Dit zijn de nieuwe regels met betrekking tot internationale overschrijvingen

Regelmatig worden petanquespelers overgeschreven van de ene naar de andere vereniging. Vaak is dit binnen één land, maar het komt ook voor dat het gaat om een internationale overschrijving. Door de Europese federatie (CEP) zijn nieuwe regels opgesteld die te maken hebben met deze internationale overschrijvingen. Om dit inzichtelijk te maken, is er een stroomschema gemaakt waarin te zien is welke stappen nodig zijn om een internationale overschrijving succesvol af te ronden. Dit artikel beschrijft welke regels gelden met betrekking tot licenties en de speelrechten die hieraan gekoppeld zijn én hoe het stroomschema voor internationale overschrijvingen werkt. Een uitgebreide versie van dit artikel is ook te lezen in Petanque magazine 102. 

Proces internationale overschrijvingen
Om internationale overschrijvingen goed te laten verlopen, heeft de CEP nieuwe regels opgesteld met een bijpassend stroomschema. Hierin staat welke stappen nodig zijn om over te schrijven van de ene naar de andere federatie (en vereniging). Een belangrijk onderdeel hierbij is dat een overschrijving pas succesvol is als er een certificaat van overschrijving is afgegeven door de CEP. Hoe dit certificaat kan worden verkregen, is hieronder te zien in de Nederlandse vertaling van het stroomschema.

De CEP brengt overigens kosten in rekening bij de landelijke organisatie voor leden die naar Nederland worden overgeschreven. Deze kosten worden door de landelijke organisatie neergelegd bij het betreffende lid.

Mogelijke sancties door CEP opgelegd
Als een internationale overschrijving naar Nederland plaatsvindt zonder een certificaat van overschrijving, kan de landelijke organisatie van de CEP een boete ter hoogte van €500,- opgelegd krijgen. Het is daarom belangrijk dat de stappen in het stroomschema goed worden doorlopen en dat verenigingen en/of nieuwe leden aangeven dat het een internationale overschrijving betreft. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om nieuwe leden daarop te wijzen en navraag te doen.

De bondsraad heeft besloten dat boetes, opgelegd door de CEP, voortvloeiend uit het feit dat een nieuw lid niet heeft gemeld dat hij/zij al in het bezit is van een buitenlandse licentie worden doorbelast aan dat betreffende nieuwe lid. Uiteraard zit niemand (landelijke organisatie, lidvereniging en speler) op zo’n hoge boete te wachten. Het is daarom van belang dat verenigingen op hun eigen inschrijfformulier controleren of het lid al beschikt over een buitenlandse licentie en akkoord gaat met de voorwaarden die aan de inschrijving verbonden zijn zodat de vereniging bij een onjuiste opgave de boete alsnog kan verhalen op het lid.

Het kan ook voorkomen dat iemand zich als nieuw lid aanmeldt en dat er voor zowel de vereniging als de landelijke organisatie geen reden is om aan te nemen dat deze persoon al een licentie in het buitenland heeft. Om te voorkomen dat in zo’n geval een Nederlandse licentie wordt verstrekt (en mogelijk een boete wordt opgelegd), dienen verenigingen altijd na te vragen of nieuwe leden al een buitenlandse licentie hebben. Deze extra vragen worden toegevoegd in de ledenadministratie bij het menu voor aanmelden van nieuwe leden. Verenigingen die beschikken over een digitaal inschrijfformulier via AllUnited hoeven geen verdere actie te ondernemen. Deze vragen worden dan door het bondsbureau toegevoegd. Verenigingen die over een digitaal inschrijfformulier willen beschikken, kunnen dit kenbaar maken bij het bondsbureau. Ook voor overige vragen kan het contactformulier worden ingevuld.

Het is voor de landelijke organisatie vaak niet inzichtelijk welke spelers over twee of meer licenties (één van de NJBB en één (of meer) door andere bonden afgegeven) beschikt. Ben of ken jij iemand die beschikt over twee of meer (van verschillende bonden) licenties, neem dan contact op met het bondsbureau zodat kan worden bepaald welke stappen moeten worden genomen.