Ledenbijeenkomsten

De ledenbijeenkomst is bedoeld om input te ontvangen van verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. De ledenbijeenkomsten zijn eenmaal per jaar per district. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenbijeenkomsten worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

 

De kenmerken van de ledenbijeenkomsten op een rij:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, bondsbestuurders, bondsraadsleden

De ledenbijeenkomsten zijn onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

NJBB Infographic_Besluitvorming-V4

 

Ledenbijeenkomsten 2023

Inloop vanaf 19:00 uur – Start bijeenkomst om 19:30 uur

DistrictDatumDagLocatie
Noord30-mrtDonderdagn Boel Plezier - Assen
Noordwest29-mrtWoensdagLes Mille Iles - Zuid Scharwoude
Midden22-mrtWoensdagJBC De Hakhorst - Leusden
Oost20-mrtMaandagJBC De Toss - Almelo
West3-aprMaandagJBC Zoetermeer
Zuidoost5-aprWoensdag JBV De Walnoot - Boxtel
Zuidwest12-aprWoensdagVa-Tout - Breda
Zuid17-aprMaandagUmmer d'r Bie - Stein

Voor wie?

De ledenbijeenkomsten zijn toegankelijk voor verenigingsbestuurders, leden van het districtsteam en bondsraadsleden.

 

Voorgaande jaren

Waar ging het in 2022 over?
Tijdens de ledenbijeenkomsten in 2022 is het gegaan over de meerwaarde van het EK Petanque voor verenigingen, toekomstbestendigheid en over de ontwikkelingen van onze opleidingen.

Waar ging het in 2021 over?

Tijdens de ledenbijeenkomsten in sept en okt. 2021 is het gegaan over de identiteit van de vereniging. De notitie naar aanleiding van deze bijeenkomsten is hier te vinden.

Waar ging het in 2020 over?

In 2020 zijn zes van de acht fysieke bijeenkomsten geannuleerd vanwege COVID-19. De bedoeling was om gezamenlijk met de vereniging een prioritering te maken van de producten uit het promotieplan voor de komende drie jaar. Middels een digitale vragenlijst is de verenigingen alsnog gevraagd om een prioritering aan te brengen in de producten van het promotieplan.

Waar ging het in 2019 over?
In 2019 werd er uitgebreid gesproken over de manier waarop wij gezamenlijk het sportaanbod (landelijk, nationaal en regionaal) zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor de verschillende groepen spelers binnen de bond.

Waar ging het in 2018 over?
In de ledenraadplegingen van 2018 ging het bondsbestuur opnieuw in gesprek over onder meer de opties voor de nieuwe contributiestructuur. Het bondsbestuur wil in november 2018 een nieuw voorstel voorleggen aan de bondsraad. Ook was er ruimte om andere onderwerpen aan te dragen.

Documenten ledenraadplegingen (LRP) 2017: