Gelukkig nieuwjaar!

Het was een bijzonder jaar. Veel mooie toernooien en evenementen waarop iedereen zich had verheugd, hebben niet plaatsgevonden. In plaats daarvan kon er niet of nauwelijks worden gesport en lag ook het sociale leven veelal stil. Hopelijk brengt 2021 iedereen meer voorspoed en gaat het weer over de sport, in plaats van of er wel of niet kan worden gesport. 

Ondanks dat er minder kon worden sport, hebben ook in 2020 vele leden zich belangeloos ingezet voor de landelijke organisatie. Dat is voor ons van grote waarde. Wij zijn zeer dankbaar dat zoveel leden zich inzetten uit passie voor onze sport. Wij hopen dit jaar weer samen met onze huidige, aangevuld met enkele nieuwe enthousiaste vrijwilligers, nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Wij wensen iedereen een gelukkig en een sportief, maar vooral gezond 2021!  
Bondsbestuur: Lieke, Jan-Willem, Jan, Valentijn, Henk en Abdou
Bondsbureau: Twan, Bart, Miranda, Eric en Nort