Ledenraadplegingen

De ledenraadpleging is bedoeld om input te ontvangen van verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. De ledenraadplegingen zijn eenmaal per jaar per district. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenraadplegingen worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

De kenmerken van de ledenraadpleging op een rij:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, commissieleden, bondsbestuurders, bondsraadsleden

Ledenraadplegingen 2018

In maart en april 2018 werden voor de tweede keer de ledenraadplegingen georganiseerd. De ledenraadplegingen zijn een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Dit is namelijk hét moment om met het bestuur in gesprek te gaan en ideeën te delen over onderwerpen die voor de verenigingen van belang zijn. De informatie die verworven wordt tijdens de ledenraadplegingen levert de input voor de nieuwe plannen die voorliggen in de vergadering van de bondsraad in het najaar (24 november 2018).

Waar ging het in 2018 over?
In de ledenraadplegingen van 2018 ging het bondsbestuur opnieuw in gesprek over onder meer de opties voor de nieuwe contributiestructuur. Het bondsbestuur wil in november 2018 een nieuw voorstel voorleggen aan de bondsraad. Ook was er ruimte om andere onderwerpen aan te dragen.

Documenten ledenraadplegingen (LRP) 2017:

De ledenraadplegingen zijn onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

NJBB Infographic_Besluitvorming-V4