In Memoriam: Jacques Vuurpijl

“Op de verjaardag van zijn lieve Lies is ons ontvallen Jacques Vuurpijl,
Kobus voor vrienden.

Jacques heeft veel binnen de bond gedaan, en was sinds 2012 lid van de reglementencommissie, waar hij in 2014 het secretariaat overnam. Dit heeft hij tien jaar met veel enthousiasme gedaan. De laatste jaren viel het secretariaat hem zwaar: door zijn ziekte werd het steeds lastiger, en hij moest het dan ook geleidelijk aan overdragen. Nu heeft hij de pen voorgoed neergelegd.

We herinneren ons Jacques als een vriendelijke, vrolijke man, die altijd
klaarstond voor anderen, in het bijzonder voor zijn familie.  Voor velen was hij meer dan een secretaris. Hij was een vriend. 

We wensen zijn familie veel sterkte.”