Jaarplan

De voornaamste activiteiten van de sportbond worden ieder jaar beschreven in een jaarplan. In de vergadering van de bondsraad van november wordt door de bondsraad vastgesteld welke projecten het komende jaar de aandacht behoeven. De verantwoording van de projecten is terug te lezen in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt in de vergadering van de bondsraad van mei behandeld. Het jaarverslag is te vinden op de pagina met de stukken voor de bondsraadsvergadering.