Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen die geldend is voor de NJBB en haar leden. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Nederlandse wet- en regelgeving en de statuten van de NJBB.

Het huishoudelijk reglement van de NJBB:

  • is (een nadere detaillering van en) een aanvulling op de statuten,
  • mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement,
  • kan worden gewijzigd in een bondsvergadering,
  • is openbaar en door belangstellenden op te vragen.

Het complete huishoudelijk reglement NJBB.

Gerelateerde documenten: