden en was het voor deze groep verboden om competities te spelen. Hoe dat na de persconferentie van 12 januari zit wordt nog nagegaan;
 • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder), geldt de groepsgrootte van 4 personen niet.

Er is met het vaccin licht aan het eind van de tunnel, maar het duurt nog een paar maanden voordat iedereen gevaccineerd is. We zijn er helaas nog niet maar het is wel het begin van het einde van het virus, gaf minister-president Rutte aan.

Uiteraard hadden we met z’n allen gehoopt het jaar 2021 beter te starten. Het allerbelangrijkste blijft de gezondheid van onze leden. De komende periode wordt bekeken welke consequenties dit opnieuw gaat hebben voor het sportaanbod. Hierover zullen de verenigingen t.z.t. worden geïnformeerd via de nieuwsbrieven en de website.

Protocol verantwoord sporten versie 16 december

Protocol verantwoord sporten versie 16 december

Protocol verantwoord sporten versie 16 december

Premier Mark Rutte sprak maandag 14 december het land toe. Zijn toespraak bevatte veel strenge maatregelen om het Coronavirus onder controle te krijgen. De maatregelen voor de sport zijn verwerkt in een aangepast protocol en in de FAQ. 

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn de volgende maatregelen voor sport van kracht vanaf 15 december:

 • buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
 • in een binnenruimte is sporten niet toegestaan;
 • groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden;
 • sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • voor topsporters gelden uitzonderingen.

Het protocol Verantwoord Sporten en de FAQ zijn hierop aangepast en te vinden op njbb.nl:

 • klik  hier  voor het aangepaste Protocol Verantwoord Sporten  
 • klik  hier  voor de aangepaste FAQ’s

Extra:

 • klik hier  voor het bericht op de site van de rijksoverheid over de consequenties voor sport van de nieuwe maatregelen en de reactie  van NOC*NSF 

Loket NOW 3.1 langer open
Het loket om NOW 3.1 aan te vragen voor het tijdvlak Oktober-December wordt, i.v.m. de door de overheid verplichte sluiting, heropend van 15 December tot en met 27 December.

Update na toespraak minister president Rutte op 14 december

Update na toespraak minister president Rutte op 14 december

Update na toespraak minister president Rutte op 14 december

De NJBB heeft op maandag 14 december kennisgenomen van de toespraak die minister-president Mark Rutte heeft gegeven. “We maken met 17 miljoen mensen iets mee dat ongekend is. Het aantal besmettingen stijgt sinds 8 december met gemiddeld 9.000 besmettingen per dag”, zei Mark Rutte in zijn toespraak. Vandaar de ingrijpende boodschap om voor een periode van 5 weken (t/m dinsdag 19 januari 2021) in lockdown te gaan met als doel het aantal contacten te verminderen. Op dinsdag 12 januari 2021 volgt een nieuwe persconferentie waarin wordt aangegeven hoe de maatregelen er na dinsdag 19 januari 2021 uit gaan zien.

Voor de (petanque)sport geldt dat vanaf dinsdag 15 december alle binnensportaccommodaties worden gesloten voor een periode van 5 weken. In de buitenlucht mag gesport worden, met een maximale groepsgrootte van 2 personen in de leeftijdscategorie boven de 18 jaar. Daarnaast is het dringende advies gegeven om de groepsgrootte van 2 personen ook aan te houden voor kinderen tussen de 13 en 18 jaar. Voor de petanquesport betekent dit, dat alleen buiten de spelvariant tête-à-tête is toegestaan (vrij spelen), waarbij te allen tijde 1,5 meter afstand moet worden gehouden.

Dit betekent dat:

   • Binnenruimtes (boulodromes), sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten tot en met 19 januari
   • Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
   • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 2 personen, waarbij  spelers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden;
   • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging is niet toegestaan;
   • Het is alleen mogelijk om in tête-à-tête in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstander te spelen om wisselingen te voorkomen;
   • Publiek is niet toegestaan;
   • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen;
   • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder), geldt de groepsgrootte van 4 personen niet.

 

Na de persconferentie van 8 december was er de hoop dat het de betere kant op zou gaan met de cijfers. Helaas is dit niet het geval en zijn deze extra ingrijpende maatregelen nodig. Het was een bijzonder teleurstellend jaar voor alle petanqueliefhebbers. Echter blijft het allerbelangrijkste de gezondheid. Zoals minister-president Rutte aangaf, is er licht aan het eind van de tunnel met een vaccinatie op komst. Hopelijk leidt die ertoe dat we met elkaar in 2021 weer van onze sport kunnen genieten. Vanuit deze kant wensen wij iedereen fijne kerstdagen en vooral een gezond 2021.

Protocol verantwoord sporten versie 16 december

Update na persconferentie van dinsdag 8 december

Update na persconferentie van dinsdag 8 december

De NJBB heeft op dinsdag 8 december kennisgenomen van de persconferentie die minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hielden.

”Het gaat echt niet goed, niet met de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames. We hadden het graag zo anders gewild”, zei Mark Rutte in de persconferentie van dinsdagavond 8 december.

Er is geen aanleiding om op dit moment versoepelende maatregelen af te kondigen. Als de besmettingscijfers vóór kerst niet dalen, komt het kabinet voor kerst met mogelijk aanvullende strengere maatregelen.

Voor het sporten blijven dezelfde maatregelen gelden als na de persconferentie van 17 november. Dit betekent:

 • Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen, waarbij  spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;
 • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnenruimte (boulodromes);
 • Buiten geldt het maximum van 30 personen niet, maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en/of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijden geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt;
 • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
 • Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Publiek is niet toegestaan;
 • Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen;
 • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder), geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet.

In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodromes wel.

 Topdivisie NPC
Het bondsbestuur heeft vandaag in de bestuursvergadering gesproken over het vervolg van de topdivisie in de NPC. De maatregelen van het kabinet zijn hierin echter leidend. Op dit moment lijkt de kans uitgesloten dat de NPC in de topdivisie voor februari 2021 kan worden hervat.

Naast de maatregelen van het kabinet, lopen op dit moment twee onderzoeken waaraan de NJBB deelneemt. Het gaat om een onderzoek van de sportinnovatiestudio, in samenwerking met TU Eindhoven, waarbij de verspreiding van aerosolen wordt gemeten in binnenaccommodaties. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd bij verenigingen in de topdivisie met betrekking tot de luchtreiniging. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend. Als dit wel het geval is weegt het bondsbestuur deze mee in een definitief besluit over een mogelijke hervatting van de NPC. Het bondsbestuur neemt hierover uiterlijk 1 februari 2021, dan wel eerder als de situatie daar aanleiding toe geeft, een definitief besluit. De verenigingen in de topdivisie worden hierover vóór komend weekend rechtstreeks geïnformeerd.

Protocol verantwoord sporten petanque (versie 2 december)

Protocol verantwoord sporten petanque (versie 2 december)

Protocol verantwoord sporten petanque (versie 2 december)

De mondkapjesplicht is op 1 december ingegaan. Dit protocol gaat uit van de per 1 december geldende maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dat betekent dat de maatregelen zoals bekend gemaakt op 13 oktober weer gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is vier personen.

Het sporten beperkt zich tot vrij spelen en trainen in verenigingsverband waarbij de groepsgrootte per baan maximaal vier spelers betreft. Het blijft echter van belang om je gezonde verstand te gebruiken en alleen te sporten als je geen gezondheidsklachten hebt. Bij petanque blijft het van belang om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin totale versoepeling mogelijk is.

NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een specifiek protocol opgesteld met enkele aanvullende adviezen voor de petanquesport. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Het sport specifieke protocol is te vinden op de laatste 2 pagina’s van dit document.

Nieuw: de NJBB scanapp
Met deze app heb je altijd je digitale licentie bij de hand én blijf je op de hoogte van het laatste nieuws van de NJBB en NLpetanque. Download hem nu!

Klik hier om de app op je iPhone te installeren

Klik hier om naar de Google PlayStore te gaan