Ledenbijeenkomsten 2023

Ledenbijeenkomsten 2023 gaan binnenkort van start! 

Jaarlijks vindt er in ieder district een ledenbijeenkomst plaats. De ledenbijeenkomst is bedoeld om input te ontvangen van verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. De ledenbijeenkomsten zijn eenmaal per jaar per district. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenbijeenkomsten worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

DE KENMERKEN VAN DE LEDENBIJEENKOMSTEN OP EEN RIJ:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, bondsbestuurders, bondsraadsleden

Verenigingsbestuurders zijn uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst in het district waar hun vereniging onderdeel van is. Wil je meer informatie over de ledenbijeenkomsten? Klik hier.