Vacature secretaris bondsbestuur

Vacature secretaris bondsbestuur

Vacature secretaris bondsbestuur

Wil jij betrokken zijn bij het beleid dat wordt gevoerd binnen de landelijke organisatie van de NJBB?
Wij zijn op zoek naar een:

secretaris voor het bondsbestuur

 

Over de functie

Het bondsbestuur zoekt een nieuwe secretaris. Het Bondsbestuur opereert als collegiaal bestuur, alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Er is wel sprake van een individueel aandachtsgebied. Het Bondsbestuur bestaat naast de secretaris uit vijf personen (voorzitter, penningmeester, bestuurslid bondsorganisatie, bestuurslid wedstrijdsport en bestuurslid promotie). De functie vicevoorzitter wordt door het Bondsbestuur onderling toegewezen aan een lid van het Bondsbestuur.

Ga naar het complete profiel >

Herken jij je in het geschetste profiel? Maak je interesse dan kenbaar!

Delegatie Nederland maakt mooie promotie voor EK bij FIPJP congres

Delegatie Nederland maakt mooie promotie voor EK bij FIPJP congres

Delegatie Nederland maakt mooie promotie voor EK bij FIPJP congres

Tijdens het WK Petanque dat van 18 tot en met 21 november werd gehouden in het Spaanse Santa Susanna, werd ook het FIPJP-congres gehouden. Namens de NJBB waren daarbij aanwezig Jan Paashuis en voorzitter Lieke Vogels.

Zij kregen tijdens dit congres ook de mogelijkheid om iedereen alvast enthousiast te maken voor het EK Petanque dat in 2022 in ‘s-Hertogenbosch wordt gehouden. Dat werd gedaan samen met Luc Herberichs van Team TOC.

Het enthousiasmeren werd gedaan door middel van mooie flyers en typisch Nederlandse stroopwafels die goed werden ontvangen.

Aankondiging CEP congres

Aankondiging CEP congres

Aankondiging CEP congres

Morgen vindt het congres van de Confédération Européenne de Pétanque (CEP) plaats. Voor de tweede keer op rij zal dit congres digitaal plaatsvinden voor alle Europese federaties. De NJBB zal in de persoon van Lieke Vogels (voorzitter) de leden van het congres informeren over de stand van zaken rondom de organisatie van het EK Tête-à-tête | Doubletten | Mix in ‘s -Hertogenbosch.

Klik hier om de volledige agenda van het congres te bekijken.

Van de voorzitter, maart 2021

Van de voorzitter, maart 2021

Van de voorzitter, maart 2021

Beste leden,

Geen familiair kerstdiner, geen wintersport, geen carnaval. Hoe gaat het zijn met Pasen? Precies een jaar geleden ging het land voor het eerst in lockdown. We hadden geen idee van de consequenties. Inmiddels zijn we een beetje gewend geraakt aan de maatregelen en beperkingen. Geen NPC, niet meer binnen spelen, geen doubletten (gelukkig vanaf 16 maart wel weer), geen drankje voor- of achteraf, geen fysiek overleg of bijeenkomst.

We hebben ook geleerd te kijken naar wat er wel kan. Fijn buitenspelen, tête-á-tête geeft ook wat ruimte voor een gesprek, efficiënte online ontmoetingen, een kaartje of bemoedigend bericht. We kijken uit naar het voorjaar als het beter weer wordt en we lekker buiten kunnen spelen. En per 16 maart mogen we alweer met 4 mensen sporten. “Het kan alleen maar beter worden”.

Op wereldvrouwendag had ik op initiatief van de voorzitter van NOC*NSF een meeting met alle vrouwelijke voorzitters van de sportbonden. We hadden een mooie uitwisseling over alle activiteiten die deze bonden ondernomen hebben om de COVID-19-periode door te komen, over vrouwelijk leiderschap en over prestaties van topvrouwen in de sport. En wat zijn we trots op Suzanne Schulting die 5 titels in de wacht sleepte op het WK shorttrack. Natuurlijk heb ik onze sport gepromoot en verteld hoe steeds meer vrouwen onze sport beoefenen. De voorzitter van NOC*NSF wil graag binnenkort een kijkje komen nemen bij onze bond. Ik heb alle dames uitgenodigd voor een workshop petanque, wat ze met enthousiasme hebben aangenomen.

De voorbereidingen voor het jubileumjaar en het EK zijn in volle gang. Het maatschappelijke thema eenzaamheid gaat een belangrijke rol vervullen in de positionering van het EK. Een jaar voorafgaande aan het EK wordt in juli 2021 een ‘One-Year-To-Go’ moment gepland in ’s-Hertogenbosch. In de periode voorafgaande aan deze dag worden op verschillende openbare baantjes in vier wijken in de regio ‘s-Hertogenbosch burgers uitgenodigd om kennis te maken met petanque. De winnaars van deze partijtjes worden ontvangen tijdens het ‘One-Year-To-Go’ moment. Deze opzet wordt als pilot georganiseerd met als doel deze opzet in de toekomst breder uit te rollen dan in ’s-Hertogenbosch.

Er wordt ook gewerkt aan een idee om verenigingen intensiever te betrekken bij het promoten van petanque tijdens de Nationale sportweek (september), week tegen eenzaamheid (oktober) in aanloop naar het EK van 2022. Ten aanzien van het jubileum is een werkgroep samengesteld die zich gaat bezig houden met de ontwikkeling van een jubileumboek. Verder heeft een eerste sessie plaatsgevonden met de districtteams over de organisatie van een jubileumtoernooi binnen ieder district. Hierover volgt de komende maanden meer informatie.

Handtekening Voorzitter Lieke Vogels

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter, december 2020

Lieke Vogels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules BondBeste leden van de NJBB,

We staan aan de vooravond van het afsluiten van 2020, een bijzonder jaar. In vele opzichten, met name door Corona gedomineerd, een zwaar jaar, met veel onzekerheden en beperkingen en in sommige gevallen een groot verlies. 

Ook kijken we terug op een jaar dat we goed geanticipeerd hebben op de situatie, veel overleggen en bijeenkomsten, weliswaar digitaal, toch nog doorgang konden vinden en uiteindelijk we samen nog veel hebben bereikt.

Zo haalde we met een internationaal Bid de hoogste ogen om het EK petanque 2022 in en door Nederland te organiseren. We hebben overeenstemming bereikt met de bondsraad over de ambities met betrekking tot de Internationale Wedstrijd Sport en uit de aanbevelingen Evaluatie Bondsorganisatie zijn goede verbetersuggesties voortgekomen, die we in 2021 zullen implementeren.

We hebben lastige besluiten moeten nemen om met name de veiligheid van onze verenigingen en hun leden te beschermen, waarvan het grotendeels afgelasten van de NPC zeer impactvol is. Niet alleen emotioneel, maar zeker ook financieel.

Ondanks de maatregelingen en consequenties van COVID 19, was er nog veel mogelijk en hebben we uiteindelijk met beperkingen nog lang kunnen spelen en hebben we het jaar ook financieel nog redelijk afgesloten. Helaas werden we vorige week nog opgeschikt door een harde lockdown. En ook hier komen we met zijn allen doorheen. 

We kijken uit naar een beter 2021 vooral voor een veilig en gezond bestaan en zeker ook om onze petanquesport weer volop te mogen beoefenen. Daarnaast hebben we mooie ambities en plannen die we willen realiseren. We gaan de voorbereiding van ons jubileumjaar 2022 volop inzetten met daaraan gekoppeld het EK in 2022 en het kwalificatietoernooi dat daarvoor wordt georganiseerd.

Eerst maar even rustig afwachten wat vaccineren gaat betekenen, zeker voor onze doelgroep. Hopelijk kunnen we de vele activiteiten bij de verenigingen en de toernooien en districtscompetities weer in maart/april hervatten en start de NPC (seizoen 2021/2022) gewoon weer in september. Dat lijkt ver weg, maar zal toch met alle voorbereidingen die daarvoor moeten worden genomen, al weer snel voor de deur staan. 

Voor nu wil ik iedereen hartelijk danken voor de goede bijdragen in het afgelopen jaar, ben ik dankbaar dat we het samen goed bij elkaar hebben gehouden en spreek ik de wens uit om dit in 2021 positief voort te zetten. 

Namens het bestuur wens ik u allen mooie kerstdagen toe waarin u hopelijk wat rust en warmte vind en bovenal een goed en gezond 2021, waarin we elkaar weer echt kunnen ontmoeten! 

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter

Van de voorzitter

De zomer ligt al weer een beetje achter ons en wat is die periode voor de meeste van ons anders verlopen. Geen vakantie in het buitenland en al zeker niet met het vliegtuig. We bleven massaal thuis, in eigen land. Wel konden we gelukkig sinds mei weer volop petanque spelen, zijn de verenigingen weer open en actief en maken we ons op voor het nieuwe seizoen. Wat fijn dat onze sport coronaproof kan worden gespeeld en het weer mee zat om zo lang mogelijk buiten te spelen. Ook waren er mooie lokale Jeu de Boules activiteiten in allerlei plaatsen en opende er weer een jeu de boules bar. De tijdelijke petanque baantjes in Den Bosch (als voorproefje voor de EK 2022) die we op 10 juli officieel opende, waren wel heel bijzonder en werd een groot succes!

Het verloop van COVID 19 blijft spannend en vraagt om onze alertheid en aanpassingsvermogen, zeker nu de NPC voor de deur staat. Met betrekking tot de NPC zijn enkele tijdelijke versoepelingen ten opzichte van het NPC reglement gemaakt. Deze verruimingsmogelijkheden moeten ervoor zorgen, dat de NPC maximaal kan worden gespeeld. Het bondsbestuur begrijpt heel goed dat er ondanks de versoepelende maatregelen nog steeds zorgen leven bij spelers en verenigingen. Sinds 16 maart houden het bestuur en bureau intensief contact met alle autoriteiten (NOC*NSF, RIVM etc). Een punt van ongerustheid bij verenigingen heeft te maken met ventilatie. Deze zorg speelt bij meerdere binnensporten. De afgelopen periode is hier extra aandacht voor gevraagd bij het NOC*NSF en het RIVM. Het advies is om het protocol verantwoord sporten te volgen: “in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. Het RIVM geeft hierover ook adviezen, deze zijn hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente”. M.b.t. de sporters is het hun persoonlijke afweging in welke mate zij het wel of niet voor zich zelf verantwoord vinden om te sporten.“ Op deze informatie baseert het bondsbestuur zich.

Gelukkig wordt het de komende 2 weken in ieder geval goed weer en kan er veel buiten worden gespeeld. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om de NPC te verplaatsen of te annuleren. Het bestuur beseft heel goed dat de situatie over 4 dagen of 2 weken anders kan zijn en het bondsbestuur zal daar op dat moment naar handelen. Voor dit moment houden we de “fingers crossed” en hopen we dat er de komende periode geen verscherpende maatregelen vanuit de overheid komen. Wellicht ten overvloede maar speel geen NPC bij lichte verkoudheidsklachten.

Als bondsbureau en bondsbestuur zijn we ook intensief bezig met strategische vraagstukken zoals de internationale wedstrijdsport. Hiervoor hebben we inmiddels een aantal sessies belegd samen met bondsraadleden en leden van de klankbordgroep die zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden.

Een ander onderwerp is de evaluatie van de bondsorganisatie. Dit project is ook door een aparte werkgroep ter hand genomen door onderzoek te doen onder bondsraad en verenigingen, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Voor beide onderwerpen wordt 26 september een strategisch beraad belegd. Uiteraard zullen wij daarna hierover terugkoppelen.

Ik wens u de komende tijd veel petanque plezier en een mooie NPC met goede resultaten.

Met vriendelijke groet,

 

 

Voorzitter