Meer subsidie in 2019 

Mastverlichting LED

Per 1 januari 2019 is er meer subsidie voor uw sportclub beschikbaar. Het totaalbedrag is 87 miljoen euro én het subsidiepercentage is hoger dan in de huidige regeling. OVI (Masteverlichting.com) heeft een artikel opgesteld van meest gestelde vragen met betrekking tot de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, volgens de afspraak in het Nationaal Energie-Akkoord. Dit bereik je door gebruik te maken van de mogelijkheden tot energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2018. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Alles over de nieuwe subsidieregeling in 2019 leest u hier.

 

De NJBB heeft een samenwerking met Mastverlichting.com. Dit betekent dat verenigingen aangesloten bij de NJBB een korting ontvangen op de aanschaf van LED verlichting. Daarnaast is subsidie aanvragen ook mogelijk. Is er al nieuwe LED sportverlichting aangeschaft of zijn er plannen daarvoor in 2019? Dan ligt er begin 2019 subsidie vanuit de RVO te wachten.

Neem contact op met Mastverlichting.com voor een vrijblijvend uitgebreid voorstel voor LED sportverlichting voor uw vereniging.