Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Er is een fout geconstateerd bij de recente verkiezing voor leden van de bondsraad; op het stembiljet 3 ontbrak de naam van één van de kandidaten.

De oorzaak van deze fout ligt bij de voor deze verkiezing ingehuurde organisatie WebElect.

De verkiezingscommissie heeft besloten om de uitslag van de verkiezing ongeldig te verklaren. Daarom wordt de verkiezing opnieuw gehouden; de procedure ten aanzien van de kandidaatstelling behoeft niet opnieuw plaats te hebben.

Het tijdpad voor deze nieuwe verkiezing is als volgt:

  • De stemprocedure start op maandag 11 maart om 9.00 uur
  • De stemming sluit op vrijdag 22 maart om 17.00 uur
  • De uitslag van de verkiezing wordt in week 13 bekend gemaakt.

De verkiezingscommissie betreurt deze gang van zaken en biedt hiervoor haar welgemeende excuses aan.

Per separate post zijn de kandidaten, de bondsraad en het bondsbestuur in dezen geïnformeerd.

Voorafgaand aan de opening van de stembus krijgen alle verenigingen via de secretarissen per e-mail weer een bericht met daarin de link om te stemmen.

 

De verkiezingscommissie

Ledenbijeenkomsten 2024

Ledenbijeenkomsten 2024

Ledenbijeenkomsten 2024

Jaarlijks wordt er in ieder district een ledenbijeenkomst georganiseerd voor verenigingsbestuurders. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenbijeenkomsten worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

DE KENMERKEN VAN DE LEDENBIJEENKOMSTEN OP EEN RIJ:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, bondsbestuurders, bondsraadsleden

LEDENBIJEENKOMSTEN 2024

Inloop vanaf 19:00 uur – Start bijeenkomst om 19:30 uur

De ledenbijeenkomsten zijn toegankelijk voor verenigingsbestuurders, leden van het districtsteam en bondsraadsleden. Alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om bestuursleden aan te melden voor deze vergadering.

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad

A.s. vrijdag 23 februari om 17.00 uur sluit het digitale stembureau mbt verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad.

Momenteel heeft 47 % van alle verenigingen gestemd. Verenigingen die nog niet hebben gestemd, hebben van WebElect (digitaal verkiezingsplatform) via het e-mailadres van de secretaris een herinnering ontvangen om namens de vereniging alsnog hun stem uit te brengen.

Let op! Er kan niet individueel gestemd worden, alleen als vereniging. Stem goed af binnen de vereniging wie de link naar de stembiljetten gaat gebruiken en daadwerkelijk stemt, deze link kan namelijk maar één keer gebruikt worden.

Vragen? Mail naar verkiezingscommissie@njbb.nl

 

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Stembus verkiezingen bondsraad open

Stembus verkiezingen bondsraad open

Stembus verkiezingen bondsraad open vanaf maandag 12 februari 2024

Zoals in de mail van WebElect, die uw vereniging heeft ontvangen over de bekendmaking van de kandidaten voor de bondsraad, was aangegeven dat a.s. maandag 12 februari 2024 de stembus open zal gaan. De stembus is geopend van 12 februari 2024 om 09.00 uur tot 23 februari 2024 om 17.00 uur.

WebElect stuurt a.s. maandag 12 februari om 9.00 uur naar alle verenigingen via het e-mailadres van de secretarissen de mail met meer informatie over hoe de vereniging kan stemmen.

Vragen? Mail naar verkiezingscommissie@njbb.nl

 

Bekendmaking kandidaten bondsraad

Bekendmaking kandidaten bondsraad

Bekendmaking kandidaten bondsraad

Bekendmaking kandidaten bondsraad

A.s. maandag 5 februari 2024 zullen de kandidaten bekendgemaakt worden die zich afgelopen periode kandidaat hebben gesteld voor de extra uitgeschreven verkiezing voor de bondsraad.

Alle verenigingen ontvangen via het e-mailadres van de secretarissen van WebElect (online verkiezingsplatform) een e-mail met daarin meer informatie en een link naar de online profielen van de kandidaten.

De stembus voor de verkiezingen gaat open op maandag 12 februari 2024 om 9.00 uur en er kan tot vrijdag 23 februari 2024 om 17.00 uur gestemd worden. Over de stemprocedure ontvangt u via WebElect voorafgaand per e-mail verdere instructies.

Indien u vragen heeft over de verkiezingen kunt u mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl

 

 

Verlenging termijn kandidaatstelling verkiezing bondsraadleden

Verlenging termijn kandidaatstelling verkiezing bondsraadleden

Verlenging termijn kandidaatstelling verkiezing bondsraadleden

Verlenging termijn kandidaatstelling verkiezing bondsraadsleden

Wil jij je inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Petanquesport in Nederland? En doe je dit graag door je op een constructieve en enthousiaste manier bezig te houden met strategische vraagstukken? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid! (Termijn voor kandidaatstelling is verlengd tot 22 december 23:59 uur)

In verband met invulling onbezette zetels in de huidige bondsraad wordt er een extra tussentijdse verkiezing georganiseerd. Als je wordt verkozen tot bondsraadslid neem je vanaf mei 2024 zitting voor een periode van twee jaar.

Lid van de bondsraad, iets voor jou?

Een goede afspiegeling van de aangesloten verenigingen en de verschillende (typen) verenigingsleden is van belang. Daarom zijn wij op zoek naar een diverse samenstelling van de bondsraad. Uiteraard is de deskundigheid van de bondsraad van belang voor de kwaliteit van besluitvorming.

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggenspraak zitting in de bondsraad. Dit betekent dat bondsraadsleden op basis van eigen inzichten en overtuigingen besluiten nemen en dat hierbij in het belang van alle leden wordt gehandeld.

Er kan per vereniging maximaal één lid zitting nemen in de bondsraad. Daarom is het handig om vooraf je kandidatuur te melden bij het bestuur van je vereniging.

Vanuit de volgende districten zijn er nog zetels beschikbaar in de bondsraad: Noord, Oost, Midden, Noordwest, Zuidoost en Zuid.

Verkiezing

Ieder verenigingslid kan zich kandidaat stellen als bondsraadslid. De onafhankelijke verkiezingscommissie beoordeelt per kandidaat of hij/zij voldoet aan het geschetste functieprofiel voor bondsraadsleden. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst.

De kieslijst wordt uiterlijk begin februari gepubliceerd. Verenigingen hebben vervolgens de mogelijkheid om hun stemmen (maximaal drie per vereniging) uit te brengen op de gewenste kandidaten.

In de maand februari vindt de (online) verkiezing plaats. Alle verenigingen krijgen nog een bericht van Webelect, het bedrijf dat de online verkiezing verzorgt.

Interesse?!

Verenigingsleden die zich kandidaat willen stellen, dienen dit voor 22 december 2023 23:59 uur te doen door een ingevuld formulier kandidaatstelling bondsraad inclusief een duidelijke pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Het functieprofiel bondsraadslid is te vinden op de pagina van de bondsraad onder het kopje ‘verwante stukken’.