Enquête: Wat is de impact van de coronacrisis op de sportwereld?

NOC-NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS willen graag de vinger aan de pols houden bij de sportverenigingen om te kijken of, en zo ja welke, ondersteuning er nodig is.

Wij nodigen u uit om onderstaande vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in te vullen. Hiermee helpt u ons met het creëren van een beter beeld van de behoeften van de sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek verwachten we meer inzicht te krijgen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor sportverenigingen. Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkeling. Uw input is dus van grote waarde.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. U heeft tot en met maandag 13 april om de vragenlijst in te vullen. Klik op deze link om aan de vragenlijst te beginnen.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout via onderzoek@mulierinstituut.nl. Het Mulier Instituut gaat vertrouwelijk om met de gegevens van uw vereniging. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst in wilt vullen en danken u vriendelijk voor uw medewerking.