Definitieve uitslag bondsraadsverkiezing

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de definitieve uitslag van de bondsraadsverkiezing nu beschikbaar is. Binnen de gestelde termijn zijn er geen bezwaren ingediend tegen de voorlopige uitslag die op 3 april is gepubliceerd, waardoor de uitslag nu officieel is bekrachtigd.

Gekozen tot leden van de bondsraad zijn:

  • Natascha Dorenbos (Noordwest)
  • Lieke Vogels (Midden)
  • Wim Kornmann (Noordwest)
  • Karel Los (Oost)
  • Dennis Mul (Zuidoost)
  • Herman de Roo (Midden)
  • Peter van Wermeskerken (Midden)

We feliciteren hen van harte met hun nieuwe functie en kijken uit naar hun bijdrage aan onze organisatie.

Er resteert nog één vacature in de bondsraad. Er wordt bezien op welke termijn er actie zal worden genomen om deze vacature in te vullen. Verdere ontwikkelingen worden tijdig gecommuniceerd.