Concrete uitwerking lokale sportakkoorden van Nationaal Sportakkoord 2018

De Rijksoverheid roept op om in iedere gemeente een Sportakkoord te maken. Daarin worden afspraken gemaakt over de toekomstplannen op het gebied van sport voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De afspraken zijn in ieder geval tussen de gezamenlijke sportclubs en de gemeente maar ook scholen, bedrijven en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen mogen meedoen aan het akkoord. Dat gebeurt allemaal onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de sportformateur.

Elke gemeente kan bij de Rijksoverheid budget aanvragen voor deze sportformateur. Een van de uitkomsten van het sportakkoord moet zijn dat ‘de stem’ van de sport op een goede wijze is georganiseerd in de gemeente, zodat zij een goede gesprekspartner van de gemeente kan blijven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Sportraad die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeente.

Wij juichen als sportbond deze ontwikkelingen van het sportakkoord zeer toe. Ons advies is om positief te reageren indien de gemeente je uitnodigt om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het sportakkoord. Maar je kunt ook zelf het initiatief nemen naar de gemeente om je belangstelling te tonen.

Voor vragen kun je contact opnemen met het bondsbureau,info@njbb.nl.

Snel meer weten van het Nationaal Sportakkoord? Kijk dan hier naar de video (3,5 minuut) die Kenniscentrum Sport heeft gemaakt.