In Memoriam: Fred Oors

In Memoriam: Fred Oors

In Memoriam: Fred Oors

NJBB Zuidwest Fred Oors

Op 28 februari is Fred Oors op 75-jarige leeftijd overleden.

Fred was coördinator wedstrijdzaken in het district Zuidwest. Daarnaast was hij binnen de vereniging VaTout erg actief bij de organisatie van vele toernooien en competities. Hij werd zeer gewaardeerd voor zijn grote bijdrage aan de petanquesport in het district Zuidwest.

De kinderen, familie en naasten wensen we veel sterkte met dit verlies.

In Memoriam: Jac Machielsen

In Memoriam: Jac Machielsen

In Memoriam: Jac Machielsen

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Jac Machielsen op 87 jarige leeftijd is overleden. Jac is jarenlang betrokken geweest bij selecties van de NJBB en heeft zich actief ingezet voor verdere ontwikkeling in de petanquesport. Wij als NJBB zijn erg dankbaar voor de manier waarop en de mate waarin Jac zich heeft ingezet voor de Nederlandse petanquesport. In 2004 ontving Jac een gouden speld.

Wij wensen nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

De NJBB zoekt nieuwe Bestuursleden

De NJBB zoekt nieuwe Bestuursleden

De NJBB zoekt nieuwe Bestuursleden

Header-vragenDe bondsraad heeft tijdens zijn vergadering op zaterdag 21 januari jl. besloten voorzitter Lieke Vogels en algemeen bestuurslid Henk van der Velde niet te benoemen voor een nieuwe termijn. Conform de statuten is hiermee met ingang van zondag 22 januari jl. een einde gekomen aan hun lidmaatschap van het bondsbestuur.

Begin december 2022 heeft Jan Willem Meerwaldt, al te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid van de NJBB.

Valentijn van Koppenhagen, heeft bekend gemaakt zijn werkzaamheden als penningmeester ook neer te leggen en te stoppen als bestuurslid. Hij zal nog wel de lopende zaken afhandelen totdat een oplossing is gevonden aan wie deze taken kunnen worden overgedragen.

Op korte termijn zal de werving voor nieuwe bestuursleden worden opgestart.

PetanQue magazine 107 vanaf vandaag in huis!

PetanQue magazine 107 vanaf vandaag in huis!

PetanQue magazine 107 vanaf vandaag in huis!

Vanaf vandaag is PetanQue magazine 107 online in te lezen én in de loop van deze week kunnen al onze leden het magazine in huis verwachten. In PetanQue magazine 107 lees je van alles over het Jubileumjaar 50 jaar NJBB, het EK Petanque in ‘s-Hertogenbosch, Nationale kampioenschappen, Europese kampioenschappen, Ledenwerving, NJBB Academie, én uiteraard nieuws uit de districten. Wist je dat er dit jaar ook een petanque vereniging in ‘s-Hertogenbosch is opgericht? Ook dat lees in dit magazine!

Kun je wachten tot het magazine in huis is? Het magazine is alvast online beschikbaar via deze link.

Ben je nieuwsgierig naar PetanQue magazines uit het verleden? In deze pagina (archief) kun je vorige edities teruglezen!

Verkiezing bondsraad

Verkiezing bondsraad

Verkiezing bondsraad

Bondsraad NJBB

Bondsraad NJBB

​Wil jij je inzetten voor de verdere ontwikkeling van de Petanquesport in Nederland? En doe je dit graag door je op een constructieve en enthousiaste manier bezig te houden met strategische vraagstukken? Stel je dan kandidaat als bondsraadslid!

Als je wordt verkozen tot bondsraadslid neem je vanaf mei 2023 (weer) zitting voor een periode van drie jaar. Dit geldt voor huidige bondsraadsleden en personen die zich voor de eerste keer kandidaat stellen.

Lid van de bondsraad, iets voor jou?

Een goede afspiegeling van de aangesloten verenigingen en de verschillende (typen) verenigingsleden is van belang. Daarom zijn wij op zoek naar een diverse samenstelling van de bondsraad. Uiteraard is de deskundigheid van de bondsraad van belang voor de kwaliteit van besluitvorming.

Een bondsraadslid neemt zonder last of ruggenspraak zitting in de bondsraad. Dit betekent dat bondsraadsleden op basis van eigen inzichten en overtuigingen besluiten nemen en dat hierbij in het belang van alle leden wordt gehandeld.

Er kan per vereniging maximaal één lid zitting nemen in de bondsraad. Daarom is het handig om vooraf je kandidatuur te melden bij het bestuur van je vereniging.

Verkiezing

Elk meerderjarig verenigingslid kan zich kandidaat stellen als bondsraadslid. De onafhankelijke verkiezingscommissie zal per kandidaat beoordelen of hij/zij voldoet aan het geschetste functieprofiel voor bondsraadsleden. Na goedkeuring van het profiel wordt de kandidaat op de kandidatenlijst geplaatst.

De kieslijst wordt uiterlijk eind januari gepubliceerd. Verenigingen hebben vervolgens de mogelijkheid om hun stemmen (maximaal drie per vereniging) uit te brengen op de gewenste kandidaten.

In de maand februari vindt de (online) verkiezing plaats. Alle verenigingen krijgen nog een bericht van Webelect, het bedrijf dat de online verkiezing verzorgt.

Interesse?!

Verenigingsleden die zich kandidaat willen stellen, dienen dit voor 15 december 2022 23:59 uur te doen door een ingevuld formulier ‘kandidaatstelling bondsraad’ inclusief een duidelijke pasfoto te mailen naar verkiezingscommissie@njbb.nl.

Het functieprofiel bondsraadslid is te vinden op de pagina van de bondsraad onder het kopje ‘verwante stukken’.