Bestuursbesluit NK Tripletten

Bestuursbesluit NK Tripletten

Bestuursbesluit NK Tripletten

Voor het aankomende NK Tripletten op 8 en 9 juni heeft het bondsbestuur besloten op één punt af te wijken van bijlage 2 (Reglement NK Tripletten) van het Toernooireglement Petanque (TRP). Bij 16 tot 32 equipes deelnemende equipes aan het NK Tripletten zullen zich 8 equipes plaatsen voor de finaleronde. Naar mening van het bondsbestuur zijn er zwaarwegende redenen om hiervoor te kiezen, voornamelijk omdat dit leidt tot een eerlijker spelsysteem (ten minste alle equipes met 4 uit 5 winstpartijen zullen zich hierdoor plaatsen voor de finaleronde). Daarnaast is het ook organisatorisch mogelijk om deze extra speelronde te spelen.

Bondsbestuur NJBB

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de definitieve uitslag van de bondsraadsverkiezing nu beschikbaar is. Binnen de gestelde termijn zijn er geen bezwaren ingediend tegen de voorlopige uitslag die op 3 april is gepubliceerd, waardoor de uitslag nu officieel is bekrachtigd.

Gekozen tot leden van de bondsraad zijn:

  • Natascha Dorenbos (Noordwest)
  • Lieke Vogels (Midden)
  • Wim Kornmann (Noordwest)
  • Karel Los (Oost)
  • Dennis Mul (Zuidoost)
  • Herman de Roo (Midden)
  • Peter van Wermeskerken (Midden)

We feliciteren hen van harte met hun nieuwe functie en kijken uit naar hun bijdrage aan onze organisatie.

Er resteert nog één vacature in de bondsraad. Er wordt bezien op welke termijn er actie zal worden genomen om deze vacature in te vullen. Verdere ontwikkelingen worden tijdig gecommuniceerd.

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) heeft het genoegen aan te kondigen dat ACSI Kampeerreizen vanaf april 2024 een nieuwe sponsor zal zijn. Deze driejarige sponsorovereenkomst markeert een nieuwe fase in de promotie van de petanquesport, gericht op het bereiken van kampeerliefhebbers over het hele land.

Olaf Melsen, directeur van de NJBB, is verheugd over de samenwerking: “Met de steun van ACSI Kampeerreizen kunnen we petanquesport nog toegankelijker maken voor een breder publiek. De combinatie van kamperen en petanque is perfect om mensen samen te brengen en de sportieve geest te bevorderen.”

Pieter Melieste, manager Touroperating bij ACSI, voegt hieraan toe: “Onze ruime ervaring in het organiseren van kampeerreizen stelt ons in staat om de petanquesport te promoten als een ontspannende en sociale activiteit voor kampeerders van alle leeftijden. We kijken ernaar uit om samen te werken met de NJBB en de petanquesport naar nieuwe hoogten te brengen.”

De sponsorovereenkomst gaat in per april 2024 en zal o.a. het ACSI Kampeerreizen-logo op de wedstrijdkleding van het Nederlandse team zichtbaar maken. Dit langdurige partnerschap getuigt van een gedeelde toewijding aan de groei en ontwikkeling van de petanquesport in Nederland.

 

Over ACSI Kampeerreizen: ACSI Kampeerreizen is een gerenommeerde organisator van kampeerreizen in Europa, met bijna 60 jaar ervaring in het bieden van hoogwaardige kampeerervaringen.

Over de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB): De NJBB speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en promotie van de petanquesport in Nederland, met een breed scala aan toernooien, trainingen en initiatieven om de sportieve geest te bevorderen.

Deze nieuwe samenwerking belooft een bloeiende toekomst voor de petanquesport in Nederland.

Alle NJBB-verenigingen worden op korte termijn uitgebreider geïnformeerd.

 

Adil Tariki benoemd tot voorzitter Tuchtcollege

Adil Tariki benoemd tot voorzitter Tuchtcollege

Adil Tariki benoemd tot voorzitter Tuchtcollege

De bondsraad op 24 februari 2024 heeft de heer Adil Tariki, op voorstel van het Bondsbestuur, bij acclamatie benoemd tot voorzitter van het Tuchtcollege. Adil was al lid van het Tuchtcollege. Het Bondsbestuur wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter. Na zijn benoeming bedankte Adil de Bondsraad en het Bondsbestuur voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij zal zich blijven inzetten voor een zuivere en onafhankelijke rechtsgang, als er tuchtzaken aan het Tuchtcollege voorgelegd worden.

Adil volgt in deze functie mevrouw Nicole van Dorsselaer-Spapen op. Zij had haar maximale zittingstermijn als voorzitter Tuchtcollege bereikt. Het Bondsbestuur heeft haar – met bloemen – bedankt voor haar inzet en betrokkenheid

Stembus open a.s. maandag 09:00 uur – Verkiezingen Bondsraad

Stembus open a.s. maandag 09:00 uur – Verkiezingen Bondsraad

Stembus open a.s. maandag 09:00 uur – Verkiezingen Bondsraad

A.s. maandag 11 maart gaat om 9.00 uur de stembus open. De verenigingen ontvangen om dat moment via het e-mailadres van de secretaris mail vanuit WebElect met daarin de link naar de stembiljetten. De stembus sluit op vrijdag 22 maart om 17.00 uur

NB  De mail die het secretariaat van de vereniging ontvangt, is geen persoonlijke e-mail, maar een mail waarin wordt gevraagd om als bestuur van uw vereniging één gezamenlijke stem uit te brengen op één of meerdere kandidaten.

Voor vragen kunt u terecht bij de verkiezingscommissie via verkiezingscommissie@njbb.nl