CEP-congres van zaterdag 17 april

Op zaterdag 17 april heeft het CEP-congres plaatsgevonden. Het congres werd voor de tweede achtereenvolgende keer digitaal georganiseerd via ZOOM.

Naast het vaststellen van de notulen van het congres in 2020, de jaarrekening 2020, de begroting 2022, verslaglegging van verschillende commissies, het internationaal overschrijvingsproces is ook het voorstel tot een statutenwijziging aangenomen. Uit de ledenenquête bleek dat de CEP zich zorgen maakt over de toekomstige ontwikkeling van de ledenaantallen m.b.t. jeugd en beloften. De CEP gaat dit middels een aparte werkgroep de komende maanden verder uitwerken.

Het hoogtepunt van het congres was echter de presentatie die werd gegeven door onze voorzitter Lieke Vogels over de organisatie van EK Tête-à-Tête | Doubletten | Mix op de Parade in ’s-Hertogenbosch in 2022. De presentatie kon louter rekenen op positieve reacties. Alle landen kijken ontzettend uit om in 2022 naar ’s-Hertogenbosch af te reizen.