De NJBB zoekt nieuwe Bestuursleden

Header-vragenDe bondsraad heeft tijdens zijn vergadering op zaterdag 21 januari jl. besloten voorzitter Lieke Vogels en algemeen bestuurslid Henk van der Velde niet te benoemen voor een nieuwe termijn. Conform de statuten is hiermee met ingang van zondag 22 januari jl. een einde gekomen aan hun lidmaatschap van het bondsbestuur.

Begin december 2022 heeft Jan Willem Meerwaldt, al te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid van de NJBB.

Valentijn van Koppenhagen, heeft bekend gemaakt zijn werkzaamheden als penningmeester ook neer te leggen en te stoppen als bestuurslid. Hij zal nog wel de lopende zaken afhandelen totdat een oplossing is gevonden aan wie deze taken kunnen worden overgedragen.

Op korte termijn zal de werving voor nieuwe bestuursleden worden opgestart.