De AVG helpdesk

Een jaar geleden was iedereen er heel druk mee: het klaarmaken van de organisatie om te voldoen aan de nieuwe privacyregels, die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn. NOC*NSF en de sportbonden hebben samen met de Stichting AVG geprobeerd verenigingen daarbij te ondersteunen. Nu is er een nieuwe stap gezet in die ondersteuning: de AVG helpdesk.

Wij informeren u graag over deze AVG Helpdesk, maar ook over de toegang tot het online stappenplan en de Q&A die sportbonden samen met DAS Rechtsbijstand hebben opgesteld.

Toegang tot online stappenplan
U heeft voor uw vereniging een AVG Vouchercode besteld om toegang te kunnen krijgen tot het stappenplan. Dit stappenplan is van Stichting AVG voor verenigingen. De stappenplan is niet oneindig bereikbaar. De ondersteuning door middel van het stappenplan eindigt in de loop van 2019. Hierbij gelden twee vervaldata:

  • Verenigingen die de voucher hebben geactiveerd, hebben tot 25 juni 2019 toegang tot het stappenplan;
  • Als de voucher nog niet geactiveerd is, geeft de vouchercode tot 5 december 2019 toegang tot het stappenplan.

Door de goede samenwerking tussen verschillende sportbonden, NOC*NSF en de Stichting AVG is het online stappenplan toegankelijk geweest voor een zeer voordelig tarief. Nu dit eindigt kunnen verenigingen na 25 juni 2019 toegang verkrijgen tot het online stappenplan voor €60,- per jaar. Voor dit tarief kan tevens gebruikt worden gemaakt van de juridische helpdesk bij Stichting AVG.

Q&A wordt niet meer gebruikt
De Q&A die is opgesteld door DAS voor de sport is afgelopen jaar opgesteld in samenwerking met NOC*NSF en verschillende sportbonden. Dit document heeft verenigingen en sportbonden goed op weg geholpen bij juridische vragen. Er is besloten om deze Q&A niet meer te gebruiken. In plaats daarvan wordt verwezen naar een aangepaste helpdesk die is opgezet door het ministerie van VWS.

AVG Helpdesk van ministerie VWS
De AVG Helpdesk is totstand gekomen door een samenwerking tussen koepelorganisaties, het sociaal domein, NOC*NSF en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens staat er eenduidige informatie op deze website.  De AVG Helpdesk is te vinden via www.avghelpdesksport.nl. Hier kunnen verenigingen antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Mochten de antwoorden op de vragen van uw vereniging hier niet te vinden zijn, dan kunt u uw vragen aan ons richten.  

De voorbeelddocumenten die zijn opgesteld door DAS voor de sport zijn nog wel te raadplegen. Dit kan via het online stappenplan en vanuit de AVG Helpdesk.

Meer informatie
Meer informatie over de AVG, het online stappenplan en de Helpdesk is te vinden op het platform voorclubs >