Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de definitieve uitslag van de bondsraadsverkiezing nu beschikbaar is. Binnen de gestelde termijn zijn er geen bezwaren ingediend tegen de voorlopige uitslag die op 3 april is gepubliceerd, waardoor de uitslag nu officieel is bekrachtigd.

Gekozen tot leden van de bondsraad zijn:

  • Natascha Dorenbos (Noordwest)
  • Lieke Vogels (Midden)
  • Wim Kornmann (Noordwest)
  • Karel Los (Oost)
  • Dennis Mul (Zuidoost)
  • Herman de Roo (Midden)
  • Peter van Wermeskerken (Midden)

We feliciteren hen van harte met hun nieuwe functie en kijken uit naar hun bijdrage aan onze organisatie.

Er resteert nog één vacature in de bondsraad. Er wordt bezien op welke termijn er actie zal worden genomen om deze vacature in te vullen. Verdere ontwikkelingen worden tijdig gecommuniceerd.

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

NJBB verwelkomt ACSI Kampeerreizen als nieuwe sponsor

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) heeft het genoegen aan te kondigen dat ACSI Kampeerreizen vanaf april 2024 een nieuwe sponsor zal zijn. Deze driejarige sponsorovereenkomst markeert een nieuwe fase in de promotie van de petanquesport, gericht op het bereiken van kampeerliefhebbers over het hele land.

Olaf Melsen, directeur van de NJBB, is verheugd over de samenwerking: “Met de steun van ACSI Kampeerreizen kunnen we petanquesport nog toegankelijker maken voor een breder publiek. De combinatie van kamperen en petanque is perfect om mensen samen te brengen en de sportieve geest te bevorderen.”

Pieter Melieste, manager Touroperating bij ACSI, voegt hieraan toe: “Onze ruime ervaring in het organiseren van kampeerreizen stelt ons in staat om de petanquesport te promoten als een ontspannende en sociale activiteit voor kampeerders van alle leeftijden. We kijken ernaar uit om samen te werken met de NJBB en de petanquesport naar nieuwe hoogten te brengen.”

De sponsorovereenkomst gaat in per april 2024 en zal o.a. het ACSI Kampeerreizen-logo op de wedstrijdkleding van het Nederlandse team zichtbaar maken. Dit langdurige partnerschap getuigt van een gedeelde toewijding aan de groei en ontwikkeling van de petanquesport in Nederland.

 

Over ACSI Kampeerreizen: ACSI Kampeerreizen is een gerenommeerde organisator van kampeerreizen in Europa, met bijna 60 jaar ervaring in het bieden van hoogwaardige kampeerervaringen.

Over de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB): De NJBB speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en promotie van de petanquesport in Nederland, met een breed scala aan toernooien, trainingen en initiatieven om de sportieve geest te bevorderen.

Deze nieuwe samenwerking belooft een bloeiende toekomst voor de petanquesport in Nederland.

Alle NJBB-verenigingen worden op korte termijn uitgebreider geïnformeerd.

 

Stembus open a.s. maandag 09:00 uur – Verkiezingen Bondsraad

Stembus open a.s. maandag 09:00 uur – Verkiezingen Bondsraad

Stembus open a.s. maandag 09:00 uur – Verkiezingen Bondsraad

A.s. maandag 11 maart gaat om 9.00 uur de stembus open. De verenigingen ontvangen om dat moment via het e-mailadres van de secretaris mail vanuit WebElect met daarin de link naar de stembiljetten. De stembus sluit op vrijdag 22 maart om 17.00 uur

NB  De mail die het secretariaat van de vereniging ontvangt, is geen persoonlijke e-mail, maar een mail waarin wordt gevraagd om als bestuur van uw vereniging één gezamenlijke stem uit te brengen op één of meerdere kandidaten.

Voor vragen kunt u terecht bij de verkiezingscommissie via verkiezingscommissie@njbb.nl

Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Uitslag verkiezingen leden bondsraad ongeldig verklaard

Er is een fout geconstateerd bij de recente verkiezing voor leden van de bondsraad; op het stembiljet 3 ontbrak de naam van één van de kandidaten.

De oorzaak van deze fout ligt bij de voor deze verkiezing ingehuurde organisatie WebElect.

De verkiezingscommissie heeft besloten om de uitslag van de verkiezing ongeldig te verklaren. Daarom wordt de verkiezing opnieuw gehouden; de procedure ten aanzien van de kandidaatstelling behoeft niet opnieuw plaats te hebben.

Het tijdpad voor deze nieuwe verkiezing is als volgt:

  • De stemprocedure start op maandag 11 maart om 9.00 uur
  • De stemming sluit op vrijdag 22 maart om 17.00 uur
  • De uitslag van de verkiezing wordt in week 13 bekend gemaakt.

De verkiezingscommissie betreurt deze gang van zaken en biedt hiervoor haar welgemeende excuses aan.

Per separate post zijn de kandidaten, de bondsraad en het bondsbestuur in dezen geïnformeerd.

Voorafgaand aan de opening van de stembus krijgen alle verenigingen via de secretarissen per e-mail weer een bericht met daarin de link om te stemmen.

 

De verkiezingscommissie

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad

A.s. vrijdag 23 februari om 17.00 uur sluit het digitale stembureau mbt verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad.

Momenteel heeft 47 % van alle verenigingen gestemd. Verenigingen die nog niet hebben gestemd, hebben van WebElect (digitaal verkiezingsplatform) via het e-mailadres van de secretaris een herinnering ontvangen om namens de vereniging alsnog hun stem uit te brengen.

Let op! Er kan niet individueel gestemd worden, alleen als vereniging. Stem goed af binnen de vereniging wie de link naar de stembiljetten gaat gebruiken en daadwerkelijk stemt, deze link kan namelijk maar één keer gebruikt worden.

Vragen? Mail naar verkiezingscommissie@njbb.nl