Loting resterende zetels bondsraad verricht

Namens alle verenigingen kon in februari gestemd worden tijdens de verkiezing voor de bondsraad. Deze verkiezing bepaalt wie de komende jaren zitting gaan nemen in het hoogste orgaan van de landelijke organisatie van de NJBB.

In totaal zijn er negentien zetels in de bondsraad. In een nieuwsbericht van 6 maart 2020 is aangegeven welke zeventien kandidaten direct verkozen zijn tot lid van de bondsraad en welke kandidaten in aanmerking komen voor de overige twee zetels. Dit zijn Riemer Haagsma, Cees Kalis en Tjibbe Steneker.

Om de bondsraad compleet te maken, is het nodig dat duidelijk wordt wie de overige twee zetels zullen gaan bezetten. Zoals aangegeven, is besloten om dit te bepalen aan de hand van een loting. De oorspronkelijke bedoeling was om deze loting te laten plaatsvinden tijdens het extra Strategisch Beraad op 21 maart 2020. Deze bijeenkomst is helaas uitgesteld in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Als alternatief is er voor gekozen om de loting door een onafhankelijke derde, te weten de algemeen directeur van Basketball Nederland, te laten uitvoeren. Van deze loting is een opname gemaakt die hier te bekijken is.

De loting heeft bepaald dat Riemer Haagsma en Cees Kalis zitting zullen nemen in de bondsraad. Dit betekent voor Tjibbe Steneker, dat hij helaas niet gekozen is tot lid van de bondsraad.