Versoepeling sportmaatregelen sport deels vervroegd naar 1 juli

Versoepeling sportmaatregelen sport deels vervroegd naar 1 juli

Versoepeling sportmaatregelen sport deels vervroegd naar 1 juli

Zoals in de extra editie van het Nieuwsbouletin eind mei viel te lezen, was het waarschijnlijk dat opening sportkantines vervroegd zou worden. Inmiddels is dit bevestigd.

NOC*NSF is blij dat de datum voor de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard Dielessen: “We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties net als eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het RIVM open zullen stellen.”

Dielessen noemt het eerder openen van de sportkantines essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. “Het is goed voor de ledenbinding, het sociaal contact en voor het verkrijgen van de eerste inkomsten sinds het begin van de corona-crisis.”

De komende week wordt het huidige protocol aangepast. Zodra dit is goedgekeurd door RIVM en VWS gaat de NJBB dit uiteraard delen.

Reserveringssysteem banen via AllUnited en Boulesbaas

Reserveringssysteem banen via AllUnited en Boulesbaas

Reserveringssysteem banen via AllUnited en Boulesbaas

Sinds maandag 11 mei mogen petanqueverenigingen haar buitenbanen weer openen om leden onze geliefde sport te laten beoefenen. Hierbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met de maatregelen die in het algemene sportprotocol zijn opgenomen. Om de onverwachte toestroom van leden richting de speellocatie te bewaken, wordt geadviseerd om zoveel mogelijk met speelmomenten te werken. De afgelopen dagen heeft het bondsbureau contact gehad met AllUnited om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een baanreserveringssysteem. AllUnited heeft een dergelijk systeem al ontwikkeld voor tennisverenigingen die dit momenteel volop gebruiken. Voor onze petanqueverenigingen hebben we een scherp aanbod kunnen realiseren.

Voor € 100,00 (excl. btw) kan een vereniging gebruik maken van een planningsmodule (voor baanreserveringen) t/m 31 december 2020.

Dit bedrag is opgebouwd uit eenmalige implementatiekosten van € 80,00 en abonnementskosten van € 20,00 voor de rest van het jaar. Normaliter bedragen de abonnementskosten € 50,00 per jaar en de implementatiekosten eenmalig € 250,00.

Mocht je deze functionaliteit alleen dit jaar willen gebruiken dan kun je deze dienst met inachtneming van 1 maand opzegtermijn voor volgend jaar vóór 1 december opzeggen.

Je kunt dan de rest van het jaar voor een relatief klein bedrag gebruik maken van een mooie baanreserveringstool. Mocht je ook na 31 december gebruik willen blijven maken van deze functionaliteit dan betaal je alleen nog de jaarlijkse abonnementskosten van € 50,00 (excl. btw).

Mocht je interesse hebben, kun je rechtstreeks contact opnemen met AllUnited.

‘Binnenkort ook: gratis reserveringssysteem via Boulesbaas
Ook via de Boulesbaas app zal binnenkort een reserveringssysteem beschikbaar zijn waar onze verenigingen gratis gebruik van kunnen maken. Hiermee willen wij het voor onze verenigingen nog makkelijker maken om hun (buiten)banen beschikbaar te stellen voor reserveringen, zodat jij straks makkelijk en snel een baan kan boeken via de Boulesbaas app. Zo willen we het mogelijk maken om ook de komende tijd in beweging te blijven, maar wel onder de juiste en veilige omstandigheden. Zodra het reserveringssysteem via de Boulesbaas app gereed is voor gebruik, zullen we hierover communiceren via onze gebruikelijke communicatiekanalen.

Heb je namens jouw vereniging vragen over het reserveringssysteem via de Boulesbaas app? Neem dan even contact op via bazen@boulesbaas.club.

Protocol verantwoord sporten petanque

Protocol verantwoord sporten petanque

Protocol verantwoord sporten petanque

Vanaf maandag 11 mei mogen petanque verenigingen weer leden boven de 18 jaar verwelkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn bij het openen van de toegangspoorten.

NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op de website van het NOC*NSF is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol opgesteld dat specifiek geldt voor petanque. In het sportspecifieke protocol worden nog enkele aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Om het sportspecifieke protocol te bekijken klik je hier.

Vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) boulen

Vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) boulen

Vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) boulen

Het kabinet heeft woensdag 6 mei een routekaart met versoepelende maatregelen aangekondigd. Het goede nieuws voor verenigingen is dat vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) mag worden gebould.

Donderdag 7 en vrijdag 8 mei wordt gewerkt aan een update van het sportgenerieke protocol. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een sportspecifiek protocol waarin een aantal petanque specifieke zaken wordt opgenomen. We hopen dit zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de verenigingen te kunnen brengen.

Update 22 april gevolgen coronavirus: weinig veranderingen

Update 22 april gevolgen coronavirus: weinig veranderingen

Update 22 april gevolgen coronavirus: weinig veranderingen

Het kabinet heeft op dinsdag 21 april aangekondigd dat een groot deel van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot 20 mei van dit jaar. Ook werd duidelijk dat er voorzichtig weer meer ruimte komt voor kinderen (tot 12 jaar), jongeren (12 tot 18 jaar) en de topsporters (met een door NOC*NSF erkende topsportstatus). Binnen de NJBB hebben geen spelers NOC*NSF erkende topsportstatus. Dit betekent dat er geen spelers actief zijn die meer ruimte krijgen om te trainen, omdat zij in de categorie ‘topsporters’ vallen.

Concreet betekent dit dat er voor onze sport weinig is veranderd. Gezien de leeftijdsopbouw onder de leden van de NJBB én het feit dat een overgrote meerderheid van de achterban tot de kwetsbare groep behoort, is door de NJBB eerder al besloten dat de maatregelen in ieder geval gelden tot en met 1 juni van dit jaar. Dit blijft van toepassing.

Momenteel zijn wij in overleg met NOC*NSF en andere sportbonden aan het oriënteren wat de mogelijkheden zijn om de heel kleine groep jeugdige petanquespelers t/m 18 jaar (0,5% van het totaal aantal leden) te kunnen laten spelen. Dit op basis van de ruimte en mogelijkheden die het kabinet hiervoor geeft. Bij het sporten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar blijft de 1.5 meter afstand van toepassing, voor jeugd t/m 12 jaar niet. Hiervoor moeten protocollen worden ontwikkeld en heldere afspraken worden gemaakt die worden opgevolgd.

Kortom: voor het overgrote deel van de leden zal er voorlopig helaas niets veranderen. Alleen voor de jeugd wordt nagedacht onder welke voorwaarden er kan worden gespeeld. Na 20 mei wordt er bekeken welke vervolgstappen kunnen worden genomen richting een situatie waarbij zoveel mogelijk mensen weer onze mooie sport kunnen beoefenen. Het is echter zeker dat het coronavirus nog langere tijd invloed gaat hebben op de manier waarop en de mate waarin wij kunnen sporten.

Enquête: Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld?

Enquête: Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld?

Enquête: Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld?

NOC-NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS willen graag de vinger aan de pols houden bij de sportverenigingen om te kijken of, en zo ja welke, ondersteuning er nodig is.

Wij nodigen u uit om onderstaande vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in te vullen. Hiermee helpt u ons met het creëren van een beter beeld van de behoeften van de sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek verwachten we meer inzicht te krijgen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor sportverenigingen. Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkeling. Uw input is dus van grote waarde.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. U heeft tot en met maandag 13 april om de vragenlijst in te vullen. Klik op deze link om aan de vragenlijst te beginnen.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout via onderzoek@mulierinstituut.nl. Het Mulier Instituut gaat vertrouwelijk om met de gegevens van uw vereniging. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst in wilt vullen en danken u vriendelijk voor uw medewerking.