Informatie over Sportakkoord II

Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I en bestaat onder andere uit een vervolg op de lokale sportakkoorden per gemeente. Elke gemeente heeft tot 30 juni de tijd om het lokale sportakkoord te vernieuwen.

Voor sportclubs is dit dus het juiste moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen jouw gemeente. Door als sportaanbieder actief mee te praten over het lokale sportakkoord, kun je invloed hebben op de lokale doelstellingen en de besteding van beschikbare middelen.

Wat is een lokaal sportakkoord?

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van deze zes thema’s:

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal-veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokale sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling hiervan. Dragen jouw plannen bij aan de gestelde doelen? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de beschikbare middelen. De petanquesport kan als middel worden ingezet om de bijvoorbeeld de sociale participatie te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en de sociale verbinding tussen mensen te versterken. Verenigingen zijn een belangrijke plek voor ontmoeten, sporten én beleven. Met deze belangrijke maatschappelijke bijdrage kun je als vereniging zijnde activiteiten ontwikkelen welke ook kunnen bijdragen aan ledenwerving- en ledenbehoud.

In gesprek met de gemeente

Als sportaanbieder kun je contact opnemen met jouw gemeente en kun je in gesprek gaan met medewerkers van de afdeling sport/verenigingen. Je kunt in gesprek gaan over hoe je als vereniging een bijdrage kunt leveren aan het Sportakkoord en het lokaal sport- en beweegbeleid. Daarbij kan er gekeken worden of activiteiten van jouw vereniging in het belang van het lokale sportakkoord ondersteund kunnen worden door beschikbare middelen.

*Vaak organiseren gemeenten speciale informatiebijeenkomsten om over het lokale sport- en beweegbeleid te praten.

Door als sportaanbieder actief mee te praten over het lokale sportakkoord, kun je invloed hebben op de lokale doelstellingen en de besteding van beschikbare middelen

Over Sportakkoord II

Het Sportakkoord is een initiatief van NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Platform Sportaanbieders, VNG en de rijksoverheid.

Op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord II, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen. Voor bonden, maar ook voor verenigingen, zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar die je kunnen helpen anderen te informeren over het belang van meepraten.

Heb je vragen over Sportakkoord II of wil je advies bij het ontwikkelen van aantrekkelijke activiteiten waarbij de petanquesport centraal staat? Neem dan contact op met het bondsbureau van de NJBB.