Nieuwe vriendschappen ontstaan bij de Brabantse Boules

Nieuwe vriendschappen ontstaan bij de Brabantse Boules

Nieuwe vriendschappen ontstaan bij de Brabantse Boules

Tijdens het EK Petanque ontmoeten de beste spelers uit Europa elkaar. Samen strijden zij om de hoogste plek op het podium. Daarnaast ontmoeten inwoners van een aantal Brabantse gemeentes elkaar tijdens de Brabantse Boules. 

De Brabantse boules zijn wijktoernooien die plaatsvinden in 6 verschillende steden in Noord-Brabant. Tijdens deze wijktoernooien spelen inwoners tegen en met elkaar jeu de boules. Op deze manier komen zij samen en sluiten zij mogelijk nieuwe vriendschappen. Jeu de Boule kan daar namelijk een mooie bijdrage aan leveren en heeft alles in zich om sociale contacten aan te gaan tijdens de beoefening van de sport.

Ook Riet Jonkers uit Roosendaal heeft meegedaan aan de Brabantse boules. In onderstaand filmpje geeft zij aan wat de wijktoernooien haar hebben gebracht.

 

Uitbreiding actie ‘€1000,- voor de club’

Uitbreiding actie ‘€1000,- voor de club’

Uitbreiding actie ‘€1000,- voor de club’

Vanwege overdonderend succes, het aantal inschrijvingen bereikte vrijwel direct het maximum van 1000, heeft NOC*NSF besloten om nog eens 500 clubs blij te maken met €1000,-. Op donderdag 16 juni 20.00u wordt de inschrijving heropend tot vrijdag 17 juni 20.00u.

Daarmee krijgen alle verenigingen alsnog de kans om een aanvraag in te dienen. Daarbij geldt deze keer niet het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, maar wordt een loting gehanteerd om alle aangemelde verenigingen een gelijke kans te geven op een extra steuntje in de rug.
Extra informatie hierover is te vinden via deze link.

Gebruik maken van andere financieringen?
Steun voor jouw club kan nog worden uitgebreid via het Sportakkoord en/of Rabo ClubSupport.

€1000,- voor de club

€1000,- voor de club

€1000,- voor de club

Update: Het is snel gegaan met de aanvragen. Op de website van NOC*NSF staat inmiddels de mededeling ‘Helaas, het maximaal aantal van duizend aanvragen is bereikt. Er kunnen geen aanvragen meer worden gedaan!’


Kan jouw sportclub wel een steuntje in de rug gebruiken? Een duurzaam clubhuis, een gezond aanbod in de kantine, cursussen voor vrijwilligers of blije leden, die zich welkom en thuis voelen op de club?

Om jouw club op weg te helpen, kan je nu eenmalig €1000,- aanvragen. Dit budget is eenmalig aan te vragen en vrij inzetbaar binnen de club!

Vraag nu aan! Een aanvraag doen kan tot en met 10 juli 2022.

Gebruik maken van andere financieringen?

Steun voor jouw club kan nog worden uitgebreid via het Sportakkoord en/of Rabo ClubSupport.

Loketten TASO en TVS zijn geopend

Loketten TASO en TVS zijn geopend

Loketten TASO en TVS zijn geopend

Het is al een tijdje stil rondom corona. Maar er zijn nog steeds regelingen van kracht voor tegemoetkoming voor amateursportorganisaties. Vanaf 25 April zijn de loketten voor de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) en de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19). Beide compensatieregelingen hebben betrekking op de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022. 

Deze kunnen worden ingediend via de websites voor de TASO en de TVS. De aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 25 April tot en met 30 Mei 2022. Voor de TVS geldt dat 100% van de huur over de betreffende periode mag worden kwijtgescholden, dus ook de huur over uren waarop er eventueel wel sportgebruik heeft plaatsgevonden.

De TASO-regeling vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de TASO vierde periode als het:

 • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een organisatie komt in aanmerking als het:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
 • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 ten opzichte van de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020.
 • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.
 • Slechts eenmaal een aanvraag indient voor een tegemoetkoming in de vierde periode.
 • Niet al subsidie ontvangt op grond van de TVL voor de financiële schade in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Voor meer informatie klik op deze link.

Dit is een vervolg op de eerdere TVS-regelingen. De regeling is een tegemoetkoming voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties. Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de sportaccommodatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten. Voor meer informatie klik op deze link.

(Bron: Rijksoverheid)

EK Petanque in ‘s-Hertogenbosch onder de aandacht gebracht tijdens CEP congres

EK Petanque in ‘s-Hertogenbosch onder de aandacht gebracht tijdens CEP congres

EK Petanque in ‘s-Hertogenbosch onder de aandacht gebracht tijdens CEP congres

 

In Luxemburg organiseerde de Europese petanque federatie (CEP) afgelopen weekend hun jaarlijkse congres. Namens de NJBB waren bondsbestuursleden Lieke Vogels en Jan Paashuis aanwezig. Zij kijken terug op een succesvol weekend waarbij wederom het EK Petanque, dat van 13 tot en 17 juli in ‘s-Hertogenbosch wordt georganiseerd, onder de aandacht is gebracht.

Tijdens de algemene vergadering is onder andere gesproken over de ontwikkeling van jeugdbeleid. Meerdere federaties gaan hiermee aan de slag. Verder gaf Sjoerd Pieterse als bestuurslid van de CEP uitleg over manieren waarop mensen met een beperking Jeu de Boule kunnen spelen. Ook de minister van sport van Luxemburg was aanwezig en gaf aan dat petanque belangrijk is voor mensen om zowel fysiek als sociaal bezig te zijn. Verder gaf hij aan erg tevreden te zijn over de goede samenwerking die er is met de CEP.

Lieke Vogels heeft tijdens het congres het podium gekregen om wederom aandacht te vragen voor het EK Petanque in Den Bosch. De andere bestuurders van de verschillende Europese federaties waren zeer enthousiast over wat hen te wachten staat deze zomer.

“Het was fijn en belangrijk om hierbij aanwezig te zijn. Met mensen te kunnen praten, te sparren, te boulen (met training) en iedereen te overtuigen dat ze naar Den Bosch moeten komen aankomende zomer.” Aldus Lieke Vogels.

NJBB geeft gehoor aan oproepen NOC*NSF, CEP en FIPJP

NJBB geeft gehoor aan oproepen NOC*NSF, CEP en FIPJP

NJBB geeft gehoor aan oproepen NOC*NSF, CEP en FIPJP

De NJBB heeft de afgelopen week vol afschuw de berichtgeving rond de Russische invasie in Oekraïne gevolgd. Onze gedachten gaan uit naar alle Oekraïners die zijn getroffen door deze invasie. De oorlog moet zo snel mogelijk tot een einde worden gebracht en daarvoor verdient Oekraïne alle mogelijke steun, groot en klein.

De internationale petanquefederaties (CEP in Europa) en FIPJP (wereldwijd) hebben een gezamenlijk statement naar buiten gebracht en de NJBB schaart zich daar volledig achter:

De CEP schrijft:

“In overeenstemming met de aanbeveling van het IOC hebben de FIPJP en de CEP samen besloten dat Rusland en Belarus tot nader order onmiddellijk worden uitgesloten van deelname aan onze evenementen. Door deze maatregel te nemen, bevestigen wij onze volledige solidariteit met alle getroffenen in Oekraïne.

Wij zullen de situatie op de voet blijven volgen en ons besluit eventueel aanpassen in overeenstemming met toekomstige aanbevelingen en maatregelen van het IOC en de FIPJP.”

Daaraan wordt toegevoegd:

“Dit betekent ook uitsluiting van de atleten van de federaties van Rusland en Belarus van alle wedstrijden totdat een normale en vreedzame situatie in Oekraïne is hersteld. Te beginnen met uitsluiting van atleten van deze bonden voor de wereldkampioenschappen enkelspel, dubbelspel – dames en heren – en gemengd dubbelspel die van 11 tot en met 15 mei aanstaande in Karlslunde (Denemarken) zullen plaatsvinden; alsmede de World Games 2022 die van 7 tot en met 17 juli in Birmingham plaatsvinden”

NOC*NSF schrijft: “NOC*NSF roept haar aangesloten sportorganisaties op om bij de eigen internationale sportorganisaties aan te dringen op het verplaatsen van nu nog in Rusland of Belarus geplande sportwedstrijden en het uitsluiten van deelname van sporters en sportteams uit Rusland en Belarus bij door hen georganiseerde sportevenementen elders.”

De NJBB volgt deze standpunten en sluit zich hierbij aan. Dit betekent dat individuele petanquespelers, die dus niet uitkomen namens hun land, uit Rusland en Belarus niet worden uitgesloten van deelname aan nationale toernooien.