Financiële commissie

De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op de financiën van de bond, de jaarrekening te controleren en de bondsraad te adviseren over het gevoerde financiële beleid. De financiële commissie wordt jaarlijks tijdens de najaarsvergadering benoemd.

 

Leden commissie

  • C. van de Linde
  • A. Salomons
  • A. de Kort

Contact

Heeft u een vraag voor de financiële commissie dan kunt u een mail sturen naar info@njbb.nl.