Digitale vragenlijst evaluatie bondsorganisatie

 De bondsorganisatie is in 2017 geherstructureerd. Na drie jaar is het tijd om de nieuwe structuur te evalueren en daarbij hebben wij de feedback van de verenigingen hard nodig.

Voor deze evaluatie is een aparte werkgroep opgericht die onder andere bestaat uit districtscoördinatoren, bondsraadsleden en verenigingsbestuurders. Om input te ontvangen van de verenigingen, wordt gewerkt met een online vragenlijst. Op donderdag 9 juli heeft het secretariaat van de vereniging een link naar de vragenlijst ontvangen.

De vragenlijst kan tot en met zondag 2 augustus worden ingevuld. Er wordt eveneens een aparte vragenlijst gestuurd, zodat de antwoorden eerst binnen het bestuur besproken kunnen worden alvorens de digitale vragenlijst door één persoon van de vereniging wordt ingevuld.