Jaarverslag en jaarplan

De voornaamste activiteiten van de sportbond worden ieder jaar beschreven in een jaarplan. In de Bondsvergadering van november wordt vastgesteld welke projecten het komende jaar de aandacht krijgen en/of benodigd zijn. In het jaarverslag worden de resultaten van het voorbije jaar beschreven.