In memoriam: Henny van Schaaijk

Vorige week ontvingen wij het trieste bericht dat Henny van Schaaijk op maandag 10 oktober 2022 is overleden. Een enorme schok voor ons allemaal. Henny was al een aantal maanden ziek. Uiteindelijk zijn grote complicaties hem fataal geworden.

Henny heeft veel voor de jeu-de-bouleswereld betekend, het was zijn lust en zijn leven. Bovendien was hij een fijn mens. Wij zijn hem als NJBB veel dank verschuldigd en zullen hem erg missen. Hij ontving van de NJBB een tijd geleden de zilveren speld en onlangs werd hij als erelid benoemd van zijn vereniging ”Ça Roule”.

Henny was een rasechte Amsterdammer en heeft bijna 40 jaar geleden samen met zijn vrouw de vereniging “Petanque Club Ça Roule” in Heerhugowaard opgericht. In deze jaren werd de vereniging uitgebouwd tot een hechte club. Hij heeft jaren in het bestuur gezeten, onder andere als penningmeester.

Het bestuur heeft in die periode een nieuw terrein, een kantine en een hal gerealiseerd, wat Henny als zijn levenswerk beschouwde.

Daarna is hij jaren voorzitter geweest en heeft hij ervoor gezorgd dat de vereniging zowel financieel als sportief een stabiele periode heeft doorgemaakt.

De laatste jaren was hij actief als clinic coördinator en wedstrijdleider voor het district.

We verliezen in hem ook een gewaardeerd bondsraadslid met het hart op de goede plaats. De bijdrage voor de bondsraad, waar hij al enige jaren zitting in nam is van grote waarde geweest. Henny was een zeer betrokken persoon en heeft ondanks zijn zware ziekte de finaledag van het EK in Den Bosch bezocht, wat wij enorm hebben gewaardeerd. In een van zijn laatste dagen is hij nog een keer naar zijn eigen club gebracht, een mooi en emotioneel gebaar!

Henny, zeer begaan met zijn familie, laat een vrouw, 2 dochters en 4 kleinkinderen en heel veel goede vrienden, ook in de jeu-de-bouleswereld achter.

Onze zeer gemeende deelneming en medeleven gaat vooral uit naar zijn familie en dierbaren. Ook het bestuur en de leden van de vereniging Petanqueclub Ça Roule te Heerhugowaard, waarvoor hij van grote betekenis is geweest, willen wij oprecht condoleren.

Wij wensen allen veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies.

Namens het bondsbestuur en bondsbureau NJBB

Lieke Vogels

Voorzitter