Goed sportbestuur

In Nederland hebben we sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur voor bestuurders en toezichthouders in de sport. In 2022 is deze Code geactualiseerd. De samenleving verandert immers continu en de sportsector professionaliseert.

In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat sporten veilig en gezond is. Dat Fair Play overal in de sport vanzelfsprekend is. Dat de sport open, inclusief en integer is. Met als uitgangspunt sportplezier voor iedereen: sporters, begeleiders, ouders en fans, in de breedtesport én de (nationale en internationale) wedstrijdsport. En dat begint bij goed functionerende governance die sportorganisaties stabiliteit, vertrouwen en rust geeft.

De nieuwe Code helpt de NJBB in de volgende stap naar nog beter bestuur. Aan de hand van de vier essentiële principes (verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie) geeft de NJBB via de vernieuwde Code invulling aan sterk en bewust besturen met een heldere koers op weg naar een bestendige, geborgde toekomst voor petanque in Nederland. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Daarnaast gelden voor bij NOC*NSF aangesloten sportbonden concretere normen: de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF. Deze eisen zijn een vast onderdeel van het bestedingsplan. Aangesloten sportbonden moeten hieraan voldoen om aanspraak te kunnen maken op de jaarlijkse verdeling van Lotto-middelen. De NJBB voldoet aan deze Minimale Kwaliteitseisen die terug te vinden zijn in het Richtlijnenboek van NOC*NSF.