Compensatiemogelijkheden energiekosten en verduurzaming

Compensatiemogelijkheden energiekosten en verduurzaming

Veel sportclubs hebben nu al te maken met hoge energiekosten. (Of krijgen hier in nabije toekomst mee te maken) Het landelijke advies is om eerst te kijken naar besparingsmogelijkheden en verduurzaming om op lange termijn kosten te kunnen besparen. Meerdere sportbonden, waaronder de NJBB, hebben zich ingezet om aanvullend in 2023 meerdere compensatiemogelijkheden te realiseren.

Tegemoetkoming Energiekosten TEK-regeling:

Deze regeling compenseert 50% van de kostenstijgingen voor energieverbruik boven een drempelprijs voor ondernemingen waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten De maximum bijdrage is € 160.000. Het drempelverbruik, waar eerder nog sprake van was, is geschrapt. De TEK gaat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023 open voor aanvragen. We verwachten dat veel sportaanbieders (ondernemers en verenigingen) van deze regeling gebruik kunnen maken;

Informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je hier.

Sport NL Groen: Verduurzaming is belangrijk. Bij Sport NL Groen vind je informatie over groene producten, subsidies en mogelijke leningen om jouw sportaccommodatie te verduurzamen. Klik hier voor meer informatie.

Meer compensatiemogelijkheden bestaan uit het gemeentefonds en een noodfonds voor amateursportverenigingen. Informatie over deze mogelijkheden lees je hier

Heeft u vragen over compensatiemogelijkheden? Neem dan contact op met het bondsbureau.