Ledenraadplegingen

De ledenraadpleging is bedoeld om input te ontvangen van verenigingsbestuurders over beleidsonderwerpen. De ledenraadplegingen zijn eenmaal per jaar per district. Zo hebben de verenigingen structureel de mogelijkheid om een mening te vormen en te ventileren over thema’s die op dat moment spelen. Het is een onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Mede op basis van de input van de leden bij de ledenraadplegingen worden beleidsvoorstellen gedaan. De voorstellen worden vervolgens besproken en getoetst door de bondsraadsleden en districtscoördinatoren in het strategisch beraad.

De kenmerken van de ledenraadpleging op een rij:

  • Structureel leden overleg (1x per jaar per district)
  • Input (meer)jarenbeleid en jaarplan
  • Mening en -oordeelsvorming leden
  • Vertegenwoordiging van verenigingsbestuurders, districtsteams, commissieleden, bondsbestuurders, bondsraadsleden

De ledenraadplegingen zijn onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB.
Bekijk de volledige cyclus

NJBB Infographic_Besluitvorming-V4

 

Ledenraadplegingen 2019

In maart en april 2019 worden voor de derde keer de ledenraadplegingen georganiseerd. De ledenraadplegingen zijn een belangrijk onderdeel van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. Dit is namelijk hét moment voor u om met het bondsbestuur in gesprek te gaan en uw ideeën te delen over onderwerpen die voor uw vereniging van belang zijn. De input uit de ledenraadplegingen leidt tot mogelijke beleidsaanpassingen en nieuwe projecten in het jaarplan 2020 die aan de vergadering van de bondsraad op 23 november 2019 worden voorgelegd.

Voor wie?
Voorzitter en bestuurslid van aangesloten verenigingen (max. 2 personen).
Overige genodigden: leden districtsteam en bondsraadsleden.
Overige aanwezigen: afgevaardigden bondsbestuur en bondsbureau.

Waar gaan we het over hebben?
In de ledenraadplegingen van 2019 wil het bondsbestuur met u in gesprek over de manier waarop wij gezamenlijk het sportaanbod (landelijk, nationaal en regionaal) zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor de verschillende groepen spelers binnen de bond.

Hierbij kan gedacht worden aan onderstaande vragen:

  • Welke belemmeringen worden nu ervaren bij organisatie van toernooien?
  • Wat missen we in het huidige sportaanbod?
  • Is er voor alle type spelers een interessant en evenwichtig sportaanbod?

Wanneer?

Dag Datum District Locatie Adres
Donderdag 7 mrt Noord Fûgelhelling De Feart 1 – Ureterp
Woensdag 13 mrt Midden Samenwerkende Sportbonden Kelvinbaan 48 – Nieuwegein
Donderdag 21 mrt Zuid Bouledrome Maastricht Severenstraat 201 – Maastricht
Dinsdag 26 mrt Zuidoost Perron 3 Hoff van Hollantlaan 1 – Rosmalen
Maandag 1 apr Oost StayOkay Apeldoorn Asselsestraat 330 – Apeldoorn
Maandag 8 apr Noordwest StayOkay Egmond Herenweg 118 – Egmond aan Zee
Maandag 15 apr West Sportcampus Zuiderpark Meester P. Droogleever Fortuynweg 22 – Den Haag
Woensdag 24 apr Zuidwest Va-Tout Nieuwe Inslag 89 – Breda

Waar ging het in 2018 over?
In de ledenraadplegingen van 2018 ging het bondsbestuur opnieuw in gesprek over onder meer de opties voor de nieuwe contributiestructuur. Het bondsbestuur wil in november 2018 een nieuw voorstel voorleggen aan de bondsraad. Ook was er ruimte om andere onderwerpen aan te dragen.

Documenten ledenraadplegingen (LRP) 2017: