Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden

Herinnering stemmen verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad

A.s. vrijdag 23 februari om 17.00 uur sluit het digitale stembureau mbt verkiezing aanvulling bondsraadsleden in huidige bondsraad.

Momenteel heeft 47 % van alle verenigingen gestemd. Verenigingen die nog niet hebben gestemd, hebben van WebElect (digitaal verkiezingsplatform) via het e-mailadres van de secretaris een herinnering ontvangen om namens de vereniging alsnog hun stem uit te brengen.

Let op! Er kan niet individueel gestemd worden, alleen als vereniging. Stem goed af binnen de vereniging wie de link naar de stembiljetten gaat gebruiken en daadwerkelijk stemt, deze link kan namelijk maar één keer gebruikt worden.

Vragen? Mail naar verkiezingscommissie@njbb.nl