Ledenraadplegingen

De ledenraadpleging is bedoeld om input te ontvangen van verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. De ledenraadplegingen zijn eenmaal per jaar per district. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenraadplegingen worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

 

De kenmerken van de ledenraadpleging op een rij:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, bondsbestuurders, bondsraadsleden

De ledenraadplegingen zijn onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

NJBB Infographic_Besluitvorming-V4

 

Ledenraadplegingen 2020

In maart en april 2020 worden voor de vierde keer de ledenraadplegingen georganiseerd. De ledenraadplegingen zijn een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Dit is namelijk hét moment voor verenigingen om met het bondsbestuur in gesprek te gaan en ideeën te delen over onderwerpen die voor verenigingen van belang zijn. De input uit de ledenraadplegingen leidt tot mogelijke beleidsaanpassingen en nieuwe projecten in het jaarplan 2021 die aan de najaarsvergadering van de bondsraad 2020 worden voorgelegd.

 

Data 2020

Datum District Locatie
04-mrt Zuidwest Breda (Va-tout)
10-mrt Noordwest Egmond (Stay-Okay)
18-mrt Midden Nieuwegein (bondsbureau)
23-mrt West Den Haag (HV Quick)
02-apr Zuid Maastricht (Dormio)
07-apr Oost Gorssel (Stay-Okay)
16-apr Noord Drachten (Karmelklooster)
21-apr Zuidoost Rosmalen (Perron 3)

 

Documenten ledenraadplegingen 2020

Voor iedereen die meedoet aan de ledenraadplegingen zijn de volgende documenten interessant om te lezen:
Presentatie KPMG brancherapport Sport 

Bijlage producten promotieplan

Voor wie?

De ledenraadplegingen zijn toegankelijk voor verenigingsbestuurders, leden van het districtsteam en bondsraadsleden.

Voorgaande jaren

Waar ging het in 2019 over?
In 2019 werd er uitgebreid gesproken over de manier waarop wij gezamenlijk het sportaanbod (landelijk, nationaal en regionaal) zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor de verschillende groepen spelers binnen de bond.

Waar ging het in 2018 over?
In de ledenraadplegingen van 2018 ging het bondsbestuur opnieuw in gesprek over onder meer de opties voor de nieuwe contributiestructuur. Het bondsbestuur wil in november 2018 een nieuw voorstel voorleggen aan de bondsraad. Ook was er ruimte om andere onderwerpen aan te dragen.

Documenten ledenraadplegingen (LRP) 2017: