Wijziging bestuur NJBB

Wijziging bestuur NJBB

Wijziging bestuur NJBB

Wijziging bestuur NJBB

In de bestuursvergadering begin mei 2024 heeft Abdou Najib kenbaar gemaakt dat hij om persoonlijke redenen zijn taken als bestuurslid neerlegt.

Dit impliceert dat er twee vacatures in het bestuur zijn. We zullen voor beide vacatures een profiel opstellen, zodat we in de komende maanden gericht kunnen zoeken naar kandidaten die passen in dit profiel om het bestuur verder te versterken.

 

Namens het bestuur van de NJBB

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de definitieve uitslag van de bondsraadsverkiezing nu beschikbaar is. Binnen de gestelde termijn zijn er geen bezwaren ingediend tegen de voorlopige uitslag die op 3 april is gepubliceerd, waardoor de uitslag nu officieel is bekrachtigd.

Gekozen tot leden van de bondsraad zijn:

 • Natascha Dorenbos (Noordwest)
 • Lieke Vogels (Midden)
 • Wim Kornmann (Noordwest)
 • Karel Los (Oost)
 • Dennis Mul (Zuidoost)
 • Herman de Roo (Midden)
 • Peter van Wermeskerken (Midden)

We feliciteren hen van harte met hun nieuwe functie en kijken uit naar hun bijdrage aan onze organisatie.

Er resteert nog één vacature in de bondsraad. Er wordt bezien op welke termijn er actie zal worden genomen om deze vacature in te vullen. Verdere ontwikkelingen worden tijdig gecommuniceerd.

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) heeft het genoegen aan te kondigen dat ACSI Kampeerreizen vanaf april 2024 een nieuwe sponsor zal zijn. Deze driejarige sponsorovereenkomst markeert een nieuwe fase in de promotie van de petanquesport, gericht op het bereiken van kampeerliefhebbers over het hele land.

Olaf Melsen, directeur van de NJBB, is verheugd over de samenwerking: “Met de steun van ACSI Kampeerreizen kunnen we petanquesport nog toegankelijker maken voor een breder publiek. De combinatie van kamperen en petanque is perfect om mensen samen te brengen en de sportieve geest te bevorderen.”

Pieter Melieste, manager Touroperating bij ACSI, voegt hieraan toe: “Onze ruime ervaring in het organiseren van kampeerreizen stelt ons in staat om de petanquesport te promoten als een ontspannende en sociale activiteit voor kampeerders van alle leeftijden. We kijken ernaar uit om samen te werken met de NJBB en de petanquesport naar nieuwe hoogten te brengen.”

De sponsorovereenkomst gaat in per april 2024 en zal o.a. het ACSI Kampeerreizen-logo op de wedstrijdkleding van het Nederlandse team zichtbaar maken. Dit langdurige partnerschap getuigt van een gedeelde toewijding aan de groei en ontwikkeling van de petanquesport in Nederland.

 

Over ACSI Kampeerreizen: ACSI Kampeerreizen is een gerenommeerde organisator van kampeerreizen in Europa, met bijna 60 jaar ervaring in het bieden van hoogwaardige kampeerervaringen.

Over de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB): De NJBB speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en promotie van de petanquesport in Nederland, met een breed scala aan toernooien, trainingen en initiatieven om de sportieve geest te bevorderen.

Deze nieuwe samenwerking belooft een bloeiende toekomst voor de petanquesport in Nederland.

Alle NJBB-verenigingen worden op korte termijn uitgebreider geïnformeerd.

 

Wijziging bestuur NJBB

Ledenbijeenkomsten 2024

Ledenbijeenkomsten 2024

Jaarlijks wordt er in ieder district een ledenbijeenkomst georganiseerd voor verenigingsbestuurders. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenbijeenkomsten worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

DE KENMERKEN VAN DE LEDENBIJEENKOMSTEN OP EEN RIJ:

 • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
 • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
 • Mening en -oordeelsvorming leden
 • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, bondsbestuurders, bondsraadsleden

LEDENBIJEENKOMSTEN 2024

Inloop vanaf 19:00 uur – Start bijeenkomst om 19:30 uur

De ledenbijeenkomsten zijn toegankelijk voor verenigingsbestuurders, leden van het districtsteam en bondsraadsleden. Alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om bestuursleden aan te melden voor deze vergadering.