Ledenadministratie

Op deze pagina vind je de belangrijkste zaken omtrent de ledenadministratie. Aan de rechterkant op deze pagina is informatie te vinden met betrekking tot de handleiding voor het downloaden van de digitale licentie, de veelgestelde vragen en procedures. Daarnaast is op deze pagina aan de rechterkant ook de link te vinden naar de inlogomgeving voor jouw persoonlijke digitale licentie.

Update 24 januari
Aanpassing handleiding voor het downloaden van de digitale licentie op de mobiel
De handleiding is uitgebreid met een verdere uitleg over hoe de digitale licentie op een mobiele telefoon kan worden opgeslagen. Nieuwe versie van de handleiding staat aan de rechterkant op deze pagina.  Voor de verenigingen is de handleiding in het systeem van de ledenadministratie ook aangepast op dit onderwerp. 

Update 22 januari
Blokkeren digitale licentie
Wanneer bij leden de digitale licentie was geblokkeerd, was na het opheffen van de blokkade het nog steeds niet mogelijk om de digitale licentie te downloaden. Dat is inmiddels opgelost. 

Update 17 januari
E-mailen digitale licentie
Wanneer de e-mail met de digitale licentie wordt verstuurd dan ontvangen leden met hetzelfde e-mailadres één licentie. Het is van belang om het vinkje e-mailadressen groeperen uit te vinken bij de betreffende selectiewizard voordat op knop e-mail wordt geklikt.

Relatienummers van leden met hetzelfde e-mailadres
Gezinsleden die gebruik maken van hetzelfde e-mailadres hebben op 17 januari per e-mail de juiste relatienummers ontvangen met verdere uitleg hoe de digitale licentie kan worden gedownload.

Huidige stand van zaken ontwikkelingen ledenadministratie

Creditcardformaat van de digitale licentie
Momenteel is het versturen en printen van de digitale licentie op creditcardformaat voor verenigingen nog niet gereed. Er wordt hard aan gewerkt om het creditcardformaat te ontwikkelen in een leesbaarder lettertype. Individuele leden kunnen de digitale licentie downloaden via het ledenportaal. Deze manier is uitsluitend bedoeld om de digitale licentie op de mobiel te downloaden. In de toekomst willen we individuele leden ook de mogelijkheid geven om een creditcardversie te downloaden.

De verwachting van de leverancier is dat half februari de digitale licentie op creditcardformaat gereed is voor verenigingen.

Automatisch draaien interface inclusief meldingen
Momenteel draait de interface nog niet iedere nacht automatisch. Daarom is het van belang dat de vereniging zelf de interface draait na het doorvoeren van wijzigingen. De verwachting van de leverancier is dat, omstreeks 31 januari, de interface iedere nacht automatisch draait. Vanaf dat moment zal één gebruiker per vereniging een melding ontvangen als er errors zijn geweest bij het draaien van de interface. Het is dan aan de gebruiker om actie te ondernemen om te kijken naar de error en de aanpassingen door te voeren in het ledenadministratiesysteem.

Scanapp
De scanapp voor het scannen van de digitale licentie is in ontwikkeling. Het streven is om de scanapp, zoals eerder is gecommuniceerd, in het eerste kwartaal van 2020 te lanceren.

Zodra over bovengenoemde onderwerpen een nieuwe ontwikkeling is te vermelden, dan zal dat op deze pagina worden geplaatst en middels een bericht op de website.

Mutaties van leden met meerdere lidmaatschappen
Leden die bij meerdere verenigingen lid zijn, moeten eventuele mutaties (bijvoorbeeld adres) bij beide verenigingen apart doorgeven. Beide verenigingen moeten de mutatie doorvoeren in het systeem.

Veelgestelde vragen en nieuwe versie handleiding
De veelgestelde vragen kunnen worden geraadpleegd op de website www.nlpetanque.nl onder het menu ‘Nieuws’. Daarnaast is in het ledenadministratiesysteem steeds de laatste versie van de handleiding te vinden. Na het inloggen kan deze versie van de handleiding worden geraadpleegd via de oranje knop ‘Klik voor hulp’ en vervolgens  te zoeken op NJBB.
 
Support
Het bondsbureau staat de komende periode extra voor de ledenadministrateurs klaar om hen te ondersteunen. Telefonisch is het bondsbureau bereikbaar op 030-2020145. Mocht het nummer druk bezet zijn, dan is het ook mogelijk een e-mail te sturen naar la@njbb.nl

Wensen over het nieuwe systeem
Het kan voorkomen dat je bepaalde functionaliteiten mist die mogelijk van toegevoegde waarde voor alle verenigingen kan zijn. Het is daarom van belang om eventuele wensen (maar ook bugs) door te geven via la@njbb.nl. Het bondsbureau bewaakt deze wensen/bugs. Als meerdere verenigingen dezelfde wensen aangeven dan zal het bondsbureau hierover in overleg treden met de leverancier om dit mogelijk in een geplande update mee te nemen.