Felicitaties aan de geslaagden

Opleidingen NJBB
Op 12 december zijn de volgende heren geslaagd voor hun Regionaal Wedstrijdleider opleiding: Hans Feenstra (Les Mille Iles), Gerrit van Schagen (Hattem Petanque), Roelof van de Ploeg (Boulegoed), Jan de Meer (SVP) en Riekele Land (De Boskboulers).

UPDATE: Op woensdag 19 december is ook Nel Garrelfs (Vledderboules) geslaagd bij de herkansing. Gefeliciteerd!

Ook op 12 december is Frans Schaaf (De blêde boulers) geslaagd voor de opleiding Regionaal Scheidsrechter.

De felicitaties gaan uit naar de geslaagden!

Wil jij ook een opleiding tot regionaal wedstrijdleider volgen OF wil jij helpen bij het geven van (meer) opleidingen in het land? Geef dit dan aan bij het bondsbureau via opleidingen@njbb.nl. We zijn nog steeds op zoek naar opleiders voor de verschillende opleidingen.