Van de voorzitter, maart 2021

Van de voorzitter, maart 2021

Van de voorzitter, maart 2021

Beste leden,

Geen familiair kerstdiner, geen wintersport, geen carnaval. Hoe gaat het zijn met Pasen? Precies een jaar geleden ging het land voor het eerst in lockdown. We hadden geen idee van de consequenties. Inmiddels zijn we een beetje gewend geraakt aan de maatregelen en beperkingen. Geen NPC, niet meer binnen spelen, geen doubletten (gelukkig vanaf 16 maart wel weer), geen drankje voor- of achteraf, geen fysiek overleg of bijeenkomst.

We hebben ook geleerd te kijken naar wat er wel kan. Fijn buitenspelen, tête-á-tête geeft ook wat ruimte voor een gesprek, efficiënte online ontmoetingen, een kaartje of bemoedigend bericht. We kijken uit naar het voorjaar als het beter weer wordt en we lekker buiten kunnen spelen. En per 16 maart mogen we alweer met 4 mensen sporten. “Het kan alleen maar beter worden”.

Op wereldvrouwendag had ik op initiatief van de voorzitter van NOC*NSF een meeting met alle vrouwelijke voorzitters van de sportbonden. We hadden een mooie uitwisseling over alle activiteiten die deze bonden ondernomen hebben om de COVID-19-periode door te komen, over vrouwelijk leiderschap en over prestaties van topvrouwen in de sport. En wat zijn we trots op Suzanne Schulting die 5 titels in de wacht sleepte op het WK shorttrack. Natuurlijk heb ik onze sport gepromoot en verteld hoe steeds meer vrouwen onze sport beoefenen. De voorzitter van NOC*NSF wil graag binnenkort een kijkje komen nemen bij onze bond. Ik heb alle dames uitgenodigd voor een workshop petanque, wat ze met enthousiasme hebben aangenomen.

De voorbereidingen voor het jubileumjaar en het EK zijn in volle gang. Het maatschappelijke thema eenzaamheid gaat een belangrijke rol vervullen in de positionering van het EK. Een jaar voorafgaande aan het EK wordt in juli 2021 een ‘One-Year-To-Go’ moment gepland in ’s-Hertogenbosch. In de periode voorafgaande aan deze dag worden op verschillende openbare baantjes in vier wijken in de regio ‘s-Hertogenbosch burgers uitgenodigd om kennis te maken met petanque. De winnaars van deze partijtjes worden ontvangen tijdens het ‘One-Year-To-Go’ moment. Deze opzet wordt als pilot georganiseerd met als doel deze opzet in de toekomst breder uit te rollen dan in ’s-Hertogenbosch.

Er wordt ook gewerkt aan een idee om verenigingen intensiever te betrekken bij het promoten van petanque tijdens de Nationale sportweek (september), week tegen eenzaamheid (oktober) in aanloop naar het EK van 2022. Ten aanzien van het jubileum is een werkgroep samengesteld die zich gaat bezig houden met de ontwikkeling van een jubileumboek. Verder heeft een eerste sessie plaatsgevonden met de districtteams over de organisatie van een jubileumtoernooi binnen ieder district. Hierover volgt de komende maanden meer informatie.

Handtekening Voorzitter Lieke Vogels

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter, december 2020

Lieke Vogels is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules BondBeste leden van de NJBB,

We staan aan de vooravond van het afsluiten van 2020, een bijzonder jaar. In vele opzichten, met name door Corona gedomineerd, een zwaar jaar, met veel onzekerheden en beperkingen en in sommige gevallen een groot verlies. 

Ook kijken we terug op een jaar dat we goed geanticipeerd hebben op de situatie, veel overleggen en bijeenkomsten, weliswaar digitaal, toch nog doorgang konden vinden en uiteindelijk we samen nog veel hebben bereikt.

Zo haalde we met een internationaal Bid de hoogste ogen om het EK petanque 2022 in en door Nederland te organiseren. We hebben overeenstemming bereikt met de bondsraad over de ambities met betrekking tot de Internationale Wedstrijd Sport en uit de aanbevelingen Evaluatie Bondsorganisatie zijn goede verbetersuggesties voortgekomen, die we in 2021 zullen implementeren.

We hebben lastige besluiten moeten nemen om met name de veiligheid van onze verenigingen en hun leden te beschermen, waarvan het grotendeels afgelasten van de NPC zeer impactvol is. Niet alleen emotioneel, maar zeker ook financieel.

Ondanks de maatregelingen en consequenties van COVID 19, was er nog veel mogelijk en hebben we uiteindelijk met beperkingen nog lang kunnen spelen en hebben we het jaar ook financieel nog redelijk afgesloten. Helaas werden we vorige week nog opgeschikt door een harde lockdown. En ook hier komen we met zijn allen doorheen. 

We kijken uit naar een beter 2021 vooral voor een veilig en gezond bestaan en zeker ook om onze petanquesport weer volop te mogen beoefenen. Daarnaast hebben we mooie ambities en plannen die we willen realiseren. We gaan de voorbereiding van ons jubileumjaar 2022 volop inzetten met daaraan gekoppeld het EK in 2022 en het kwalificatietoernooi dat daarvoor wordt georganiseerd.

Eerst maar even rustig afwachten wat vaccineren gaat betekenen, zeker voor onze doelgroep. Hopelijk kunnen we de vele activiteiten bij de verenigingen en de toernooien en districtscompetities weer in maart/april hervatten en start de NPC (seizoen 2021/2022) gewoon weer in september. Dat lijkt ver weg, maar zal toch met alle voorbereidingen die daarvoor moeten worden genomen, al weer snel voor de deur staan. 

Voor nu wil ik iedereen hartelijk danken voor de goede bijdragen in het afgelopen jaar, ben ik dankbaar dat we het samen goed bij elkaar hebben gehouden en spreek ik de wens uit om dit in 2021 positief voort te zetten. 

Namens het bestuur wens ik u allen mooie kerstdagen toe waarin u hopelijk wat rust en warmte vind en bovenal een goed en gezond 2021, waarin we elkaar weer echt kunnen ontmoeten! 

Van de voorzitter, december 2020

Van de voorzitter

Van de voorzitter

De zomer ligt al weer een beetje achter ons en wat is die periode voor de meeste van ons anders verlopen. Geen vakantie in het buitenland en al zeker niet met het vliegtuig. We bleven massaal thuis, in eigen land. Wel konden we gelukkig sinds mei weer volop petanque spelen, zijn de verenigingen weer open en actief en maken we ons op voor het nieuwe seizoen. Wat fijn dat onze sport coronaproof kan worden gespeeld en het weer mee zat om zo lang mogelijk buiten te spelen. Ook waren er mooie lokale Jeu de Boules activiteiten in allerlei plaatsen en opende er weer een jeu de boules bar. De tijdelijke petanque baantjes in Den Bosch (als voorproefje voor de EK 2022) die we op 10 juli officieel opende, waren wel heel bijzonder en werd een groot succes!

Het verloop van COVID 19 blijft spannend en vraagt om onze alertheid en aanpassingsvermogen, zeker nu de NPC voor de deur staat. Met betrekking tot de NPC zijn enkele tijdelijke versoepelingen ten opzichte van het NPC reglement gemaakt. Deze verruimingsmogelijkheden moeten ervoor zorgen, dat de NPC maximaal kan worden gespeeld. Het bondsbestuur begrijpt heel goed dat er ondanks de versoepelende maatregelen nog steeds zorgen leven bij spelers en verenigingen. Sinds 16 maart houden het bestuur en bureau intensief contact met alle autoriteiten (NOC*NSF, RIVM etc). Een punt van ongerustheid bij verenigingen heeft te maken met ventilatie. Deze zorg speelt bij meerdere binnensporten. De afgelopen periode is hier extra aandacht voor gevraagd bij het NOC*NSF en het RIVM. Het advies is om het protocol verantwoord sporten te volgen: “in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. Het RIVM geeft hierover ook adviezen, deze zijn hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente”. M.b.t. de sporters is het hun persoonlijke afweging in welke mate zij het wel of niet voor zich zelf verantwoord vinden om te sporten.“ Op deze informatie baseert het bondsbestuur zich.

Gelukkig wordt het de komende 2 weken in ieder geval goed weer en kan er veel buiten worden gespeeld. Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om de NPC te verplaatsen of te annuleren. Het bestuur beseft heel goed dat de situatie over 4 dagen of 2 weken anders kan zijn en het bondsbestuur zal daar op dat moment naar handelen. Voor dit moment houden we de “fingers crossed” en hopen we dat er de komende periode geen verscherpende maatregelen vanuit de overheid komen. Wellicht ten overvloede maar speel geen NPC bij lichte verkoudheidsklachten.

Als bondsbureau en bondsbestuur zijn we ook intensief bezig met strategische vraagstukken zoals de internationale wedstrijdsport. Hiervoor hebben we inmiddels een aantal sessies belegd samen met bondsraadleden en leden van de klankbordgroep die zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden.

Een ander onderwerp is de evaluatie van de bondsorganisatie. Dit project is ook door een aparte werkgroep ter hand genomen door onderzoek te doen onder bondsraad en verenigingen, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Voor beide onderwerpen wordt 26 september een strategisch beraad belegd. Uiteraard zullen wij daarna hierover terugkoppelen.

Ik wens u de komende tijd veel petanque plezier en een mooie NPC met goede resultaten.

Met vriendelijke groet,

 

 

Voorzitter

Data ledenraadplegingen 2021 bekend

Data ledenraadplegingen 2021 bekend

Data ledenraadplegingen 2021 bekend

Afgelopen jaar moesten de fysieke ledenraadplegingen door COVID-19 helaas worden geannuleerd. Voor 2021 zijn de data en locaties al bekend. Uiteraard onder voorbehoud voor de op dat moment geldende maatregelen. Het onderwerp wordt in een later stadium bekend, maar schrijf alvast de volgende data in je agenda: 

4 maart 2021:  district Noord – Karmelklooster – Drachten 
10 maart: Midden – Bondsbureau -Nieuwegein 
18 maart: Zuid – StayOkay – Maastricht 
23 maart: Zuidoost – Perron 3 – Rosmalen 
29 maart: Noordwest – StayOkay – Egmond
12 april: Oost StayOkay – Gorssel
19 april: West – HV Quick – Den Haag 
28 april: Zuidwest – Va-Tout – Breda   

Van de voorzitter, december 2020

Bericht van de voorzitter, mei 2020

Bericht van de voorzitter, mei 2020

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van de NJBB, 

Wat waren we in de week van 11 mei verheugd dat de jeu de boules-sport weer een aanvang mocht nemen. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden, die voor onze sport ook goed uitvoerbaar zijn. Wij hebben gehoord dat de meeste verenigingen aan een nieuwe start ook gehoor hebben gegeven en hiermee erg blij zijn. Vanaf deze plaats wil ik iedereen danken voor zijn/haar geduld en het zo goed mogelijk omgaan met de afgekondigde maatregelen tot nu toe. Tevens ben ik u erkentelijk dat u solidair aan de vereniging blijft, er zijn geen opzeggingen binnen gekomen vanwege Corona. Dat is belangrijk om straks weer sterk verder te kunnen gaan en met behoud van een gezonde financiële basis de sport(activiteiten) te ontwikkelen.

Het coronavirus hield ons weken in de ban en had veel impact op ons leven, zowel zakelijk, privé, maatschappelijk als sportief. Helaas is dit nog niet voorbij, voorzichtigheid is geboden, juist met de versoepeling van de maatregelen. Ik verzoek u dan ook met klem om de richtlijnen hierover goed te volgen. Enerzijds voor uw eigen gezondheid en dat van uw dierbaren, maar vooral ook om nieuwe uitbraken te voorkomen.

Het is niet voor niets dat de CEP, de Europese federatie, helaas het besluit genomen heeft alle internationale wedstrijden voor 2020 te cancelen.

Onze contacten met NOC*NSF zijn intensiever dan ooit. Zij hebben ons goed op de hoogte gehouden van hun contacten met het ministerie, en informatie en adviezen gegeven. Afgelopen week hadden we wederom een digitaal overleg, waarin een update werd gegeven. Dit geldt natuurlijk voor alle 78 sportbonden onder de koepel. Het is aan ons om dat zo goed mogelijk te vertalen naar onze eigen leden. Een ding wil ik u hier graag vermelden en dat is dat het bedrag dat wij van NOC*NSF ontvangen met betrekking tot de basisvoet voorlopig niet wordt afgebouwd.

Ondanks de ‘lockdown’ en het feit dat velen van ons wekenlang in quarantaine doorbrachten, heeft het bondsbestuur en bondsbureau niet stilgezeten en de reguliere activiteiten doorgezet. Jammer dat we de ledenraadplegingen na twee bijeenkomsten moesten staken, maar hiervoor in de plaats is een schriftelijke enquête naar jullie toegestuurd. Ook zijn we druk geweest met het afsluiten van 2019 en de bijbehorende jaarrekening en jaarverslag af te ronden en het jaarplan van 2020 verder uit te voeren. Op 6 juni is er een bondsraadvergadering gepland, die waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis digitaal zal plaatsvinden. We zullen dan overigens in een nieuwe samenstelling van de bondsraad zijn, omdat er in het voorjaar verkiezingen hebben plaats gevonden.

Een paar weken geleden hielden we een webinar (digitale informatie bijeenkomst), waar we de bondsraadsleden informeerden over ons voornemen om de EK 2022, naar Nederland te halen en ons plan van aanpak zowel financieel als organisatorisch te presenteren. We vernamen enthousiaste geluiden. De bondsraad neemt hierover op 6 juni een formeel besluit.

We hebben onze voordracht bij de CEP, de internationale federatie al kenbaar gemaakt en hebben nu nog concurrentie van Spanje. Het wordt spannend! De CEP zal de toekenning van het organiserende land mogelijk medio juli bekend maken.

Ik wens u de komende tijd veel plezier met onze mooie petanquesport. Lekker buiten zijn, het weer zit gelukkig mee! Laten we het maar beschouwen als een tussenjaar om straks weer sterker terug te komen en de voorbereidingen voor 2021 extra goed in te zetten, gevolgd door mooie activiteiten in ons jubileumjaar 2022.

 

Lieke Vogels

Voorzitter

Van de voorzitter, december 2020

Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Beste leden van de NJBB,

We zijn samen in een onwerkelijke situatie terecht gekomen en staan met elkaar voor een zware opdracht, die offers van ons vraagt. Deze uitzonderlijke tijd vraagt om ingrijpende maatregelen, waarvoor het kabinet en vele deskundigen haar verantwoordelijkheid nemen en dat ook terecht van ons vraagt.

Waarschijnlijk zal deze spannende en onzekere tijd nog wel even aanhouden en komen er nieuwe maatregelen. Dit zal van dag tot dag worden bekeken en zullen wij ook op de voet volgen, zodat we u kunnen blijven informeren, adviseren en ondersteunen. Wij staan hiervoor dagelijks in contact met de organisaties en instanties die ons daarbij kunnen helpen en onze input en vragen weer verder brengen.

Daarom wil ik u laten weten dat de NJBB organisatie ‘van huis uit’ doorwerkt en bereikbaar is voor uw vragen en uw input graag ontvangt. Kennis en ervaringen delen, creativiteit en samenwerken is nu van het grootste belang. Er is gelukkig veel solidariteit en saamhorigheid en dat is ook hard nodig de komende tijd. Laat ons weten waar u tegen aan loopt. Ook als u creatieve ideeën heeft die anderen ook weer verder kunnen helpen. Want naast dat dit spannende tijden zijn, zijn dit ook verbroederende tijden. De zorg werkt ongekend hard om de getroffenen te verzorgen en velen doen er (beroepsmatig) alles aan om het virus in te dammen. Er gebeurt ontzettend veel, er zijn mooie initiatieven en iedereen probeert daar zijn steentje aan bij te dragen.

In de sportwereld zijn de economische gevolgen immens en dit heeft ook veel impact op onze verenigingen. De maatregelen zijn evenzeer duidelijk en krachtig, om de volksgezondheid te waarborgen en gedupeerden (financieel) een handje te helpen. Op de achtergrond wordt door alle sportbonden hard gewerkt om samen met NOC*NSF een noodfonds voor de sport in te richten. Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met het kabinet.

In onze branche maken wij ons vooral grote zorgen over de gezondheid van onze leden, omdat zij, afgezien van een soms zwakkere gezondheid,  door de hogere leeftijd vrijwel allemaal in de risicogroep vallen. Wij roepen u met klem op om voorzichtig en zorgvuldig te zijn en alle maatregelen onverkort te volgen. Let goed op u zelf en uw naasten.

Natuurlijk beseffen wij dat juist in deze doelgroep de maatschappelijke gevolgen veel impact hebben. Velen van u hebben juist voor de petanquesport gekozen om verbonden te zijn met anderen en mogelijk zelfs eenzaamheid te verminderen. En nu u uw geliefde petanque sport niet kunt uitoefenen heeft u juist behoefte aan ander sociaal contact. Sommige van ons hebben ouders op leeftijd en maken “aan den lijve” mee wat dit betekent. Social distancy, isolement, contact op afstand en eenzaamheid. Een moeilijke situatie, maar de enige manier om samen door deze crisis heen te komen, is door er voor elkaar te zijn en elkaar helpen. Niet voor niks hebben de KNBB (biljartbond) en de NJBB vorige week gezamenlijk het initiatief sportersvoorelkaar.nl gelanceerd.

Wij, en ook u, hadden het zo anders voorgesteld. We waren net gestart met onze ledenraadplegingen door het land, juist om uw wensen en ideeën te horen waarmee we onze sport verder kunnen ontwikkelen, de vereniging en leden beter kunnen verbinden en om onze ambities kenbaar te maken. Graag hadden wij als bestuur en organisatie u persoonlijk ontmoet. Helaas hebben wij deze om moverende en bekende redenen moeten staken. Er wordt momenteel online een vragenlijst opgesteld waarmee we toch de input van u als vereniging met betrekking tot het onderwerp in de ledenraadpleging willen inventariseren. Het zou alsnog heel fijn zijn als u deze vragenlijst wilt invullen.

Wij wensen u in deze moeilijke, onzekere tijd veel sterkte toe, maar ook saamhorigheid en creativiteit. Laten we “dicht bij elkaar” blijven nu we noodzakelijk afstand moeten houden. Wij hopen van harte dat we er samen goed doorheen komen en er wellicht nieuwe positieve omstandigheden ontstaan die we eerder niet voor mogelijk hielden.

Met vriendelijke groet,


Voorzitter