UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

De NJBB heeft op vrijdag 9 juli kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij de persconferentie opende met “Op 18 juni stonden we stil bij gunstige ontwikkeling van de coronacijfers. De snelheid van de deltavariant heeft de besmettingsgraad de afgelopen dagen flink laten stijgen. Als we niks doen, loopt het aantal besmettingen nog veel harder op.” Vandaar dat een aantal extra maatregelen wordt aangekondigd met ingang van zaterdagochtend 10 juli 06:00. Met betrekking worden sportaccommodaties gelijkgesteld aan horeca, daarom gelden onderstaande maatregelen ook voor kantines van verenigingen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wordt in alle horeca 1,5 meter afstand houden weer de norm met een vaste zitplaats voor iedere gast. Testen voor toegang gaat op pauze tot zaterdag 14 augustus;
 
In de horeca wordt vanaf zaterdag de sluitingstijd weer op 24.00 uur gezet en moeten bezoekers op een kruk of stoel plaatsnemen;
 
Er mag geen entertainment getoond worden, bijvoorbeeld uitzendingen van sportwedstrijden op schermen;
 
Binnen-en buiten-evenementen waarbij er geen vaste zitplaatsen zijn, worden geschrapt. Een grote concertzaal mag – mits bezoekers een vaste plek hebben – zonder toegangstesten straks op grofweg een derde van de capaciteit open, als er met toegangstesten gewerkt wordt loopt dat op tot twee derde;
 
Een toegangstest is vanaf dinsdag 13 juli slechts 24 uur geldig, dat was 40 uur

De bovenstaande maatregelen gelden tot 13 augustus. Vrijdagavond 13 augustus staat de eerstvolgende persconferentie gepland.

Wat de exacte gevolgen zijn voor de sport, wordt de komende week geverifieerd. Het is in ieder geval van belang om met elkaar weer de 1,5 meter strikt te bewaken.

NK Mix, zaterdag 10 juli

Morgen staat het NK Mix op het programma. Wij verzoeken met klem dat iedereen die als publiek aanwezig is zich aan de 1,5 meter regel houdt. Spelers die zijn uitgeschakeld, worden als “publiek” gezien. Indien je bent uitgespeeld of als je merkt dat het te druk wordt, verlaat dan tijdig de accommodatie. Dit is niet leuk maar wel nodig om toekomstige activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Hou de berichtgeving de komende dagen op de websiteswww.njbb.nl en www.nlpetanque.nl goed in de gaten.

 

Protocol verantwoord sporten versie 26 juni 2021

Protocol verantwoord sporten versie 26 juni 2021

Protocol verantwoord sporten versie 26 juni 2021

Het kabinet heeft vrijdagavond 18 juni bekend gemaakt per 26 juni de volgende stappen in het heropeningsplan te zetten. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.

Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de
sportbeoefening in de weg staat. Sportkantines en evenementen. Voor sportkantines gelden weer reguliere openingstijden en vervallen bijna alle beperkingen voor binnen en buiten, maar blijven wel enkele voorwaarden van kracht.

Naast de basisregels blijven voor (sport)evenementen wel aangepaste maatregelen gelden. In het nieuwste protocol verantwoord sporten (versie 26 juni) lees je alle nog geldende maatregelen.

UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni

Update naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni

De NJBB heeft op vrijdag 18 juni kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij de persconferentie opende met “De verwachting naar een mooie zomer komt uit. Alle coronacijfers gaan in snel tempo de goede kant op. Dat betekent dat de volgende stap in het openingsplan gezet kan worden.”

Het goede nieuws is dat er opnieuw verregaande versoepelingen zijn aangekondigd. Vanaf zaterdag 26 juni geldt voor de petanquesport onderstaand:

  • Het is weer toegestaan om competities/wedstrijden voor senioren te organiseren.
  • Publiek is vanaf 26 juni onder nog nader te verifiëren voorwaarden bij alle sportwedstrijden toegestaan. Op het moment dat een sportactiviteit als “evenement” wordt gezien, is dit pas vanaf 30 juni (gezien voorbereiding gemeenten) mogelijk.
  • Sluitingstijden van horeca en sportkantines worden weer vrijgegeven.

De exacte uitwerking van de aangekondigde versoepelingen met betrekking tot onder andere toelaten publiek en sluitingstijden sportkantines wordt de komende week geverifieerd. Voor volgend weekend (uiterlijk vrijdag 25 juni) verwachten wij hierover een update te geven. Houd de berichtgeving op de website www.njbb.nl en www.nlpetanque.nl goed in de gaten.

Protocol verantwoord sporten versie 26 juni 2021

Protocol verantwoord sporten petanque versie van 1 juni 2021

Protocol verantwoord sporten petanque versie van 1 juni 2021

De sport gaat per zaterdag 5 juni verder open. Als de dalende trend van de coronacijfers doorzet, wordt de derde stap gezet in de versoepeling van de maatregelen die momenteel gelden tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor de sport betekent dit onder andere dat bij teamsporten de afstandsregels worden versoepeld, jeugd weer competitie mag spelen en de deuren van sportkantines onder voorwaarden weer open kunnen.

Lees hierover meer door naar het nieuwsbericht van het NOC*NSF te gaan door hier te klikken of door naar het nieuwsbericht van de Rijksoverheid te gaan door hier te klikken.

Afstand en maximale groepsgrootte
Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Het advies is om nog steeds zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven waar dit mogelijk is bij petanque. We begrijpen ook dat dit niet altijd kan in toernooiverband (alleen op de eigen club vanaf 18 jaar) omdat het soms nodig is om te overleggen. Ga daar zelf voorzichtig en verantwoord mee om.

Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel en geldt voor zowel binnen als buiten. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.

Binnen moet een mondkapje worden gedragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. Kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionellagevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen, zie voor meer informatie de veelgestelde vragen van het NOC*NSF door hier te klikken.

Competities en toernooien
Jeugd tot en met 17 jaar mag onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs. Sporters vanaf 17 jaar mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Publiek is in beide gevallen niet toegestaan.

Kantines
Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan, wat bij elkaar opgeteld neerkomt op 100 personen. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

Klik hier om het meest recente sportprotocol te lezen.

UPDATE NAAR AANLEIDING VAN DE PERSCONFERENTIE VAN 9 juli 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 28 mei 2021

Update naar aanleiding van de persconferentie van 28 mei 2021

De NJBB heeft op vrijdag 28 mei kennisgenomen van de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte waarin hij de persconferentie opende met “Er is vlak voor het weekend goed nieuws te melden. De volgende stap in het openingsplan wordt een paar dagen eerder gezet omdat het kabinet verwacht dat de dalende trend zich voortzet ”.

Het goede nieuws is dat er steeds meer versoepelingen worden aangekondigd. Vanaf zaterdag 5 juni geldt onderstaand:

  • Het is weer toegestaan om jeugdcompetities/wedstrijden t/m 17 jaar te organiseren
  • Sportkantines mogen open van 06:00 ’s ochtends tot 22:00 ’s avonds. Daarbij wordt de horeca voor sportverenigingen gelijk getrokken aan de regels die geldend zijn voor de algehele horeca. Er geldt een verbod op alcohol van 22:00 uur – 06:00 uur.
  • De maximale groepsgrootte gaat naar 50 personen per locatie. Dat geldt voor zowel binnen als buiten en ook voor personen boven de 18 jaar.
  • Groepslessen mogen weer en douches en toiletten mogen weer open.
  • De 1,5 meter is tijdens het sporten (o.a. teamsporten) niet meer verplicht. Bij sporten waarbij de 1,5 meter gehandhaafd kan worden, wordt geadviseerd de 1,5 meter nog zoveel mogelijk toe te passen.

Demissionair minister-president Mark Rutte gaf aan dat hiermee de harde lockdown achter ons ligt maar dat het wel van belang is om ons de komende weken nog aan de basisregels te houden. Hij benadrukte dat, net als nu het geval is, publiek niet is toegestaan.

De exacte uitwerking van de aangekondigde versoepelingen worden de komende week geverifieerd en uitgezocht hoe de versoepelingen precies geïnterpreteerd moeten worden. Volgende week verwachten wij hierover een update te geven. Hou de berichtgeving op de website www.njbb.nl en www.nlpetanque.nl goed in de gaten.

De volgende persconferentie staat gepland voor 30 juni. Dan worden mogelijk de versoepelingen aangekondigd die horen bij stap 4.

Update over openen buitenterrassen

Update over openen buitenterrassen

Update over openen buitenterrassen

De terrassen zijn een permanente bron van vragen. Op 19 mei 2021 is met VWS afgestemd dat sporters en vrijwilligers niet als publiek gezien hoeven te worden. Zij kunnen dus gebruik maken van het terras. 

De nieuwe faq voor het openstellen van de buitenterrassen sportaccommodaties wordt nu als volgt:
Mogen de terrassen bij de sportaccommodaties open vanaf 19 mei?
Sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan. Buitenterrassen mogen vanaf 19 mei open. De Rijksoverheid benadrukt dat het doel van de maatregelen is om groepsvorming, ook na het sporten te voorkomen. Maak als sportclub de bewuste afweging over het wel of niet open stellen van het buitenterras en of je daarbij de geldende horeca regels (onder meer niet meer dan 50 personen en maximaal 2 personen aan een tafel op 1.5 meter zittend) kunt toepassen en uitvoeren. En wees je als sportclub bewust dat het terras alleen gebruikt kan worden door mensen die ook op de sportaccommodatie mogen zijn.

Bekijk alle veelgestelde vragen hier.