Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

Veelgesteldevragen met betrekking tot coronatoegangsbewijs (en de NPC)

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht en met de NPC komend weekend voor de deur merken wij dat er nog vragen leven over de toepassing van de huidige regels. Hieronder gaan wij in op enkele veelgestelde vragen.

 1. Om toegang tot onze accommodatie/speellocatie te krijgen, moeten spelers door de kantine lopen. Moet iedere speler dan het coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien?

Nee. Als een accommodatie/speellocatie alleen maar via de kantine te bereiken is dan heeft de kantine een multifunctionele functie. Een speler moet in dat geval door de kantine lopen op de accommodatie/speellocatie te bereiken. In deze gevallen wordt geadviseerd om een looppad te creëren (door afzetting van een lint, tape plantenbak of iets dergelijks) waardoor iedere speler de speelvelden kan bereiken. Iedereen moet de sport kunnen beoefenen (gevaccineerd of niet-gevaccineerd).

Het CTB is verplicht bij het betreden van het vast ingerichte horecagedeelte waar spelers in dat gedeelte een drankje of hapje nuttigen.

 1. Moet ik een CTB vragen als de kantine alleen de functionaliteit heeft van afhaallocatie?

Nee. Als er alleen eten en/of drinken wordt afgehaald en de bestelling wordt mee naar buiten genomen dan is dit niet nodig. Het CTB is alleen benodigd in het afgeschermde horecagedeelte.

 1. We beschikken over een kantine waarbij we een deel van de kantine hebben afgezet voor horeca. Wat mag dan in het niet-afgezette deel van de kantine?

In dit niet-afgezette deel van de kantine mag geen drinken of eten worden genuttigd. Dit deel is bijvoorbeeld bedoeld om uit te rusten, eventueel de banen/kleedkamers/toiletten te bereiken of te schuilen.

 1. Mag de vereniging voor toegang tot de gehele kantine een coronatoegangsbewijs (CTB) vragen?

Dit kan als de kantine helemaal los staat van het speelterrein en ook de toiletten en kleedkamers niet via de kantine te bereiken zijn. In dat geval wordt de kantine uitsluitend voor horeca gebruikt en dienen alle bezoekers van de kantine een CTB te laten zien.

 1. Hoe kunnen we het nu zo goed mogelijk voor iedereen inrichten?

Veel petanqueverenigingen beschikken over een kantine waarbij de kantine als verkeersruimte geldt voor het bereiken van toiletten, kleedkamers en kantine. In deze situatie is het van belang dat het horecagedeelte duidelijk wordt afgeschermd zodat de overige ruimtes zonder CTB door alle spelers (gevaccineerd of niet-gevaccineerd) bereikt kunnen worden.

 1. Wanneer mag een speler de toegang worden ontzegd?

Een speler mag alleen de toegang worden ontzegd als hij of zij geen geldig CTB kan tonen bij het betreden van het afgeschermde horecagedeelte. Voor alleen het betreden van het speelterrein is het niet toegestaan om een speler de toegang te ontzeggen of te vragen of een speler wel of niet gevaccineerd/getest/hersteld is.

 1. Onze gemeente geeft aan dat wij bij toegang tot de accommodatie alle spelers moeten controleren. Hoe moeten wij hier mee om gaan?

Dit staat haaks op hetgeen in het sportprotocol is beschreven. Het sportprotocol is een protocol dat wordt opgesteld door NOC*NSF en wordt goedgekeurd door het ministerie van VWS. Ieder woord in het sportprotocol wordt zorgvuldig afgewogen. Dit document wordt eveneens onder de aandacht van gemeenten gebracht. Indien een gemeente een strikter beleid hanteert dan staat beschreven in het sportprotocol, is het verstandig om contact op te nemen met het bondsbureau. Het bondsbureau heeft een directe lijn met NOC*NSF waarmee wordt geschakeld indien zich een dergelijk vraagstuk voordoet.

2e speeldag NPC
Het handhaven op het coronatoegangsbewijs in sportkantines roept veel vragen op en kan zorgen voor afwijkende standpunten binnen een vereniging. Niet alleen binnen de NJBB maar ook bij andere sporten speelt dit. Op dit moment is dit de lijn van het kabinet, volgt de NJBB deze lijn op en geldt deze lijn voor iedereen.

We willen daarom alle spelers, functionarissen en bezoekers van NPC wedstrijden vragen om de regels van een vereniging te respecteren met betrekking tot het gebruik van een CTB in het horecagedeelte. In de uitvoering daarvan kan verschil zitten omdat de situatie per vereniging kan verschillen. Deze vrijheid heeft een vereniging als het gaat over de inrichting van sportkantines.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze dagen op een gezellige en verantwoorde manier verlopen. We wensen iedereen weer ontzettend veel speelplezier komend weekend!

Onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

Onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

Onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen

In samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS houdt het Mulier Instituut een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen. Met dit onderzoek willen ze inzicht krijgen wat de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen in Nederland zijn. Ze zijn daarbij speciaal benieuwd naar de visie op de toekomst van de vereniging, de ontwikkeling van het aantal leden en vrijwilligers, het aanbod van de vereniging en de financiële gevolgen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10-15 minuten tijd in beslag. De informatie zal vertrouwelijk worden verwerkt.

We willen je vragen de vragenlijst uiterlijk 6 oktober 2021 in te vullen. Met de knoppen ‘terug’ en ‘volgende’ kun je door de vragenlijst gaan. Je kunt de vragenlijst niet tussentijds opslaan en later terugkeren om de vragenlijst af te maken. Het kan zijn dat je vereniging door meerdere organisaties wordt uitgenodigd voor de vragenlijst. Maximaal 1 vragenlijst per vereniging.

Klik hier om meteen naar de vragenlijst te gaan en hem in te vullen.

Alles over het coronatoegangsbewijs. Van je eigen code, tot scannen

Alles over het coronatoegangsbewijs. Van je eigen code, tot scannen

Alles over het coronatoegangsbewijs. Van je eigen code, tot scannen

De versoepelingen van 25 september zijn inmiddels een paar dagen van kracht, maar nog niet alles is helemaal duidelijk. Wanneer moet je nu wel een QR-code laten zien en wanneer niet? Waar download jij je eigen QR-code en hoe scan je die van anderen? Je leest het hier.

De anderhalvemeter als verplichting is per 25 september losgelaten. Wel is aangegeven dat publiek bij professionele wedstrijden een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen en kunnen mensen van horecalocaties gebruik maken indien ze hun coronatoegangsbewijs laten zien.

Horeca en sport
Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden vanaf 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca duidelijk af te scheiden van de rest van de ruimte, bijvoorbeeld met een lint, tape of een plantenbak, zodat de rest van de sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs te hoeven tonen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs wél nodig?

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.

Wanneer is er géén coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine.
 • Voor het beoefenen van sport in multifunctionele locaties, zoals een buurthuis, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Waar download jij jouw eigen coronatoegangsbewijs?
Deze app kun je downloaden in de AppStore van Apple en in de PlayStore van Google. Heb je een iPhone, ga je naar de AppStore. Heb jij een andere telefoon ga je naar de PlayStore.

Bekijk in deze onderstaande video hoe het coronabewijs werkt en hoe je het aanmaakt na het downloaden van de app:

CoronaCheck scanner
Met CoronaCheck scanner controleer je de geldigheid van het coronabewijs van de bezoeker en of de gegevens op jouw scherm hetzelfde zijn als op het identiteitsbewijs. De app wordt gebruikt voor toegang tot sommige locaties en activiteiten.

Hoe werkt het scannen?
Druk in de CoronaCheck Scanner-app op ‘Start Scannen’. Vraag de bezoeker zijn of haar QR-code te laten zien. Dat mag zowel via de CoronaCheck-app als op papier. De QR-code geldt als bewijs en kan op veilige afstand uitgelezen worden. Richt de camera van jouw telefoon op de telefoon van de bezoeker en scan de QR-code.

Groen scherm?
De bezoeker heeft een geldig bewijs. Controleer nu of de gegevens op het groene scherm hetzelfde zijn als de gegevens op het identiteitsbewijs. Check? Dan mag de bezoeker naar binnen. Het kan zijn dat er ook een toegangskaartje nodig is.

Rood scherm?
Een rood scherm betekent dat de QR-code niet aan Nederlandse eisen voldoet.

Dit kun je nu doen:

 1. Controleer of de tijd op de telefoon van de bezoeker en de scanner goed staat ingesteld. Zorg dat de datum en tijd op ‘automatisch instellen’ staan. Zorg dat de datum en tijd op ‘automatisch instellen’ staan.
 2. Controleer of de bezoeker een origineel bewijs laat zien. Een screenshot van een bewijs kan voor problemen zorgen.
 3. Vraag de bezoeker om de app volledig af te sluiten en opnieuw op te starten. Scan daarna opnieuw de QR-code.

Blijft het scherm rood?
Vraag de bezoeker contact op te nemen met de helpdesk van CoronaCheck. Zonder groen scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden.

Klik HIER om het scannen te oefenen!

Heb je nog vragen over het gebruik van de CoronaCheck scanner? Klik dan HIER om naar de pagina met veelgestelde vragen te gaan. 

Update 21 september over coronamaatregelen vanaf 25 september

Update 21 september over coronamaatregelen vanaf 25 september

Update 21 september over coronamaatregelen vanaf 25 september

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge op dinsdag 14 september werd duidelijk dat per 25 september weer een aantal landelijke maatregelen versoepeld dan wel aangepast wordt. Zo wordt de anderhalvemeter als verplichting per 25 september losgelaten, is aangegeven dat publiek bij professionele wedstrijden een coronatoegangsbewijs moeten kunnen tonen en kunnen mensen van horecalocaties gebruik maken indien ze hun coronatoegangsbewijs laten zien.

Horeca en sport
Voor de sport geldt een aantal uitzonderingen op de regels voor de horeca die gelden vanaf 25 september. NOC*NSF heeft deze opgenomen in het Protocol Verantwoord Sporten. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca duidelijk af te scheiden van de rest van de ruimte, bijvoorbeeld met een lint, tape of een plantenbak, zodat de rest van de sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder het coronatoegangsbewijs te hoeven tonen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs wél nodig?

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca.

Wanneer is er géén coronatoegangsbewijs nodig?

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken.
 • Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte.

Update coronamaatregelen ten aanzien van de persconferentie van 14 september

Update coronamaatregelen ten aanzien van de persconferentie van 14 september

Update coronamaatregelen ten aanzien van de persconferentie van 14 september

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge op dinsdag 14 september werd duidelijk dat per 25 september weer een aantal landelijke maatregelen versoepeld dan wel aangepast wordt. Zo wordt de anderhalvemeter als verplichting per 25 september losgelaten, is aangegeven dat publiek bij professionele wedstrijden een coronabewijs moeten kunnen tonen en kunnen mensen alleen van horecalocaties gebruik maken indien ze hun coronabewijs laten zien. Het gaat specifiek om publiek en niet om deelnemers, sporters kunnen hun sport gewoon blijven beoefenen. Daarnaast vallen de competities van de NJBB niet onder de definitie van professionele sportwedstrijden.

De NJBB is blij dat de verplichting van de 1,5 meter afstand vervalt. Het wordt vanaf 25 september een stuk gemakkelijker om de sport te beoefenen. Tegelijkertijd is er op dit moment nog veel onduidelijk over de precieze consequenties van andere maatregelen. Hoe moeten de verenigingen omgaan met de regels die gaan gelden in de horeca? Hoe verhouden deze regels zich tot het gebruik van clubhuizen?

Donderdag 16 september debatteert de Tweede Kamer over de voorgenomen maatregelen. Samen met NOC*NSF en de andere sportbonden, het kabinet en de Tweede Kamer wordt opheldering gevraagd over de maatregel met betrekking tot de verplichting van een coronatoegangsbewijs voor de horecagedeelten in de sportaccommodaties.

Na het Kamerdebat en in aanloop naar 25 september passen NOC*NSF en de sportbonden het Protocol Verantwoord Sporten aan. Vervolgens informeert de NJBB zo snel mogelijk de verenigingen via deze website over de gevolgen die de nieuwe maatregelen per 25 september hebben en waaraan verenigingen en spelers zich zullen moeten houden

NOC*NSF heeft inmiddels een statement opgesteld waarin deze vraag wordt gesteld. Daarnaast is het aan te raden om de pagina Coronavirus en Sport: veelgestelde vragen te raadplegen.

Bovenstaande geldt vanaf 25 september en veel is hierover dus nog onduidelijk. Er kan dit weekend gewoon worden gesport onder de nu nog geldende maatregelen. In de loop van de week verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de interpretatie van de nieuwe situatie zoals deze vanaf 25 september geldt.