Het bondsbureau gaat clubs de komende weken bellen

Het bondsbureau hecht veel waarde aan contact met de aangesloten verenigingen. Van een aantal verenigingen hebben we gehoord hoe de zaken er momenteel voor staan, maar we hebben nog lang geen beeld over de huidige gang van zaken.

Daarom gaan we alle secretarissen van alle verenigingen opbellen. In de komende vier weken kunnen verenigingen een telefoontje van een medewerker van het bondsbureau verwachten. Op werkdagen wordt het secretariaat van de verenigingen tussen 9:00-17:00 gebeld.