Districtsteams

Nederland is verdeeld in 8 districten en binnen de districten zijn de districtsteams actief als regionaal verlengstuk van het bondsbureau.

In samenwerking met het districtsteam wordt het landelijk jaarplan vertaald naar een districtsjaarplan. Op basis van het districtsjaarplan wordt invulling gegeven aan de taken van het districtsteam. Binnen het districtsjaarplan is eveneens ruimte voor eigen invulling van taken en activiteiten op basis van de wensen en behoeften van de verenigingen in het betreffende district. Door de uniformiteit in de districtsjaarplannen worden de activiteiten van de bond, zowel landelijk als regionaal, kracht bij gezet. Dit komt ten goede aan de zichtbaarheid, herkenbaarheid en het imago van zowel de bond als de sport.

De districtsteams

Functies districtsteams

Vacatures districtsteam

Heb jij interesse in één van bovenstaande functies? Neem dan contact op met het bondsbureau via info@njbb.nl

Taken districtsteam

 • Signalering hulpvragen en beleidsinput van verenigingen
 • Input geven aan invulling landelijk beleid
 • Uitvoeren van landelijk beleid op regionaal niveau
 • Organiseren van regionale competities en toernooien
 • Ondersteunen bij de organisatie van de Nationale Petanque Competitie in de lagere divisie (4e divisie en lager)
 • Afstemming regionale toernooikalender met verenigingen
 • Stimuleren van deelname aan ledenraadpleging
 • Bewaken/toetsen van de input vanuit de ledenraadplegingen tijdens strategisch beraad
 • Regionaal promoten van de sport en bond
 • Inventariseren van opleidingsbehoefte en het stimuleren van opleidingen
 • Up-tot-date houden van de districtswebsite