Steunpakket voor de sport wordt aangepast en heropend

Steunpakket voor de sport wordt aangepast en heropend

Steunpakket voor de sport wordt aangepast en heropend

Het kabinet stelt zestig miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die getroffen worden door de beperkende maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn de competities stilgelegd, sportkantines gesloten maar kan er veelal wel nog in kleine groepjes gesport worden. Hiermee krijgen de sportverenigingen opnieuw een harde klap te verwerken die hen in de clubkas raakt.

Om de ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren, wordt het sport-specifieke pakket door het kabinet aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.

Coronamonitor
De coronamonitor van het Mulier Instituut, die binnen enkele weken wordt opgeleverd, wordt gebruikt om goed in beeld te brengen waar de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen zitten.

Op basis daarvan zal het steunpakket voor sportverenigingen, in overleg met de sector, ten opzichte van de vorige tranche worden aangepast, zodat het geld daar terecht komt waar dit het hardst nodig is om de sportverenigingen door deze crisis heen te helpen. NOC*NSF is hier, op uitnodiging van minister Tamara van Ark, actief bij betrokken. Deze maatregelen voor de sport zijn een aanvulling op het algemene derde steunpakket corona, met daarin regelingen zoals de TVL en de NOW, waar de sportverenigingen net als bedrijven uit andere sectoren ook gebruik van kunnen maken.

Bron: NOC*NSF

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

Gevolgen nieuwe kabinetsmaatregelen (d.d. 13 oktober) voor sportaanbod NJBB

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober heeft het bondsbestuur op woensdagavond 14 oktober vergaderd over de gevolgen van de nieuwe kabinetsmaatregelen voor het sportaanbod binnen de NJBB.

Het kabinet heeft maatregelen getroffen die horen bij een ’gedeeltelijke lockdown’. Hierbij is aangegeven dat, als de maatregelen onvoldoende effect hebben, de volgende stap een algehele lockdown is. De situatie in Nederland is op dit moment zeer zorgwekkend en daarom heeft het kabinet opgeroepen het aantal reisbewegingen en aantal sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

In het licht van de nieuwe kabinetsmaatregelen, de adviezen van NOC*NSF en RIVM en zeker  ook de bezorgde geluiden van petanqueverenigingen die het bondsbestuur de afgelopen weken heeft vernomen en ook met een bezoek aan enkele verenigingen concreet heeft waargenomen, zijn onderstaande besluiten genomen.

NPC Seizoen 2020/2021

Tweede tot en met zesde divisie
Het NPC seizoen voor de 2e t/m 6e divisie wordt per direct beëindigd. Gezien de ernst van de situatie en de verwachting dat COVID-19 de komende maanden onder ons blijft, vindt het bondsbestuur het niet verantwoord om de competitie te hervatten. Veel ouderen, die behoren tot de kwetsbare doelgroep, nemen deel aan de NPC en om de NPC (in welke divisie dan ook) te spelen worden er risicovolle verplaatsingen gemaakt, die we in deze tijd moeten vermijden.

Naarmate het aantal besmettingen de afgelopen weken toenam, werd vanzelfsprekend de angst in Nederland en onder verenigingsleden groter. Het is daardoor steeds lastiger om complete teams af te vaardigen.

Er is daarnaast veel ongerustheid over het ventileren van de binnenaccommodaties met de koudere maanden in aantocht. De vragenlijst over ventilatie is door meer dan 78% van de deelnemende verenigingen ingevuld, het bondsbestuur is erg blij met deze grote response. Het laat goed zien hoe betrokken iedereen is en hoe deze kwestie leeft. Ook blijkt hieruit dat er maar enkele verenigingen de accommodatie door een gespecialiseerd bedrijven hebben laten controleren en dat baart het bondsbestuur grote zorgen.

De NPC wordt voor de 2e t/m 6e divisie als ’niet gespeeld’ verklaard. Over het inschrijvingsproces voor het seizoen 2021-2022 volgt tijdig meer informatie. Verenigingen dienen hun teams voor het nieuwe seizoen opnieuw aan te melden. Voor de indeling van het seizoen 2021-2022 zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de indeling van het seizoen 2019-2020.

Topdivisie
De kampioen van de topdivisie wordt ingeschreven voor de EuroCup. Vanwege deze reden wordt de competitie in de topdivisie nog niet definitief beëindigd, maar voorlopig uitgesteld tot januari 2021. Als de situatie het toelaat, wordt in januari de competitie hervat en een halve competitie gespeeld. In dat geval worden speelronde 2 t/m 6 voortgezet.

Om de veiligheid van al onze spelers te kunnen waarborgen, stelt het bondsbestuur in ieder geval de voorwaarde dat de ventilatie van de verenigingen in de topdivisie vóór 1 december goedgekeurd moet worden door een daartoe bevoegde partij.

Uiterlijk 11 december neemt het bondsbestuur een definitief besluit over de voortzetting van de NPC in de topdivisie en zal dan eventueel met aanvullende maatregelingen komen.

Inschrijfgelden NPC
De gehele petanquesport wordt financieel hard geraakt. Petanqueverenigingen moeten interen op het eigen vermogen omdat inkomsten uit kantines, toernooien en andere activiteiten wegvallen en er nauwelijks aanwas is van nieuwe leden. Bovendien lopen de vaste lasten door. Het ontbreken van aanwas van nieuwe leden werkt ook door richting de landelijke organisatie. Het is van belang dat wij hier samen, als NJBB, doorheen komen. Daarnaast zorgt ook het wegvallen van opbrengsten uit competities en kampioenschappen voor behoorlijke financiële tegenvallers. Om de financiële schade zoveel mogelijk voor verenigingen te beperken, heeft het bondsbestuur besloten alle NPC inschrijfgelden voor het seizoen 2020/2021 te crediteren ongeacht of de NPC in de topdivisie nog doorgaat. We doen hiermee tevens een appel op onze gezamenlijke solidariteit en collectiviteit om samen de verbinding van onze Bond en de Verenigingen krachtig te houden

NK tripletten en finaleweekend van de Masters
Het NK tripletten en finaleweekend van de Masters in 2020 worden uitgesteld tot begin 2021. Het bondsbestuur gaat in overleg met de organisatoren om de mogelijkheden in 2021 te bespreken. Ook hier geldt dat het bondsbestuur op uiterlijk 11 december een definitief besluit neemt over de voorzetting van het NK tripletten en het finaleweekend van de Masters dat in 2020 oorspronkelijk georganiseerd zou worden.

Oproep aan verenigingen
Het is bijzonder teleurstellend dat de sport opnieuw hard wordt getroffen door deze nieuwe onvermijdelijke maatregelen. Het bondsbestuur doet een dringend beroep aan de verenigingen zich te houden aan de maatregelen om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. In het kort zijn de spelregels vanaf 14 oktober:

  • Sporten (vrij spelen en trainen) voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
  • Het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen waarbij de spelers te allen tijde 1,5 afstand van elkaar dienen te houden;
  • Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige binnen ruimte (boulodromes);
  • Buiten geldt het maximum van 30 personen niet maar een maximum van 4 personen per baan waarbij de afstand tussen de spelers, op, tussen, en of naast de baan op 1,5 meter gewaarborgd wordt. Te allen tijden geldt dat de 1,5 meter tussen medespelers, tegenstanders en andere personen op de baan gehandhaafd wordt.
  • Het organiseren van competities, toernooien, husselavonden, uitwisselingen of andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
  • Het is in dat geval bij petanque alleen mogelijk om in tête-à-tête of doublettenvorm in dezelfde samenstelling en tegen dezelfde tegenstanders te spelen om wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Publiek is niet toegestaan;
  • Sportkantines maar ook kleedkamers en douches zijn gesloten;
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Echter is het voor deze groep verboden om competities te spelen.
  • Alleen als kinderen tot en met 17 jaar samen spelen zonder senioren (18 jaar en ouder) geldt de groepsgrootte van 4 personen en het maximaal aantal personen van 30 niet. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld combinatie jeugd en senioren) gelden de regels voor groepsgrootte en maximum aantal binnen boulodromes wel.

Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen en de belangen voor onze sport en onze leden zo goed mogelijk behartigen. Indien daar aanleiding voor is en voor onze sport specifiek relevant, zullen wij ook niet schromen daarin verdergaande maatregelen te nemen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Klik voor de laatste versie van het aangepaste sportprotocol hier waarin ook de specifieke regels voor petanque terugvindt.

De NJBB zijn en blijven wij samen! Laten wij gezamenlijk de handschoen oppakken en corona overwinnen, door de maatregelen stringent op te volgen en alle risico’s te vermijden.

Laten we ons voorbereiden op betere tijden, zodat we sterker uit de strijd komen. Het bondsbestuur wenst u sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe.

Update na persconferentie van 13 oktober

Update na persconferentie van 13 oktober

Update na persconferentie van 13 oktober

De NJBB heeft kennisgenomen van de persconferentie, die minister-president Mark Rutte op dinsdagavond 13 oktober heeft gehouden, samen met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge.

De boodschap was duidelijk. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames neemt dusdanig hard toe, dat het kabinet genoodzaakt is strengere maatregelen te treffen om het virus in te dammen.

De opgelegde maatregelen treffen onze geliefde petanquesport helaas opnieuw. De kantines, kleedkamers en douches blijven gesloten en met ingang van woensdag 14 oktober wordt het spelen van competities en toernooien, in ieder geval de komende 4 weken, verboden. Dit betekent dat tot nader order alle districtscompetities, regionale toernooien en de Nationale Petanque Competitie (NPC) worden uitgesteld. Het bondsbestuur overlegt woensdagavond 14 oktober over de exacte gevolgen van deze maatregelen voor onder andere de NPC, het NK tripletten en finaleweekend van de Masters.

Sporten in verenigingsverband
Over het sporten in verenigingsverband bestaat nog onduidelijkheid. In de persconferentie werd expliciet aangegeven dat alleen binnen verenigingsverband ‘single’ in tennis mag, maar dubbel (2 tegen 2) niet, zodat de afstand van 1,5 meter bewaakt kan worden. Welke gevolgen de aangekondigde maatregelen op de petanquesport (trainingen, interne toernooien etc.) hebben, wordt de komende 24 uur uitgezocht.

Proces na persconferentie
Een persconferentie roept in de regel veel vragen op. De precieze interpretaties worden na afloop van de persconferentie door NOC*NSF uitgezocht. Op de dag na de persconferentie vindt overleg plaats met NOC*NSF en collega sportbonden om de consequenties voor de sport te bespreken.

De precieze gevolgen die deze maatregelen hebben op de petanquesport (NPC, NK Tripletten en finaleweekend Masters, intern sportaanbod verenigingen) worden uiterlijk vrijdag 16 oktober gecommuniceerd.

Download hier voorlichtingsmaterialen aangepast op basis van nieuwe coronamaatregelen

Download hier voorlichtingsmaterialen aangepast op basis van nieuwe coronamaatregelen

Download hier voorlichtingsmaterialen aangepast op basis van nieuwe coronamaatregelen

Om sportverenigingen te helpen, is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. De middelen zijn aangepast op basis van de nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd op de persconferentie van 28 september.

Klik hier om de poster te downloaden over de spelregels op de sportaccomodatie.

Klik hier voor het uitgebreide posterpakket met meerdere aanwijzingen

Oproep voor clubs: Doe mee aan het onderzoek over de gevolgen van corona

Oproep voor clubs: Doe mee aan het onderzoek over de gevolgen van corona

Oproep voor clubs: Doe mee aan het onderzoek over de gevolgen van corona

In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt het Mulier instituut voor de tweede keer een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de Coronacrisis. 

De peiling in te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Dit invultijd is zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 11 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).

Doe ook mee!
Samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de financiële gevolgen de sportvereniging en de ervaringen van de sportvereniging met betrekking tot het sporten in coronatijd, de protocollen en de andere coronamaatregelen. Hiermee help je ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Deze input is van grote waarde.

Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting van de vereniging bij de hand te hebben, omdat wij geïnteresseerd zijn in de financiële gevolgen voor de sportvereniging.

De enquête
De link naar de vragenlijst staat hier. Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.

Aangepast protocol en uitbreiding veel gestelde vragen (update 1 oktober)

Aangepast protocol en uitbreiding veel gestelde vragen (update 1 oktober)

Aangepast protocol en uitbreiding veel gestelde vragen (update 1 oktober)

Aan de hand van de persconferentie die het kabinet hield op maandag 28 september zijn er een aantal aanscherpingen gedaan in het sportprotocol. Ook het sportspecifieke protocol voor petanque kent enkele aanpassingen. Daarnaast is er ook een update gedaan van de veelgestelde vragen.

Nieuwe maatregelen leiden tot veel praktische vragen en met collega-sportbonden en NOC*NSF zoeken we uit hoe de uitwerking in de praktijk is. Donderdag 1 oktober zijn een aantal onduidelijkheden verder opgelost, onder anderen over verblijven in de “gesloten” sportkantine, zijn teamleden die klaar zijn met hun wedstrijd wel/niet publiek, enzovoorts. De nieuwe vragen en antwoorden zijn te vinden in het deel FAQ maatregelen per 29 september 18.00 uur .

Klik hier om naar het bijgewerkte Protocol verantwoord sporten te gaan.

Dringend advies tot dragen mondkapjes in publieke binnenruimte
Woensdagmiddag 30 september heeft minister-president Rutte namens het kabinet en een groot deel van de 2e Kamer het dringende advies gegeven in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. Later kwam daar via de site van de Rijksoverheid nadere toelichting op. Klik hier.

Het kabinet geeft aan uiterlijk vrijdag namiddag met de bijzonderheden te komen. Wij zijn aan het nagaan of dit advies ook sportaccommodaties betreft en hoe er daar dan het beste mee opgegaan kan worden. Zodra er meer bekend is zullen wij onze informatie op de website aanpassen.

Ventilatierichtlijnen
Vanuit veel sporten komen er vragen met betrekking tot specifieke ventilatierichtlijnen. Vanuit de sport/NJBB verwijzen we naar de richtlijnen van het RIVM. Deze keuze kun je ook terugvinden in het Protocol verantwoord sporten. Bijgaande link staat dus ook in het protocol. Klik hier voor de link naar de site van het RIVM.

Spoedwetgeving digitale ALV verlengd tot 1 december
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december. Zie de berichtgeving in het staatsblad . Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen.

Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op nocnsf.nl in het corona-dossier: advies over organiseren algemene vergadering tijdens de corona-crisis. 

 

Verdere informatie gerelateerd aan de competitie is te vinden op sportplatform NLpetanque