Loketten TASO en TVS zijn geopend

Het is al een tijdje stil rondom corona. Maar er zijn nog steeds regelingen van kracht voor tegemoetkoming voor amateursportorganisaties. Vanaf 25 April zijn de loketten voor de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) en de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19). Beide compensatieregelingen hebben betrekking op de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022. 

Deze kunnen worden ingediend via de websites voor de TASO en de TVS. De aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 25 April tot en met 30 Mei 2022. Voor de TVS geldt dat 100% van de huur over de betreffende periode mag worden kwijtgescholden, dus ook de huur over uren waarop er eventueel wel sportgebruik heeft plaatsgevonden.

De TASO-regeling vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de TASO vierde periode als het:

 • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie. Een organisatie komt in aanmerking als het:
  • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • geen winstoogmerk heeft;
  • in het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
 • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 ten opzichte van de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020.
 • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.
 • Slechts eenmaal een aanvraag indient voor een tegemoetkoming in de vierde periode.
 • Niet al subsidie ontvangt op grond van de TVL voor de financiële schade in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Voor meer informatie klik op deze link.

Dit is een vervolg op de eerdere TVS-regelingen. De regeling is een tegemoetkoming voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties. Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de sportaccommodatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten. Voor meer informatie klik op deze link.

(Bron: Rijksoverheid)